Sluit dit venster

Symposium hulpverleners ex-gedetineerden markeert nieuw elan in samenwerking

6 februari 2012

Exodus en Kerk in Actie zijn in september 2011 een pilotproject gestart met als doel alle hulp op dit gebied in kaart te brengen en zo veel mogelijk te verbeteren.


Op een symposium met de titel in de Penitentiaire Inrichting Lelystad (PIL) op 3 februari 2012 waren zowel vrijwillige als professionele hulpverleners aanwezig.

Uitvoerder van het project en diaconaal pastor Veerle Rooze signaleert een gebrek aan aansluiting tussen vrijwilligers en gedetineerden: “Er is een groot aanbod van vrijwilligers. Aan de andere kant is er ook een grote vraag bij de gedetineerden, maar op de een of andere manier komen zij niet met elkaar in contact. Bijzonder aan dit project is dat we echt gaan kijken wat nu ondersteunend is voor gedetineerden.

Ik ga niet zelf opnieuw het wiel uitvinden, maar ik ga op zoek naar al die wielen die al zijn uitgevonden en die vind je op heel onverwachte plaatsen. Ik was bijvoorbeeld bij een vrijwilligersgroep rond de tbs-kliniek van geestelijk verzorger Arjan Noordhoek. Bij die vrijwilligersgroep is een kerk betrokken. In die kerk zitten weer behoorlijk wat Surinaamse mensen, met name bij de eetgroep en het maatjesproject. Als ik kijk hoe dat daar gaat: die mensen hebben bijna de nazorg in hun hart en in de genen. Zij hoeven daar niet over na te denken. Dat zijn de lessen die wij kunnen leren; daar zit het goud en de kracht waar dit project mee verder kan.”

Medemens
Teamleider voor het diaconaat van Kerk in Actie Carla van der Vlist keek terug op het symposium aan de hand van de begrippen ‘aandacht en medemens’: “Voor wie ben ik nou medemens? Maak ik daar keuzes in, sluit ik onbewust mensen in of uit? Maar is de ander ook voor mij een medemens en helpen we elkaar ook mens te zijn? Vandaag stond de medemens centraal die op zoek is en verlangt naar een nieuwe start. Hij komt weliswaar vrij, maar is vaak niet vrij in zijn persoonlijke levenssituatie. Met een stapeling van ingewikkeldheden in zichzelf en in de samenleving. Vanuit Kerk in Actie steunen we van harte het initiatief dat vandaag centraal staat, om ervoor te zorgen dat ex-gedetineerden medemensen ontmoeten, met hen optrekken en hen helpen mens maar ook medemens te zijn.“

“Bijzonder te zien dat allerlei mensen uit allerlei disciplines zeggen: wat hier vandaag gebeurt dat hebben we nodig, dat verbindt. Dat helpt ons om onze gemeenschappen sterker en menswaardiger te maken. Leer het uit de Joodse wijsheid: ’duisternis heft zich pas op wanneer je de ander echt in de ogen hebt gekeken’. Zo’n samenleving hebben we nodig, waarin de mensen elkaar niet voorbijlopen, maar elkaar in de ogen zien.”Nieuws in februari

Er zijn geen berichten.