Sluit dit venster

Kinderrechten

Kaartenactie van Kerk in Actie voor rechten vreemdelingenkinderen
Kerk in Actie start, in samenwerking met de projectgroep vluchtelingen van de Raad van kerken en de stichting Inlia op 18  januari 2012 een Campagne voor de rechten van vreemdelingenkinderen. Onderdeel hiervan is een kaartenactie  voor de rechten van vreemdelingenkinderen.
Met deze kaarten kunnen diaconieën, kerkelijke werkgroepen, individuele kerkleden en  andere betrokkenen  de minister van Immigratie en Asiel aanspreken op de naleving van kinderrechten. Het gaat daarbij om rechten die alle kinderen in Nederland behoren te hebben, zoals het recht op onderwijs, een veilige leefomgeving en gelijke behandeling, ongeacht de overtuigingen van ouders of andere familieleden. Tot nu toe worden de rechten van vreemdelingenkinderen nog te vaak geschonden.

Daarom vraagt Kerk in Actie de minister van Immigratie en Asiel om asielzoekerskinderen hun kinderrechten terug te geven. Door bijvoorbeeld het recht op onderwijs en een veilige leefomgeving voor vreemdelingenkinderen te garanderen. Door kinderen niet op sluiten in de vreemdelingendetentie en een eigen plaats te geven in de asielprocedure. Door kinderen en hun ouders niet op straat te zetten en hen een vergunning tot verblijf te geven als ze vijf jaar of langer in Nederland zijn.
Stateloze kinderen die door omstandigheden geen nationaliteit hebben, behoren burgerrechten te krijgen, zodat zij en hun ouders een bestaan kunnen opbouwen.  Diaconieën en zwo-groepen, maar ook individuele kerkleden kunnen de (gratis) kaarten per setjes van vijftig exemplaren bestellen bij Kerk in Actie, tel. (030) 880 13 37, e-mail bestellingen@pkn.nl of in de webwinkel van Kerk in Actie. Ieder kan de kaart rechtstreeks aan de minister sturen.

Brochure vluchtelingenverhalen Kerk in Actie
Kerk in Actie heeft een brochure uitgebracht met verhalen van vluchtelingen die in eerste instantie niet in Nederland mochten blijven, maar die door tussenkomst van kerken en kerkelijke organisaties een bestaan hebben kunnen opbouwen in Nederland. De titel van deze brochure, “Als ik de brug van Kampen zie, dan denk ik: ik ben thuis’, geeft aan hoezeer de vluchtelingen die in het boekje hun levensverhalen vertellen, zijn geïntegreerd. Uit de verhalen blijkt dat strafbaarstelling van illegaal verblijf niet de oplossing is. Daardoor zouden immers al deze vluchtelingen zijn getroffen. 
De verhalen van deze mensen zijn hoopvol. Alleen tussen de regels door is te lezen wat voor een leed hen is overkomen en aangedaan. De rol die kerkelijke vrijwilligers en organisaties hebben gespeeld bij hun toelating en integratie in Nederland, komt in deze brochure duidelijk naar voor voren.
Bestel deze brochure bij onze afdeling Bestellingen, bestellingen@pkn.nl, tel. (030) 880 13 37 of via de webwinkel van Kerk in Actie.

Bekijk de Minicursus die is gepubliceerd in Diakonia.
Lees het verhaal van het elfjarige meisje Nahid uit Afghanistan.
Uitzending van het IKON-radioprogramma De Andere Wereld, zondag 22 januari 2012.

De Vrolijkheid
Kerk in Actie steunt de Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid – roepnaam: de Vrolijkheid – die voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra creatieve activiteiten organiseert. Dans, theater, muziek en beeldende kunst zijn middelen om hun verhaal vorm te geven. Het doel is om het zelfvertrouwen en het talent van kinderen te ontwikkelen én om hen even kind te laten zijn. Lees meer.
 
Geen kind op straat
De coalitie Geen kind op straat schetst in de notitie Opvang uitgeprocedeerde gezinnen de mensenrechtelijke verplichtingen rondom de opvang van uitgeprocedeerde gezinnen en de mogelijkheden om tot een menswaardig en effectief beleid te komen.

Voormalig alleenstaande asielzoekers zoeken uw hulp
Er zijn in Nederland veel jonge mensen die als alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA’s) ons land in kwamen en die nu geen status als alleenstaande minderjarige asielzoeker meer hebben. Daardoor moeten ze Nederland verlaten. Voordat ze 18 jaar werden, hadden ze een status als AMA, omdat er in het land van herkomst geen goede opvang voor hen is. Deze AMA status vervalt, zodra ze 18 jaar zijn geworden. Wat kunt u voor hen betekenen?

Beleidsbeinvloeding
De landelijke en Europese politici maken het beleid voor het vluchtelingen en migranten. In Brussel heeft Kerk in Actie ingangen via de Churches Commission on Migrants in Europe. In Den Haag zijn er in de afgelopen jaren contacten opgebouwd met diverse fracties en bewindslieden. Lees meer.