Sluit dit venster

Waarom Ben Knapen een rode pump kreeg

26 april 2012

Staatssecretaris Ben Knapen kreeg een rode pump aangeboden
Twee jaar lang wisselden zeven partners van ICCO en Kerk in Actie en SOA Aids Nederland uit zeven verschillende landen met elkaar uit hoe sekswerkers het beste geholpen kunnen worden. Op 25 april 2012 vond een conferentie plaats in het Ministerie van Buitenlandse Zaken met o.a. staatssecretaris Ben Knapen van Ontwikkelingssamenwerking. Een week lang wisselden veertig deelnemers uit Bolivia, Nicaragua, Brazilië, Vietnam, Macedonië, Uganda en Egypte hun ervaringen onderling uit  in Nederland. Het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking betaalde het onderzoek en de uitwisseling.


Marinus VerweijMenselijke waardigheid en automomie
Marinus Verweij, bestuursvoorzitter ICCO: “ICCO en Kerk in Actie steunen deze programma’s omdat we vinden dat menselijke waardigheid centraal moet staan. Het gaat er om jullie omstandigheden te verbeteren, jullie autonomie te vergroten en jullie mogelijkheden te bieden om er uit te stappen.”

Conclusies Stepping in Stepping outBelangrijkste conclusies uit het onderzoek:
1. Sekswerkers worden gediscrimineerd en gestigmatiseerd door hun omgeving, gezondheidswerkers, politie, waardoor hun gezondheid en veiligheid gevaar lopen en ze een laag zelfbeeld krijgen.
2. Veel sekswerkers krijgen te maken met geweld.  Ze werken op onveilige plaatsen, krijgen te maken met politiegeweld, drugs en alcohol. Ze hebben centra nodig die een veilige haven voor hen zijn, waar ze samen sterk staan.
3. Geen uitstap zonder opstap. Vrouwen moeten groeien in hun zelfbewustzijn. Ze moeten nieuwe vaardigheden leren om de kans te krijgen om te stoppen als sekswerker. Dat is een lang proces.
4. Hulpverlening moet flexibel zijn, omdat sekswerkers onregelmatig werken. Hulpverlening moet veel verschillende actoren betrekken om de hulp succesvol te laten zijn.

Ben Knapen tijdens de conferentie Stepping in Stepping outStaatssecretaris Ben Knapen
Staatssecretaris Ben Knapen: “Het is dapper dat jullie je ervaringen met ons delen. We willen dat jullie zelf kunnen kiezen hoe je je geld verdient. Jullie ervaringen kunnen we gebruiken om ons werk efficiënter te maken. Ik doe wat ik kan om gelijkheid tussen mannen en vrouwen te stimuleren. Ontwikkelingssamenwerking staat onder druk in Nederland, maar seksuele gezondheid blijft een prioriteit. Ook het parlement ondersteunt dit. Nederland is één van de weinige landen, waarin seksualiteit openlijk bediscussieerd kan worden. “

De Nederlandse overheid laat jullie niet vallen
Knapen: “Als jullie toegang krijgen tot opvang, scholing, microkredieten en gezondheidszorg, dan kunnen jullie allereerst agressieve klanten weigeren. We hebben geen politieke meerderheid, dus ik moest altijd al naar andere partijen voor ondersteuning. Ik heb er veel vertrouwen in dat we jullie niet laten vallen. Legalisering van de prostitutie heeft vrouwenhandel niet kunnen tegengaan. Daar hebben we nog geen oplossing voor gevonden.

Staatssecretaris Ben Knapen kreeg een rode pump uitgereikt. Foto: AidsfondsRode pump en rode paraplu’s
Staatssecretaris Ben Knapen kreeg als dank voor zijn steun aan dit programma een rode pump aangeboden door sekswerkers uit de zeven landen met rode paraplu’s. De pump staat symbool voor de opstap die sekswerkers maken om meer zelfvertrouwen te krijgen en weer trots te zijn op zichzelf. Je kunt er een kort stuk op lopen. Niet iedereen lukt het om ‘op te stappen’. Sekswerkers helpen elkaar daarbij. Ben Knapen: “Deze hoge hakken zijn symbool voor het oudste vak ter wereld. Om vooruit te komen moet je uit die hakken stappen, want dat loopt een stuk makkelijker”

Een inspirerende conferentie
De conferentie Stepping in , stepping out laat de deelnemers zien dat er veel overeenkomsten zijn. Het geeft solidariteit en inspireert. Er is geen angst voor vooroordelen. De deelnemers zijn trots op wat ze bereikt hebben en zijn trots op de verandering in hun levens.
Door onze krachten te bundelen groeit ons zelfvertrouwen
Ming (Vietnam): “ Mijn ouders schaamden zich zo voor mij, dat ze niet meer naar openbare bijeenkomsten gingen, omdat hun dochter een sekswerker was. Mijn kinderen worden daar ook op beoordeeld. We isoleren onszelf en durven niets meer te delen. We haten onszelf, omdat anderen zich voor ons schamen.  In Vietnam komen nu 300 sekswerkers samen om elkaar te versterken. Sekswerkers discrimineren elkaar ook onderling op basis van wie het meeste verdient. Het kost ons veel tijd om onze krachten te bundelen, maar dit programma geeft ons zelfvertrouwen.

Goede verhoudingen met de politie opbouwen
Desi (Uganda): “De politie was altijd één van de grootste vijanden van sekswerkers. We trainen hen nu om onze vriend te worden en ook onze rechten te beschermen. We willen goede werkverhoudingen met de politie.”

De vlinder in mij is zich aan het ontpoppen
Erica (Bolivia): “Mensen discrimineren me omdat ik een sekswerker ben. Ik ben niet alleen een sekswerker, ik ben een mens, een moeder, een dochter. De groep geeft me vertrouwen dat ik mogelijkheden heb. Ik heb nu een doel: ik wil studeren. Ik zie mijn leven als de ontwikkeling van een vlinder. Mijn zelfvertrouwen groeit. Ik zat gevangen in een cocon, maar nu ontwikkel ik me naar vrijheid. Ik wil een voorbeeld worden voor anderen.”Nieuws in april

Er zijn geen berichten.