Sluit dit venster

Kaart

Belangenbehartiging voor de rechten van kinderen

Land: Nederland
Programma: Diaconaat
Werkveld: Jeugddiaconaat
Partner:Defence for Children
Projectnummer: D 085111
Nodig voor dit werk: € 5.000
Stemt u ons weg?Kinderrechten respecteren. Dat klinkt vanzelfsprekend in Nederland, maar dat is het nog niet. Ook in Nederland worden regelmatig de rechten van kinderen geschonden. Defence for Children–ECPAT is een rechtenorganisatie voor kinderen die individuele rechtshulp biedt. De basis van het werk in Nederland is de Kinderrechtenhelpdesk. Daar komen aanvragen voor hulp binnen van kinderen, ouders en professionals zoals advocaten. Elke aanvraag vraagt om maatwerk.

Defence for Children biedt informatie, advies en juridische ondersteuning. Worden bepaalde problemen of knelpunten vaker gesignaleerd, dan volgt er onderzoek en zo nodig een publieksactie en/of lobby. In het uiterste geval wordt er een proefproces gestart.

Kerk in Actie werkt al jaren samen met Defence for Children. Kerken en diaconieën maken regelmatig gebruik van de (juridische) kennis en ondersteuning van deze organisatie.

Steun dit werk!
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer of doneer online. Hartelijk dank!


Bij de Kinderhelpdesk kunnen kinderen, ouders en professionals een aanvraag doen. Tegelijk is de helpdesk een aanmeldpunt voor schendingen van kinderrechten. Jaarlijks behandelt de helpdesk ongeveer 600 aanvragen. De meeste vragen gaan over jeugdrecht, vreemdelingenrecht, familierecht, kindermishandeling en jeugdstrafrecht. Omdat de Kinderhelpdesk zo belangrijk is voor Defence for Childeren is er extra geïnvesteerd in de opleiding en training van helpdeskmedewerkers. Er zijn ook extra medewerkers bijgekomen.
Alle aanvragen vragen om maatwerk.

Kerk in Actie werkt al jaren met Defence for Children samen. Ze leveren diensten die Kerk in Actie zelf niet in huis heeft. Zo was er was samenwerking bij publieksacties voor asielkinderen als ‘Geen kind in de cel’ en ‘Geen kind op straat’. Kerken en diaconieën maken gebruik van de (juridische) kennis van Defence for Children. De organisatie komt op voor een kwetsbare groep in onze samenleving: kinderen in de knel.

Foto's (5)

Download originele foto
Download originele foto
Download originele foto
Download originele foto
Download originele foto

Films (0)

Nederland

Kerk in Actie biedt hulp aan mensen in Nederland die het moeilijk hebben. We binden de strijd aan met armoede, eenzaamheid, discriminatie en onderdrukking en willen meebouwen aan een samenleving waarin we echt naar elkaar omzien.

Kerk in Actie voert zelf projecten uit in Nederland en geeft financiële steun aan projecten van andere organisaties. We ondersteunen activiteiten voor groepen die in sociaal, materieel, lichamelijk of geestelijk opzicht in een achterstandsituatie verkeren. Ook in Nederland richt Kerk in Actie zich op duurzaamheid en vrede.

De speerpunten van Kerk in Actie zijn:

  • armoede in Nederland
  • zorg in Nederland: ouderen, psychiatrie, WMO, diaconale vakanties
  • vluchtelingen
  • gevangenen
  • jeugddiaconaat
  • duurzaamheid
  • vrede


 Alle 20 projecten in Nederland