Sluit dit venster

Week voor Vrede in de Palestijnse gebieden en Israël

29 mei - 5 juni 2011

Wanneer? 29 mei tot 5 juni 2011
Wat? Verhalenestafette
Materiaal: verhalenbundel met verhalen, liturgiesuggesties en handleiding.


Wereldwijde week voor vrede in Israël en de Palestijnse gebieden
Op initiatief van de Wereldraad van Kerken wordt van 29 mei tot 5 juni de jaarlijkse Wereldwijde Week voor Vrede in de Palestijnse gebieden en Israël georganiseerd. Kerken wereldwijd zullen de aandacht vestigen op de dringende noodzaak om tot een rechtvaardig vredesakkoord voor Palestijnen en Israëli’s te komen. Kerk in Actie, Doopsgezind WereldWerk, ICCO, Kerk en Vrede, Kerk en Israël, Vrienden van Sabeel en IKV Pax Christi hebben opnieuw gezamenlijk het idee van een ‘verhalenestafette’ ontwikkeld: ‘Vertel mij jouw verhaal’. Wij willen u vragen om in deze week een bijeenkomst te organiseren waarin de verhalen van mensen in het conflict centraal staan.

Activiteiten
28 mei, 14.00 - 17.00 uur, Utrecht
Openingsbijeenkomst in de Geertekerk. Met muziek, gedichten en verhalen, waaronder die van de Joodse Yoni Yahav en Palestijnse Mohammad Omar van Combatants for Peace.

29 mei, 19.30 uur, Dordrecht
Bijeenkomst in de Protestantse gemeente De Bron in Dordrecht, Dudok-Erf 30. Yoni Yahav en Mohammad Amara van Combatants for Peace zullen hun verhalen vertellen en er is ruimte voor gesprek en ontmoeting.

30 mei, 20.00 uur, Leiden
Bijeenkomst in de Lokhorstkerk, Pieterkerkstraat 1. Verhalenvertelster Hermine van Helden zal twee verhalen uit de verhalenbundel “Vertel mij jouw verhaal” voordragen. Ook zal er een gesprek zijn met Yoni Yahav en Mohammad Amara van Combatants for Peace.

30 mei, 20.00 uur, Hengelo (GLD)
Bijeenkomst in de Protestantse gemeente Het Kleine Kerkje, Banninkstraat, Hengelo: een bijeenkomst rond Israëlische en Palestijnse verhalen, muziek en een vesper.

31 mei, 19.30u, Amsterdam, “De Zolder” (Nieuwe Herengracht 20-2)
Een avond met de verhalen van de Joodse Yoni Yahav en de Palestijnse Mohammad Amara van Combatants for Peace. Met muziek, gedichten en verhalen.

1 juni, 14.00-17.00 uur, Utrecht
Boekpresentatie ‘Bid Jeruzalem vrede toe’, Protestants Landelijk Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan 2a, Utrecht. Zie het bericht hieronder.

1 juni, 15.00-17.00 uur: Utrecht
Yoni Yahav en Mohammad Amara van Combatants for Peace spreken met studenten van Pax-it en Conflict Studies, Utrecht University

9 juni, 19.30 - 22.00 uur, Twello
Bijeenkomst in De Klepel, Kerklaan 18. Thema: “De stem van mensen”. Korte inleiding over Israël en Palestina, gevolgd door een filmpje over The Parents’ Circle en nagesprek. Na de pauze worden twee verhalen uit Israël en Palestina verteld. Ter afsluiting ontvangt u informatie over wat u zelf kunt doen.

Hoe kunt u meedoen?
Iedereen kan meedoen. U kunt in uw eigen woonplaats een activiteit organiseren die bij u en uw groep past. Misschien heeft u een werkgroep waarmee u iets wilt organiseren, misschien stelt u voor deze gelegenheid een groep van enthousiaste mensen samen. U kunt gebruik maken van de handleiding  om u te helpen bij de planning. Ook is er een verhalenbundel beschikbaar. Alle beschikbare materialen vindt u hieronder.

Materialen
Bestellen: verhalenbundel
Speciaal voor deze week is er een verhalenbundel verschenen: ‘Vertel me jouw verhaal.’ De verhalen zijn bewerkt door professionele verhalenvertellers. Hierdoor zijn ze heel geschikt om voor te dragen voor een groep. Het boekje is voor € 5,- te bestellen in de webwinkel van Kerk in Actie.

