SchuldHulpMaatje in 45 plaatsen met 1.000 vrijwilligers van start


Bij het project SchuldHulpMaatje zijn in een jaar tijd duizend vrijwilligers opgeleid, terwijl het project op vijfenveertig plaatsen, samen met lokale diaconieën, is gestart.

Dit maakt het mogelijk om mensen met problematische schulden te bereiken. Een SchuldHulpMaatje is een getrainde vrijwilliger die mensen met schulden als een ‘maatje’ bijstaat door iemand met schulden te ondersteunen tijdens een schuldhulptraject en door het bieden van nazorg. Kerk in Actie is een van de initiatiefnemers van het project SchuldHulpMaatje.

Diaconieën
SchuldHulpMaatje startte ruim een jaar geleden met een overheidssubsidie die voor een jaar werd toegekend. Vanaf 2012 kan het project dankzij geslaagde fondswerving doorgaan zonder overheidssubsidie. Meerdere diaconieën hebben zich aangemeld om in 2012 een lokaal project op te starten.

Samenwerking
Het werk van SchuldHulpMaatje vindt in aanvulling op en in goed overleg met de burgerlijke overheid plaats. Daarbij is de inzet vooral om herhaling van problematische schulden te voorkomen. Een SchuldHulpMaatje ondersteunt iemand met schulden door bijvoorbeeld gedragsverandering te stimuleren, het sociale netwerk van mensen te verbreden en door de eigen kwaliteiten van mensen voorop te stellen.

Radiouitzending
Carla van der Vlist, teamleidster van het Diaconaat van Kerk in Actie en voorzitter van SchuldHulpMaatje, legt in een interview van het radioprogramma Grand Café op Groot Nieuws Radio uit waarom SchuldHulpMaatje goed aansluit bij de inzet voor armoede van diaconieën.
Daarnaast roept ze kerken ertoe op om zich in te zetten voor mensen met schulden, omdat de situatie urgent is. Een groeiend aantal mensen zit namelijk in de problemen door schulden of zal naar verwachting binnenkort in de problemen komen.
Ook vertelt ze meer over het ontstaan en de voortgang van het project. Wat de bijbelse visie is op schulden en hoe SchuldHulpMaatjes vanuit hun geloof hieraan meewerken.

Beluister de uitzending van Groot Nieuws Radio: deel 1 en deel 2 , Café Grande, 5 januari 2012.

Ook interessant: