Sluit dit venster

Diaconaat

De informatie op dit deel van de website is bedoeld voor diakenen en is te gebruiken als wegwijzer voor diakenen bij hun werk.

Diakenen staan er niet alleen voor. Ze zijn vooral de ‘aanvoerders’ van diaconaal werk van de hele kerkelijke gemeente. Ze roepen op tot een diaconale levensstijl, betrokken bij elkaar en bewogen met de wereld. En zij helpen de gemeente om hier uitvoering aan te geven.

Op dit deel van de website vindt u in de menu-items links basisinformatie over diaconaat en informatie over de thema's:
 • Jeugddiaconaat
 • Armoede in Nederland 
 • Vluchtelingen
 • Zorg:
  - Wmo
  - Psychiatrie
  - Ouderen
  - Diaconale vakantie
 • Gevangenen
 • Duurzaamheid
 • Vrede

Bent u binnen uw kerk actief voor het zendings- of werelddiaconale werk van Kerk in Actie?
Kijk dan op: www.kerkinactie.nl/zwo.