Kerkdienst bij uitzetcentrum Schiphol-oost


Bij het uitzetcentrum Schiphol-Oost heeft zich op zondag 26 februari een groep gevormd van ongeveer vijftig mensen. De mensen komen voor een van de wakes die jaarlijks rond de lijdenstijd bij het uitzetcentrum worden gehouden.

Ze houden hier een kerkdienst en geven bloemen aan de mensen die in het centrum omdat ze hier tegen hun wil vast zitten en eigenlijk helemaal niets hebben misdaan.

Al jaren worden er rond de lijdenstijd van Jezus wakes georganiseerd bij het uitzetcentrum bij Schiphol-Oost. Deze wakes zijn kerkdiensten die eigenlijk aan de mensen die daar gevangen zitten laten zien dat we er niet mee eens zijn en dat ze er niet alleen voor staan. Deze diensten bevinden zich op de plaats waar ook de gedenkplaatsen staan van de mensen die zijn omgekomen bij de brand in het centrum in 2005.

De wake begint en de mensen staan in een halve kring om de plaats heen en sommige mensen krijgen het woord om te praten. Tijdens de dienst gaat het normale leven daar gewoon door. Bewakers komen en gaan, mensen worden naar binnen gebracht en vliegtuigen landen en stijgen op. Tijdens de dienst komen er ook nieuwsgierige gevangenen door een raampje kijken waarna de mensen allemaal massaal naar ze beginnen te zwaaien. Er wordt tijdens de dienst onder andere gezongen en gebeden. Ook worden er bloemen in het hek gestoken en naar binnen gebracht.

De mensen die in het centrum vast zitten zijn voornamelijk mensen die geen toestemming hebben Nederland binnen te komen. Sommige mensen wachten op de reactie van de rechter. Door het Europese gerechtshof kunnen kinderen in Nederland niet meer vastzitten in dit soort centrums (noot redactie: behalve bij binnenkomst in Nederland, en vlak voor uitzetting), maar de situatie in nieuwe opvanglocaties voor kinderen is ook niet heel goed. Veel mensen komen naar Nederland in de hoop op een betere toekomst of omdat ze niet meer veilig zijn in eigen land,omdat ze bijvoorbeeld op politiek gebied van mening verschillen met de zittende regering. Als deze mensen dan in Nederland aankomen en geen kans maken op een verblijfsvergunning, omdat ze bijvoorbeeld geen identiteitsdocumenten bij zich hebben, worden ze in dit soort centra vastgezet. De procedure voordat deze mensen antwoord van rechter moeten krijgen is zes maanden maar in sommige gevallen kan dit veel langer duren.
Rechts op de foto: Geesje WerkmanGeesje Werkman, werkzaam bij Kerk in Actie leidt de wake

De kerken en andere kerkelijke instanties houden elk jaar rond de lijdensweg van Jezus wakes bij de het uitzetcentrum , alle soorten van christelijke instanties doen mee aan deze wakes. Zo zijn er bij Schiphol-Oost nog meer wakes:

• 22 februari Religieuzen voor Vluchtelingen & Basisbeweging Nederland
• 26 februari Protestante kerk in Nederland
• 4 maart      Lutheranen
• 11 maart    Stroom& elteto&Vineyard
• 18 maart    Kerken uit de Haarlemmermeer
• 25 maart    Doopsgezinden en de Evangelische Broedergemeente
• 1 april        Time to Turn
• 6 april        Franciscaanse Vredeswacht
• 8 april        Oecumenisch vuur

Als u een van de komende wakes zou willen bezoeken: het begint altijd om 14:00 uur bij het uitzetcentrum bij Schiphol. Voor meer informatie bezoekt u: www.schipholwakes.nl

Ik vond het zelf indrukwekkend dat je die mensen achter dat glas ziet zitten, en dat ze naar je zwaaien en je beseft dat deze mensen hele normale mensen zijn net als wij. Ze hebben helemaal niets fout gedaan, maar worden wel behandeld als criminelen. Ik vind het erg goed dat er van dit soort wakes worden georganiseerd en dat je zo laat zien aan deze mensen dat ze er niet alleen voor staan. Ik vind dat er via de Europese Unie nieuwe wetten moeten komen die zorgen voor de bescherming van deze mensen, zodat ze een betere behandeling kunnen krijgen. Ze moeten bijvoorbeeld allemaal kunnen internetten, bellen of de taal leren.

Dit bericht is geschreven door de veertienjarige Denny van der Vlist die aan de wake mee deed.

Ook interessant: