Interactief contact

Wilt u niet alleen collecteren voor het werk van Kerk in Actie, maar uw gemeente nauwer betrekken bij de wereldwijde partners en projecten? Wilt u zich verdiepen, geregeld informatie ontvangen of direct contact leggen met het werk dat u steunt? Gemeenteadviseurs van Kerk in Actie helpen u deze verbondenheid concreet te maken.

Verschillende vormen van Interactief

Naast reguliere collectes en campagnes voor Kerk in Actie kunt u kiezen uit drie vormen van Interactief:

  • Bestemd geven: bestem gelden van uw gemeente aan specifieke projecten en informeer uw gemeenteleden regelmatig over deze projecten;

  • Interactief: leef voor langere periode mee met een project aan de hand van verhalen, foto’s, een spreker. Breng het project inhoudelijk goed onder de aandacht van uw gemeente. Ontvang regelmatig nieuws over het gekozen project.

  • Interactief Plus: bouw met een of meer partnerorganisaties een langdurige relatie op. Leg zelf actief contact met elkaar. Onderzoeken wat u van elkaar kunt leren en hoe u elkaar wederzijds kunt bemoedigen, inspireren en indien mogelijk elkaar kunt ontmoeten.

Kies de vorm die bij uw gemeente past

Om in uw gemeente een goede keus te maken raden we u aan het volgende te doen:

  • Inventariseer de belangstelling op het gebied van Zending en (Wereld)diaconaat bij verschillende mensen en groepen in uw gemeente;
  • Inventariseer de voorwaarden waaronder deze mensen en groepen, binnen en buiten uw commissie/diaconie, zich actief willen inzetten voor een gezamenlijk gekozen project;
  • Lees de handleiding Interactief en bekijk de andere documenten op deze website
  • Bekijk veel gestelde vragen over interactief.

Overleg tijdig met uw gemeenteadviseur

  • Neem in een vroeg stadium contact op met uw Kerk in Actie gemeenteadviseur, die u kan ondersteunen bij het maken van een passende keuze. Zo voorkomt u teleurstellingen. Niet bij alle projecten is interactief contact of bestemd geven immers mogelijk.