Sluit dit venster

Colofon

Teksten
Kerk in Actie, Utrecht

Hoofdredactie
Evert Jan Hazeleger

Webredactie
Florette Koning
Henk van IJken

Webmaster
Aalt van de Glind

Vormgeving 
www.reprovinci.nl

Content Management Systeem 
www.humancontent.nl

Voor opmerkingen, suggesties, wijzigingen en toevoegingen op de website www.kerkinactie.nl kunt u contact opnemen met de redactie via e-mailadres: webredactie@kerkinactie.nl

Redactieadres
Joseph Haydnlaan 2a
3500 AL Utrecht
Tel. (030) 880 14 56
Fax (030) 880 14 57

E-mail info@servicedesk.nl
Internet www.kerkinactie.nl

Rekeningnummer 456
IBAN: NL89ABNA0457 457 457