Sluit dit venster

Jaarverslag

Bekijk het Jaarrekening 2012 (pdf).

Voorgaande jaarverslagen en jaarrekeningen.
Meer informatie over projecten van Kerk in Actie.

De jaarrekeningen van (de dienstenorganisatie van) de Protestantse Kerk in Nederland (inclusief Kerk in Actie) zijn aan te vragen of in te zien op de website van de Protestantse Kerk in Nederland.

Gescheiden geldstromen
Kerk in Actie is onderdeel van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland, maar de geldstromen van Kerk in Actie zijn strikt gescheiden van de andere activiteiten van de Dienstenorganisatie.

CBF-keurmerk
Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) heeft het CBF-keurmerk toegekend aan de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland ten behoeve van Kerk in Actie. Het CBF houdt toezicht op geldwervende instellingen. Het keurmerk van het CBF wordt veleend aan instellingen die hebben aangetoond op verantwoorde manier om te gaan met giften. Het CBF stelt eisen aan de beleidsplanning en de financiële verslaglegging. Een organisatie mag bijvoorbeeld niet meer dan 25 procent van de baten uit eigen fondsenwerving (gemiddeld over 3 jaar) besteden aan fondsenwerving.