Sluit dit venster

Kaart

Hoorn van Afrika

Dadaab vluchtelingenkamp Hoorn van Afrika. Foto: Paul Jeffreys ACT Alliance.
Land: Afrika (algemeen)
Programma: Noodhulp
Werkveld: Noodhulp
Partner:diverse partnerorganisaties
Projectnummer: K 00006
Nodig voor dit werk: € 400.000
Noodhulp en rampenpreventie
Ook na de noodhulp tijdens na de droogte van 2011 blijft Kerk in Actie partnerorganisaties ondersteunen bij rampenpreventie. Hiervoor is in 2012 een programma van start gegaan dat tot en met 2014 zal lopen. De steun in Ethiopië en Kenia richt zich op het integreren van rampenpreventie in de ontwikkelingsprogramma’s van lokale partners. Het doel is gemeenschappen beter voor te bereiden op risico’s in hun omgeving en mogelijke toekomstige rampen.
Als gevolg van de klimaatveranderingen is het regenpatroon in deze landen grillig en droogtes komen frequenter voor. Met het geld van Kerk in Actie kunnen partners samen met dorpsbewoners de risico’s in kaart brengen en plannen maken om zich beter voor te bereiden.
In droge gebieden slaan partners bijvoorbeeld water uit rivieren op, zodat mensen minder afhankelijk zijn van de regen. In gebieden waar onevenredig veel regen valt, worden maatregelen genomen om het water zoveel mogelijk af te voeren. De klimaatveranderingen hebben niet alleen negatieve gevolgen. In sommige gebieden waar het voorheen droog was valt nu regen. Helaas hebben mensen hier vaak niet de kennis en vaardigheden om het land te bewerken. Met hulp van Kerk in Actie worden deze mensen gesteund om de gunstige weersomstandigheden goed te benutten.

Naast dit werk aan rampenpreventie in Ethiopië en Kenia, gaat een deel van de steun van Kerk in Actie en ICCO naar het werk van de ACT Alliance in Somalië (een bijdrage van 100.000 euro). Onze partner binnen de ACT Alliance helpt mensen die op de vlucht zijn voor geweld met ondersteuning in basisbehoeften zoals eten, een dak boven het hoofd en basale sanitaire voorzieningen.

Steun ons werk! 
Wilt u ons werk aan rampenpreventie in deze regio of andere regio's steunen, maak dan uw bijdrage online over. Hartelijk dank!

Kerk in Actie en ICCO ondersteunen lokale partnerorganisaties in het bestrijden van armoede en onrecht. In Ethiopië en Kenia werken we al tientallen jaren aan structurele programma’s. In Somalië is geen structurele aanwezigheid. Wel is de afgelopen jaren met goede resultaten via een lokale partner noodhulp verleend in het gebied rondom Mogadishu en in de regio Lower Shabelle.

In Ethiopië en Kenia richten onze programma’s zich op het verbeteren van bestaanszekerheid en de ontwikkelingskansen voor arme lokale boeren/producenten, met speciale aandacht voor vrouwen.
In Ethiopië wordt gewerkt in de regio’s Oromiya, Amhara en Afar, met een jaarlijks budget van 800.000 euro, waarbij de thema’s economische ontwikkeling en voedselzekerheid centraal staan.
In Kenia staat het thema economische ontwikkeling centraal en is het jaarbudget 500.000 euro. Verder wordt in de landen in regionaal verband gewerkt aan het thema klimaat.

Kerk in Actie en ICCO zijn lid van het internationale netwerk van de ACT Alliance. In de Hoorn van Afrika werken wij zowel met onze lokale (structurele) partners samen, als ook met de noodhulppartners uit de ACT Alliance. In elk van de landen bestaat een nationaal ACT Alliance forum. Het forum komt regelmatig bijeen om de onderlinge activiteiten af te stemmen. Verder participeren zij actief in coördinatiebijeenkomsten met andere (internationale) organisaties, bijvoorbeeld met de VN Vluchtelingenorganisatie over het werk in de vluchtelingenkampen.

