Sluit dit venster

Informatie over Sabeel

11 mei 2011

De Israëlische en de Palestijnse vlag
Wat doet Sabeel in Jeruzalem?
Sabeel wil christenen wereldwijd bewust maken van de moeilijke omstandigheden waarin hun Palestijnse broeders en zusters leven. Of, zoals op de website van Kerk in Actie staat: “Sabeel heeft een groot programma, waarin jongeren, vrouwen en predikanten van alle kerken actief deel nemen.


Het logo van SabeelVia bijbelstudies, bezoeken aan heilige plaatsen, conferenties, seminars en dergelijke wil men de christelijke gemeenschap in leven houden en vernieuwen. Daarnaast is er een internationaal programma, waarin men een brug wil slaan tussen de christenen in het Heilige Land en de christenen in het westen. Daarbij worden ook christenen uit het buitenland uitgenodigd aan hun activiteiten deel te nemen.” Lees meer over Sabeel.

Waarom steunt Kerk in Actie Sabeel
Kerk in Actie steunt de organisatie Sabeel, omdat deze er effectief toe bijdraagt dat Palestijnse christenen hun gedachten en gevoelens in de oecumene kunnen delen met anderen. Zij putten daar hoop uit en kunnen op die wijze ook invloed uitoefenen op het vredesproces. We beseffen dat de organisatie Sabeel van binnenuit de Palestijnse gemeenschap niet op alle punten onze visie vanuit Nederland deelt. Dat geldt voor heel veel andere partnerorganisaties van Kerk in Actie ook. We bevragen hen op hun standpunten omdat we willen weten hoe zaken binnen onder Palestijnse christenen leven en hen zien als onze broeders en zusters. Ook wij worden door hen bevraagd op onze standpunten. Dat zien wij als onderdeel van het partnerschap. Sabeel is van belang omdat er maar weinig platforms zijn waarin visies van Palestijnse christenen in gesprek gebracht kunnen worden met de visies van christenen wereldwijd.  

Steunt Kerk in Actie de Vrienden van Sabeel?
Nee, Kerk in Actie geeft geen financiële steun aan de Nederlandse stichting Vrienden van Sabeel. Deze organsatie stelt zelf prioriteiten en is verantwoordelijk voor haar eigen daden en uitspraken. Voor de duidelijkheid: Sabeel werkt in Israël en de Palestijnse gebieden; de stichting Vrienden van Sabeel  is een groep mensen in Nederland die het werk van Sabeel bekend willen maken in Nederland en steun voor Sabeel willen mobiliseren. Zij zijn niet deel van de organisatie Sabeel in Jeruzalem maar een eigen Nederlands initiatief. Vergelijkbare groepen bestaan in andere landen. Kerk in Actie heeft als beleid dergelijke groepen die (voor een deel) bestaan uit actieve leden van de Protestantse Kerk in Nederland niet structureel financieel te steunen. Wel kan er in voorkomende gevallen op omschreven activiteiten worden samengewerkt. 

Wil Kerk in Actie Israëlische producten boycotten?
Kerk in Actie voert het beleid van de Protestantse Kerk in Nederland  uit en wijst een algemene boycot af. Lees de nota van de Protestantse Kerk. Sabeel vertegenwoordigt de stem van Palestijnse christenen en ziet – in lijn met resoluties van de Verenigde Naties - de huidige bezetting van de Palestijnse gebieden als illegaal. Sinds kort heeft Sabeel boycot al een legitiem middel aanvaard. De Protestantse Kerk blijft hierover in gesprek met Sabeel.

Ondersteunt Kerk in Actie de Gaza-vloot?
Nee. De Stichting Vrienden van Sabeel doet dit wel. Kerk in Actie is zich er echter van bewust dat de Gaza-vloot door Israël opgevat zal worden als een provocatie. Dat kan gemakkelijk betekenen dat de actie contraproductief uitwerkt, en wij zijn er dan ook niet voor. Maar zo lang het om een geweldloze actie gaat, kunnen wij organisaties die ervoor zijn, zoals de Stichting Vrienden van Sabeel, niet "verbieden" om dat te steunen. 

Wat doet Meta Floor voor Sabeel?
Meta Floor is sinds juli 2007 uitgezonden medewerker voor Kerk in Actie bij Sabeel in Jeruzalem. Meta zei hierover bij haar aanstelling: “Ik wil de Palestijnse christenen stem en gezicht geven. Ik hoop dat er openheid zal zijn in Nederland om te luisteren naar het verhaal van onze broeders en zusters in de Palestijnse gebieden. Ik wil me inzetten voor de Palestijnse bevolking, die aan den lijve ervaart wat onrecht is en waarbij velen het dagelijkse leven als bijna uitzichtloos ervaren. Maar ik wil ook graag werken aan bewustwording in Nederland rond de Palestijnse christenen. Dat is geen gemakkelijke taak, want er leven veel verschillende overtuigingen en gevoelens over dit onderwerp. Maar juist met het oog op de waardigheid van íeder mens wil ik mij inzetten voor vrede en gerechtigheid. Het belangrijkste advies dat ik gekregen voor dit werk: 'Blijf altijd een leerling'. Met die houding ga ik in Jeruzalem aan de slag."

Wat heeft de Protestantse Kerk hiermee te maken?
Kerk in Actie voert het beleid van de Protestantse Kerk uit op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en het Diaconaat in Nederland. De Protestantse Kerk belijdt vanuit haar identiteit niet alleen een existentiële band met andere christenen (inclusief Palestijnse christenen), maar ook een onopgeefbare band met het volk Israël. Een boycot van Israëlische producten heeft voor Israëliërs een sterke emotionele lading en verdraagt zich daardoor niet goed met wat de Protestantse Kerk beoogt. De Protestantse Kerk wil juist activiteiten stimuleren, die bruggen slaan tussen de gemeenschappen in dit conflict, om zo bij te dragen aan een duurzame en rechtvaardige vrede. Oproepen tot boycot kunnen dat verstoren.

Kerk in Actie blijft bruggen bouwen in het Midden-Oosten
Kerk in Actie kreeg de opdracht van het bestuur ('de synode') van de Protestantse Kerk om waar mogelijk te werken aan verzoening. Dat is niet eenvoudig in een situatie waarin de relaties ernstig verstoord en gepolariseerd zijn . Toch geloven we er in en werken we eraan met ons programma ‘Bouwen aan Bruggen in het Midden-Oosten’.

Dit bericht is ook te lezen op de website van de Protestantse Kerk.
Opiniestuk in het Reformatorisch Dagblad (16 mei 2011)

Nieuws in mei

Er zijn geen berichten.