Sluit dit venster

Kaart

Begrip tussen godsdiensten

Land: Palestina
Programma: Zending
Werkveld: Vrede, mensenrechten en lobby
Partner:AEI
Projectnummer: Z 009112
Nodig voor dit werk: € 50.000
Palestijnse jongeren groeien op in een sfeer van geweld, conflict en uitzichtloosheid. Ze kunnen niet uit hun woongebied, banen zijn er steeds minder en ook het onderwijs wordt steeds meer negatief beïnvloed door de voortdurende bezetting van de Palestijnse gebieden. Hierdoor raken ze getraumatiseerd en verliezen hun gevoel voor normen, waarden en eigen talenten.

Tegen deze achtergrond wil het Arab Educational Institute (AEI) in Bethlehem deze jongeren de hand reiken en uitdagen in deze moeilijke situatie toch een bijdrage te leveren aan vrede en gerechtigheid, mee te helpen aan het opbouwen van een Palestijnse staat die gekenmerkt wordt door democratie, geweldloosheid en een multiculturele samenleving waar mensen van verschillende godsdiensten kunnen samenleven. Voorheen heeft Kerk in Actie AEI gesteund bij het ontwikkelen van de lesmethode "Living in the Holy Land", over de drie godsdiensten die in de regio een hoofdrol spelen. Dat was een bijzonder succesvol project. De methode wordt op tal van scholen gebruikt.

Jongeren
AEI steunt jongeren vooral via vier programma's:
•leiderschapskwaliteiten bij jongeren ontwikkelen
•jongeren bewust maken van hun waarden, cultuur en identiteit
•jongeren trainen om de dagelijkse Palestijnse realiteit te bespreken
•internationale contacten ontwikkelen via internet om het isolement van jongeren te doorbreken

Steun dit werk!
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer of doneer online. Hartelijk dank!Het Arab Educational Institute in Bethlehem geeft lessen op scholen over het jodendom, het christendom en de islam om onderling begrip en respect tot stand te brengen. Het instituut traint leraren hierin en heeft hier lessen over opgezet. Jaarlijks bereiken ze hiermee ruim duizend leerlingen in verschillende leeftijden op zo’n twintig scholen. Ook werkt het Arab Educational Institute intensief samen met de kerken in Jeruzalem om bredere bekendheid te geven aan de visie van deze kerken en de tragische gevolgen, die het conflict heeft voor hun gemeenschap. Kerk in Actie brengt via een interactief programma jongeren uit de Palestijnse gebieden, Israël en Nederland met elkaar in contact.
In het kader van dit programma wordt een "gereedschapskist" ontwikkeld voor sociaal-culturele activiteiten in de dorpen. Vijf groepen jongeren worden getraind om deze activiteiten te organiseren in vijf dorpen. Omdat de groepen gemengd zijn en bestaan uit christelijke en moslim jongeren, overbruggen zij zo ook hun verschillen.

In het huis van verhalen komen vrouwen op verhaal 
Kerk in Actie steunt ook het vrouwenwerk van het AEI. Het AEI had al langer een vrouwengroep. Een deel van die groep kwam in 2008 naar Nederland in het kader van een vrouwenuitwisseling met de Oecumenische Vrouwengroep Twente. In het kader van de ontmoeting is aandacht gegeven aan het belang van het vertellen van verhalen aan elkaar. De vrouwen zijn in Nederland ook op bezoek geweest in een "Huis van Verhalen". Vooral voor Palestijnse vrouwen heeft het vertellen van verhalen aan anderen een helend effect. Ze hebben zo'n huis ingericht vlakbij het graf van Rachel in Bethlehem, dat door de muur bij Jeruzalem is getrokken, waardoor de huizen van Bethlehem in die wijk aan drie kanten door de muur worden omgeven. Het is dus een symbolische plaats om juist hier een huis van verhalen te ontwikkelen.

Voor de vele buitenlandse bezoekers is het huis een mogelijkheid om in aanraking te komen met de wijze waarop vrouwen de situatie in de West Bank ervaren. Men wil ook komen tot het uitwisselen van verhalen met Joodse vrouwen en Israëlische vredesgroepen. De verhalen van de vrouwen zullen worden opgeschreven, er wordt een film over gemaakt en jaarlijks vindt een buurtfestival plaats.

Togetthere
Lees de weblog van Lotte van der Ploeg die via Togetthere van september 2010 tot maart 2011 was uitgezonden naar AEI: http://lottevanuitjeruzalem.wordpress.com/
Sytske van Bruggen was via het vrijwilligersprogramma Togetthere van september 2008 tot juni 2009 uitgezonden naar Israël en de Palestijnse Gebieden. Lees de verhalen op de weblog van Sytske.

Meer informatie
Bekijk de website van het Arab Educational Institute
Het Arab educational institute heeft meegewerkt aan de website HolySwitch (alles voor je werkstuk over het Midden-Oosten).
Bekijk filmpjes over Jongeren in Bethlehem, hoe je falafel kunt maken, het instituut en meer op Youtube.
Bekijk filmpje 'The love for our land' op Youtube.
Bekijk het filmpje: 'Toen Warda niet meer naar haar oma kon'.
Bekijk de online fototentoonstelling 'Spirit of Sumud'.
Lees de blog van Jara (9) die in Bethlehem woont


Betrek uw gemeente bij dit werk via Kerk in Actie Interactief.

