Sluit dit venster

In de Sahel-regio bereiden Kerk in Actie en ICCO zich voor op voedseltekorten

9 februari 2012

Kerk in Actie en ICCO maken zich ernstig zorgen over de onzekere voedselsituatie in de regio en bereiden zich erop voor om de getroffen bevolking bij te staan.


De eerste signalen wijzen erop dat de Sahel-regio in Afrika in de komende maanden zal worden geconfronteerd met ernstige voedseltekorten. Voedselonzekerheid is al langere tijd een probleem in landen als Mali, Burkina Faso, Niger, Tsjaad en Mauritanië. Maar door de geringe hoeveelheid regen in het vorige jaar en de daarop volgende slechte oogst, is de situatie nu zo alarmerend dat zowel de Verenigde Naties als de Europese Unie waarschuwen voor een voedselcrisis. Er zijn in totaal 13,4 miljoen mensen in kwetsbare situatie, van wie 10 miljoen mensen voedseltekorten ervaren. Tussen maart en augustus van dit jaar worden, verspreid over de Sahel-regio, direct voedseltekorten verwacht. Niger en Mauritanië hebben al officieel de noodtoestand afgekondigd, en, anders dan in voorgaande jaren, heeft het merendeel van de getroffen landen al humanitaire assistentie gevraagd.

Schraal seizoen
De mensen die in de Sahel-regio leven, zijn wel gewend aan enige droogte en normaal gesproken kunnen ze omgaan met de problemen waarmee ze worden geconfronteerd. Ze bereiden zich voor op moeilijke tijden door voedsel op te slaan, door hun arbeidskracht in te zetten, door voedsel te lenen, door vee en materiële zaken te verkopen, door minder te eten en door naar andere gebieden te trekken. Hun mogelijkheden om met voedselonzekerheid om te gaan zijn echter ernstig verminderd. Een belangrijke oorzaak hiervan is de verminderde oogst in het afgelopen jaar, waardoor het schrale seizoen dat normaal gesproken in juni begint, nu al in maart zal starten. Ook de hoge voedselprijzen zijn een oorzaak van de voedselonzekerheid.

Wie lopen gevaar?
Ongeveer 23 miljoen mensen leven op dit moment in onzekerheid over hoe ze in de komende maanden voor zichzelf en hun families aan voedsel kunnen komen. Zeven miljoen mensen lopen het risico met ernstige voedseltekorten geconfronteerd te worden. De bevolkingsgroep die het meeste risico loopt, bestaat uit zeer arme mensen in west en centraal Mali, oost en centraal Mauritanië, West-Niger en de Sahel-regio in Tsjaad. Dit is ongeveer 60 procent van de bevolking in de getroffen gebieden.

Wat doen Kerk in Actie en ICCO
Via het regiokantoor in Mali werken Kerk in Actie en ICCO al samen met hun locale partners aan het verbetering van de voedselsituatie. Zowel in Mali als Burkina Faso zijn onze partnerorganisaties betrokken bij lopende voedselzekerheidsprojecten. Deze projecten hebben als doel om in plattelandsgebieden de hoeveelheid voedsel en de verscheidenheid aan gewassen te laten toenemen. Dit gebeurt door het gebruik van speciaal voor droge gebieden bedachte methoden.

Een onderdeel van het programma is om vrouwen te stimuleren om in de buurt van water groetentuinen aan te leggen. Voedselzekerheid blijft echter een probleem in het hele gebied. Om meer effect te bereiken, werken onze partnerorganisaties in Mali en Burkina Faso samen. Daarbij worden ze gesteund door Kerk in Actie en ICCO. Het samenwerkingsverband zet zich niet alleen in voor een betere samenwerking en wederzijds leren, maar ook voor belangbehartiging en lobby voor het verbeteren van de voedselzekerheid.

Samen met onze partners maken we ons grote zorgen over de voorspellingen voor de komende maanden. Op dit moment bespreken Kerk in Actie en ICCO met partnerorganisaties welke voorzorgsmaatregelen ze kunnen nemen. De verwachting is dat hierdoor maatregelen kunnen worden genomen om een deel van de droogte op te vangen.
Het belangrijkste doel is om iedereen te bereiken met hulp, maar allereerst degenen die hulp het meest nodig hebben. Daarnaast is het belangrijk dat hoofdoorzaken van voedselonzekerheid worden onderzocht en dat acute hulp en duurzame hulpverlening op elkaar aansluiten. Zo zoeken Kerk in Actie en ICCO samen met hun partnerorganisaties naar manieren om deze dreigende crisis het hoofd te bieden.
Gebed voor inwoners van de Sahel-regio.
Projectinformatie Kerk in Actie.

Meer informatie
Bericht op Nu.nl
Artikel Volkskrant.
Tweede artikel Volkskrant
Algemeen Dagblad 
Parool 
Unicef
Europese Unie
ACT Alliance
Tweede bericht ACT Alliance.Nieuws in februari

Er zijn geen berichten.