Lees meer
Over activiteiten tijdens de actie van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO)

Nieuwsberichten
Honger naar Verandering op tv (3 november 2011)
2,25 miljoen euro naar partners in Hoorn van Afrika (3 oktober 2011)
ICCO en Kerk in Actie verlenen ook noodhulp in Kenia (16 augustus 2011)
ICCO-directeur in Ethiopië met Eén Vandaag (4 augustus 2011)
ICCO en Kerk in Actie starten met 450.000 euro aan noodhulp in Ethiopië en Somalië (21 juli 2011)
Nederlanders laten hart spreken voor getroffenen Hoorn van Afrika (21 juli 2011)
Collecteren voor bestrijding honger in Afrika (14 juli 2011)
SHO luiden noodklok voor droogte in Hoorn van Afrika (11 juli 2011)

ACT Alliance
Informatie van de ACT Alliance (Engelstalig)

Foto's
Dadaab vluchtelingenkamp in Kenia.

Video's
Video's van Giro 555.

Samenwerkende Hulporganisaties (SHO)
Giro 555
Eindrapportage van de SHO over de Hoorn van Afrika.

Gebed
Gebed voor hulp in de Hoorn van Afrika.

Foto's (25)

Download originele foto
Download originele foto
Download originele foto
Download originele foto
Download originele foto
Download originele foto
Download originele foto
Download originele foto
Download originele foto
Download originele foto
Download originele foto
Download originele foto
Download originele foto
Download originele foto
Download originele foto
Download originele foto
Download originele foto
Download originele foto
Download originele foto
Download originele foto
Download originele foto
Download originele foto
Download originele foto
Download originele foto
Download originele foto

Films (0)

Verhalen

Samen bidden, vieren, leven 3 augustus 2012 om 13:35 Voor de vluchtelingen In Dadaab - 95 procent van hen is moslim - is ramadan de tijd voor spirituele bezinning. Van zonsopgang van zonsondergang eten o... Onderwijs in de vluchtelingenkampen 3 augustus 2012 om 11:36 Het onderwijs is in Dadaab een succesverhaal. De Undugu basisschool is een van de zes scholen die de Lutherse Wereldfederatie, een partnerorganisa... Vrouwen in Dadaab 3 augustus 2012 om 10:57 Voor vrouwen en meisjes zijn de vooruitzichten in de vluchtelingenkampen in Oost-Afrika beter dan erbuiten, want, zo zeggen vrouwen in Dadaab en Kakum... Verleden en toekomst van Dadaab 3 augustus 2012 om 10:24 Dadaab bestaat al twintig jaar. In het afgelopen jaar zijn de problemen er verergerd door de enorme toestroom van vluchtelingen. Ondanks de sombere vo... Geweld in de vluchtelingenkampen 26 juli 2012 om 16:12 Het is te betreuren, maar het is geen geheim dat geweld in de kampen een bedreiging vormt voor de vluchtelingen die er wonen. Hoewel onduidelijk is of... Luley 26 juli 2012 om 16:01 Luley Hassan Aden (19) arriveerde een jaar geleden in Dadaab, waar ze net als vele anderen aan de randen van het kampen in een vervallen hut. De Luthe... Bulle Abdi 26 juli 2012 om 15:52 Bulle Abdi Osman kwam op een ochtend in augustus aan in Hagadere, een van de vluchtelingenkampen in Dadaab. Aan het eind van dezelfde dag vond hij er ... Ambiah 26 juli 2012 om 15:46 Ambiah woont sinds 23 augustus 2011 met haar baby Hamsa, haar eenjarige kind en haar moeder in het vluchtelingenkamp Dadaab in Kenia. Hamsa was nog ma... Bezoek aan veehouders in Kenia 16 februari 2012 om 10:23 Effecten van de droogte 19 september 2011 om 16:02 Noodhulp: kwaliteitseisen en de praktijk 12 september 2011 om 9:40 Hoe kan je verschil maken? 5 september 2011 om 11:37 Hulpverlening op elkaar afstemmen 5 september 2011 om 11:27 Droogte – mijn verhaal 15 augustus 2011 om 14:06

Afrika (algemeen)

ICCO en Kerk in Actie werken in uiteenlopende Afrikaanse landen samen met lokale partnerorganisaties.