Projecten

Kerk in Actie steunt honderden projecten van lokale partners in Azië, Latijns-Amerika, Afrika het Midden-Oosten en Europa (waaronder Nederland). Een deel staat hier uitgelicht. U kunt dit werk steunen via Kerk in Actie. Hartelijk dank!

Interculturele dialoog en vertaalwerk
in Egypte

Bruggen bouwen. Het is in het Midden Oosten harder nodig dan ooit. Veel vooroordelen en onbegrip komen voort uit gebrekkige of onvolledige informatievoorziening. Het Centrum voor Interculturele... Meer over dit project


Nieuwe toekomst voor weduwen
in Nigeria

Weduwen in Nigeria behoren tot de allerarmsten van het land. Ze hebben niet alleen hun man verloren, maar ook bijna al hun eigendommen. Want die eigendommen komen, volgens het Nigeriaanse erfrecht,... Meer over dit projectZorg voor mensen met hiv/aids
in India

Het hiv/aidsvirus grijpt ook in India snel om zich heen. Vooral in de staat Manipur in het noordoosten van India zijn de problemen groot. Het is niet moeilijk om hier aan drugs te komen. De staat... Meer over dit project


Bouwen aan duurzame vrede
in Colombia

Miljoenen mensen in Colombia zijn op drift geraakt door het vele geweld in het land. De oorlog, met drugs als inzet, wordt uitgevochten over de hoofden van de bevolking. Naar schatting zijn zes... Meer over dit projectJongeren weerbaar maken
in Colombia

Al tientallen jaren woedt er in Colombia een gewelddadige strijd met drugs als inzet. Het geld, dat de strijdende partijen hiervoor nodig hebben, halen ze onder meer uit Chocó, een provincie die... Meer over dit project


Bescherming van de mensenrechten
in Colombia

De strijd, die al decennialang in Colombia woedt, leidt tot grove schendingen van de mensenrechten. Het gaat om tienduizenden verdwijningen, moorden, martelingen, ontvoeringen en ontheemden. Vooral... Meer over dit projectToerusting van kerkleiders
in Cuba

De kerken op Cuba groeien hard en er is grote behoefte aan goed opgeleide theologen die de kerk kunnen dienen. Veel Cubanen zijn op zoek naar nieuwe ethische en morele waarden. Na bijna 60 jaar... Meer over dit project


Jongeren stimuleren tot vrede
in Palestina

Palestijnse jongeren groeien op in een sfeer van geweld, conflict en uitzichtloosheid. Ze kunnen niet uit hun woongebied en de werkloosheid groeit. Ook de kwaliteit van het onderwijs lijdt onder de... Meer over dit projectOnderwijs voor blinde kinderen
in Palestina

Kinderen met een handicap hebben weinig mogelijkheden om zich te ontwikkelen in de Palestijnse samenleving. Ze worden vaak binnen gehouden, omdat ouders zich voor hen schamen. Deze kinderen vinden... Meer over dit project


Duurzaamheid
in Nederland

Werken aan duurzaamheid is alleen succesvol als je het samen met anderen doet. Basisschoolkinderen uit Amsterdam e.o. gaan in het project ‘Plek onder de zon’ aan de slag met duurzame zonne-energie. Meer over dit project