Sluit dit venster

Al 20.000 kaarten voor kinderrechten besteld

14 februari 2012

De kaartenactie voor kinderrechten loopt zo goed dat in een maand tijd al 20.000 kaarten bij Kerk in Actie zijn besteld.

Door het verrassend grote aantal bestelling is het nodig om de kaarten bij te laten drukken. Hierdoor zullen ze tijdelijk even niet verkrijgbaar zijn. Maar de voorraad wordt op dit moment aangevuld en de actie loopt nog tot 20 juni van dit jaar: Wereldvluchtelingendag. 

De kaarten, die naar de minister van Immigratie en Asiel kunnen worden verzonden, zijn een oproep aan de minister om asielzoekerskinderen hun kinderrechten terug te geven.

Door bijvoorbeeld het recht op onderwijs en een veilige leefomgeving voor vreemdelingenkinderen te garanderen. Door kinderen niet op sluiten in de vreemdelingendetentie en een eigen plaats te geven in de asielprocedure. Door kinderen en hun ouders niet op straat te zetten en hen een vergunning tot verblijf te geven als ze vijf jaar of langer in Nederland zijn. Stateloze kinderen die door omstandigheden geen nationaliteit hebben, behoren burgerrechten te krijgen, zodat zij en hun ouders een bestaan kunnen opbouwen.

Bestellen
Diaconieën en zwo-groepen, maar ook individuele kerkleden kunnen de (gratis) kaarten per setjes van vijftig exemplaren bestellen bij Kerk in Actie, tel. (030) 880 13 37, e-mail bestellingen@pkn.nl of in de webwinkel van Kerk in Actie.

Jeugdjournaal
Bekijk het Jeugdjournaal van 16 februari 2012 met een reportage over de situatie kinderen en hun ouders in gezinslocaties op de website van het Jeugdjournaal of via Uitzending Gemist.Nieuws in februari

Er zijn geen berichten.