Sluit dit venster

Sahel voedselcrisis: hoe Kerk in Actie helpt

27 maart 2012

Voor meer dan 10 miljoen mensen in de Sahel-regio dreigt een voedselcrisis. In Mali en Burkina Faso, waar ICCO en Kerk in Actie partners vooral actief zijn, gaat het om bijna vijf miljoen mensen.

Voor 275.000 kinderen dreigt daar ernstige ondervoeding. Voor de gehele Sahel-regio ligt de schatting zelfs op 1 miljoen kinderen. De verwachting is dat in de periode april tot en met september de situatie in ernst zal toenemen, met de ernstigste voedseltekorten rond juni/juli. Oorzaken voor de huidige voedselcrisis zijn droogte, slechte oogsten, hoge voedselprijzen, en in het algemeen de verminderde weerstand. Daarnaast spelen regionale ontwikkelingen, zoals de vluchtelingenstsromen als gevolg van de onrusten in het noorden van Mali, ook een rol.

Foto: ACT AllianceICCO en Kerk in Actie hebben tot nu toe € 50.000,- beschikbaar gesteld om de getroffen bevolking in Mali en Burkina Faso te ondersteunen. Dit werk wordt gecoördineerd door ons regiokantoor in Bamako, Mali. Een voorbeeld van een project dat wij nu ondersteunen is het project van onze partner ODE. De komende vier maanden zullen zij via boerengroepen voedsel en zaden uitdelen aan de meest kwetsbare mensen. Zo wordt supplementaire voeding uitgedeeld aan ondervoede kinderen.

Er wordt ook gewerkt aan meer structurele oplossingen en zelfredzaamheid. Zo worden graanbanken ondersteund met het aanleggen van voorraden en het toegang krijgen tot de markt. Door trainingen en het beschikbaar stellen van startkapitaal worden de graanbanken versterkt om tegen toekomstige droogtes bestand te zijn.

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening 456 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. noodhulp Sahel of doneer online.

Projectinformatie: Voedselonzekerkheid in de Sahel-regio.
Gebed voor inwoners Sahel-regio.
Eerder nieuwsbericht over de problematiek in de Sahel-regio.
Overzicht van de voedseltekorten in de regio.

Bekijk een korte film (Engelstalig) over de voedseltekorten in Burkina Faso:

Nieuws in maart

Er zijn geen berichten.