Bid voor ons werk

Wij vragen uw voorbede voor het werk van Kerk in Actie en onze partners in binnen- en buitenland. Heeft u zelf suggesties voor voorbeden? U kunt die sturen naar webredactie@kerkinactie.nl.

Gebed voor Vrede in Palestina en IsraŽl

Gebed ingebracht door de Palestijnse kerkleiders van Jerusalem ter gelegenheid van de Wereldwijde Week voor Vrede in Palestina en Israel 21-27 september 2014.

Bekijk Gebed voor Vrede in Palestina en IsraŽl

Voorbede voor nabestaanden van gedode jongeren in IsraŽl en Palestina

Heer, zoveel handen waar bloed aan kleeft. We denken aan Zuid-Soedan, Syrië en Irak. We denken nu in het bijzonder aan Palestina en Israël. We bidden voor hen die opnieuw jonge mensen verloren aan dit zinloze geweld. De radeloze ouders. Wanhopige broers en zussen. Geef ons toch meer mensen die samen opstaan voor recht en vrede - Joden en Palestijnen. Om geweld in te dammen en te gaan voor een menswaardige toekomst in dit land, waar U zoveel geschiedenis hebt gemaakt. Geef vrede, Heer, geef vrede. Amen.

Bekijk Voorbede voor nabestaanden van gedode jongeren in IsraŽl en Palestina

Gebed voor moslims tijdens de ramadan

Heer, we bidden voor onze buren, onze broeders en zusters die moslim zijn. Over heel deze wereld zullen zij deze maand Ramadan, maand van vasten, opnieuw gebruiken om tot inkeer te komen, rein voor U te staan, en om hun saamhorigheid te betuigen met de mensen om hen heen. Wilt u ons christenen deel laten zijn van hun openheid gedurende deze maand , zodat de Ramadan en hun geloof geen strijdbanier is maar juist een teken van vrede. Leert u ons om open te staan, voor hen en voor hun zorgen. Om Christus wil, Amen.

Bekijk Gebed voor moslims tijdens de ramadan

Gebed voor vluchtelingen

God, we brengen tot U het huilen en klagen van de moeders van deze wereld,
wachtend op hun kinderen die zijn verdwenen in de zee, in de woestijn, in onzekerheid:
Vluchtelingen, mannen, vrouwen en kinderen, vanuit de oorlogsgebieden van deze wereld,
zij die honger en armoede ontvluchten, in de hoop op een beter, veiliger leven.

Bekijk Gebed voor vluchtelingen

Voorbede voor geweld en ontvoering in Nigeria

Heer, wij bidden voor Nigeria waar vrouwen de straat op gaan om te protesteren tegen het voortdurende geweld tegen onschuldige burgers. Wij bidden voor de bijna 300 jonge vrouwen die in handen zijn gevallen van terroristen van Boko Haram, voor een snelle oplossing die leidt tot hun vrijlating. God wees met hen in hun gevangenschap en met hun families. 

Bekijk Voorbede voor geweld en ontvoering in Nigeria