Foto's (10)

Download originele foto
Download originele foto
Download originele foto
Download originele foto
Download originele foto
Download originele foto
Download originele foto
Download originele foto
Download originele foto
Download originele foto

Films (0)

Verhalen

Gebroken kijk 13 maart 2014 om 9:07 Tijdens het ontbijt vertel ik over mijn voornemen om een tentoonstelling van de Palestijnse fotograaf Elias Halabi op de Muur bij Claire te bezoeken. ... Waarnemen 29 januari 2014 om 10:19 Lijm 13 december 2013 om 17:56 De “So This Is Christmas” van Celine Dion, oorspronkelijk een anti-oorlogslied geschreven door John Lennon en Yoko Ono, vult de kamers thuis. Mary zeg... Dood op het kerkhof 4 december 2013 om 11:20 Zoals elke zondagmorgen vroeg komt de ka’ek man langs, met zijn brood met sesamzaadjes, falafel en in de oven heet gemaakte, bespikkelde eieren. Hij w... Dromen in Battir 10 oktober 2013 om 16:25 Terwijl Mary de vieringen rond het veertigjarige lustrum van de Universiteit van Bethlehem  bezoekt, gaan Tamer (nu 11 jaar) en ik voor een wandeling ... Een groot, onplezierig spel 14 augustus 2013 om 10:19 Arab Idols - Omhoog, de kefiyah! 25 juni 2013 om 16:43 Verhalen uit het verleden voor het heden 24 mei 2013 om 11:30 Obama in Bethlehem 27 maart 2013 om 12:29 “Ik hoop dat hij zich hier de geschiedenis van de burgerrechtenbeweging in de VS herinnert,” zegt Mary. Obama op weg naar Bethlehem. Het lag in de b... Theater van de werkelijkheid 15 maart 2013 om 19:35 Buren 30 januari 2013 om 10:36 De Sneeuw en de Vrijheid 11 januari 2013 om 13:19 De stem voor Palestina 30 november 2012 om 14:34 Traangas en rioolwater 21 november 2012 om 10:57 De raketten 19 november 2012 om 15:42 “Muur Museum” breidt uit 11 oktober 2012 om 13:36 Samen met enkele arbeiders en collega’s ben ik betrokken bij het plaatsen van een nieuwe serie verhalenposters op de Muur. De vijf arbeiders gebruiken... Staking 19 september 2012 om 14:06 Het netwerk 15 augustus 2012 om 11:05 Onder, door, over de Muur 16 juli 2012 om 15:27 Samen met een bezoekende Nederlandse musicus, Fedde, verken ik de Muur rond Aida kamp en het Graf van Rachel voor mogelijkheden om nieuwe series Muurp... Wandelroutes 16 juni 2012 om 10:53 Bussen en bewegingsvrijheid 26 april 2012 om 10:48 De schoolbus 22 februari 2012 om 13:12 Regen - Bevrijdingszaadjes 12 februari 2012 om 13:10 Het Dwaze Vergunningenspel 31 december 2011 om 13:07 Het Verhaal van het “Muurmuseum” in Bethlehem 25 december 2011 om 13:03 De grote verdwijntruc 14 december 2011 om 11:41 Magie 10 juli 2011 om 15:14 Betlehem Blog Magie Tamer zei laatst dat hij Ben Ten wilde zijn, een kinderheld met magische krachten. Hij zou heel Palestina in bezit nemen en de v... Jeruzalem: de ondraaglijke lichtheid van het bestaan 1 mei 2011 om 17:43 Vergunningen, vergunningen 14 april 2011 om 17:39 Most Welcome! 24 februari 2011 om 9:32 Stille nacht 24 februari 2011 om 9:30 Stille Nacht 21/12/2010 STRAATTHEATER We doen weer straattheater onder de militaire wachttoren in de Muur bij het Graf van Rachel. Dit keer... Staak uw wild geraas 24 februari 2011 om 9:28

Palestina


Versnipperd land
De Westelijke Jordaanoever en de Gaza-strook behoorden voor 1948 tot het Britse Mandaatgebied Palestina. Beide werden in 1967 door Israël bezet. Sinds 1993 zijn de Gaza-strook en delen van de Westelijke Jordaanoever autonoom Palestijns gebied. De Palestijnse inwoners van beide gebieden hebben echter te maken met allerlei beperkingen. Zo zijn in grote delen van Oost-Jeruzalem en op de Westelijke Jordaanoever Israëlische nederzettingen gebouwd en controleert Israël de toegang vanuit het buitenland. Mensen raken daardoor geïsoleerd. Door muren en hekken hebben ze vaak nauwelijks contact met de buitenwereld.

Een bevolking met een verleden
Meer dan 80% van de inwoners in het gebied is Palestijn. Een kleine 20% woont in Israëlische nederzettingen. Een deel van de Palestijnen woont hier al generaties lang, een ander deel is hierheen gevlucht toen in 1948 de staat Israël werd uitgeroepen. De Palestijnen zijn  in meerderheid soennitisch moslim. Een kleine minderheid is christen. Zij zijn verdeeld over vele kerken, oosters-orthodox, katholiek en protestants. Vooral jonge christenen vertrekken naar het buitenland.

Isolement doorbreken; stem geven en opkomen voor de zwakkeren
Kerk in Actie steunt organisaties die het wederzijds bestaansrecht van Israëli’s en Palestijnen erkennen. We steunen Palestijnse christenen om stem te geven aan hun situatie. Ook helpen we waar diaconale nood is, vooral ouderen, jongeren en gehandicapten, en steunen organisaties die opkomen voor mensenrechten: het doorbreken van hun isolement is onderdeel van het programma “Bouwen aan Bruggen in het Midden-Oosten”, waar de IP-nota Kerk in Actie toe oproept.

Kijk voor meer informatie over Palestina op onze documentatiepagina.