Downloaden
Hieronder vindt u een ruime keuze aan teksten die u kunnen helpen bij het organiseren en invullen van uw bijeenkomst.
Handleiding  – voor het organiseren van een bijeenkomst
Tips voor het vertellen van de verhalen uit het boekje
Liturgische suggesties
Gebeden
Gedichten
Zelf werken aan vrede – wat kunnen wij doen?

Verhalen (pdf-bestanden):
Kaft verhalenbundel  ‘Vertel mij jouw verhaal’
Inhoud verhalenbundel ‘Vertel mij jouw verhaal’
Originele verhalen die gebruikt zijn voor de verhalenbundel

Achtergrondinformatie
Achtergrondinformatie over het conflict, boekentips, informatie over eerlijke handel en links naar relevante websites vindt u hier verzameld.

Nodig een spreker of muzikant uit
Twee leden van Combatants for Peace, Yoni Yahav en Mohammed Amara, zijn tijdens de week in Nederland. Combatants for Peace is een beweging van Palestijnen en Israëli’s, die in het verleden actief betrokken zijn geweest in de gewelddadige strijd. Israëli’s als soldaten van het Israëlische leger en Palestijnen als deel van de gewapende strijd voor Palestijnse vrijheid. De leden van Combatants for Peace hebben echter hun wapens neergelegd en de keuze gemaakt om zich gezamenlijk in te zetten voor vrede. Zij zijn deze week beschikbaar en komen graag hun verhalen, een Israëlisch en een Palestijns perspectief, delen tijdens een bijeenkomst. Aan hun presentatie zijn geen kosten verbonden. Daarnaast is ook Musicians without Borders betrokken bij de Verhalenestafette. Zij zijn bereid een workshop van twintig minuten te verzorgen in een bijeenkomst. Voorwaarde is dat later in het jaar een concert georganiseerd wordt waarbij geld wordt ingezameld voor Musicians without Borders. Ook Mirjam de Jong, fotografe, is beschikbaar tijdens deze week. Zij vertelt aan de hand van haar foto’s het verhaal van jonge Palestijnen. U kunt deze mensen uitnodigen door een mailtje te sturen naar Margriet Westers.

Nodig een verhalenverteller uit
Er zijn verschillende professionele verhalenvertellers die graag hun medewerking verlenen:
Vertelcollectief ‘De Verhalenfontein’, www.verhalenfontein.com. Contactpersoon: Esther de Jong, esther@verhalenfontein.com
De vertellers vragen voor een voorstelling € 300 exclusief 6% BTW en reiskosten.
Verhalenvertelster Pita Parole uit Utrecht, www.pitaparole.nl, e-mail: info@pitaparole.nl, tel. (030) 288 88 309. Pita hanteert drie tarieven voor een voorstelling. Deze hangt samen met het gewenste aantal verhalen (de tijdsduur) en de reistijd, reiskosten en het budget van de aanvrager.

Bezoek boekpresentatie
Boek:
Bidt Jeruzalem vrede toe. Ontmoetingen, achtergronden, reflecties. Redactie: Riet Bons-Storm. Theologische Uitgeverij Narratio 
Wanneer? Woensdag 1 juni 2011 om 14 uur.
Plaats: Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse kerk Nederland, Joseph Haydnlaan 2a, Utrecht. 

Het boek is geënt op recente ervaringen in de huidige situatie in Israël en de Palestijnse gebieden. De auteurs ontmoetten zowel Joodse Israëliërs - een kolonist in een nederzetting en Israëliërs die voor het delen van het land zijn -  als Palestijnen en geven hun ervaringen weer. In het tweede deel van het boek worden de ervaringen in de ontmoetingen bereflecteerd en geanalyseerd. Het boek beoogt betrouwbare voorlichting te geven aan een breed publiek, in het bijzonder aan mensen die een geloofsgemeenschap leiden, om zo te komen tot een evenwichtige meningsvorming ten aanzien van het conflict.

Prof. Dr. Anton Wessels zal een inleiding rond het thema verzorgen over het thema: “Aan wie is het land beloofd?”.Er zijn beelden, verhalen en liederen die recht doen aan de ervaringen van zowel Joodse Israëliërs als Palestijnen.De toegang is gratis.