40 dagen, 1 land

Zet u zich als gemeente liever in voor één land? Kom dan zes zondagen in actie voor moedige moeders in Oeganda. Iedere zondag staat een ander aspect van het werk voor en door vrouwen in Oeganda centraal.

Zondag 1: Moeder zijn in Oeganda

Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Door de jarenlange oorlog zijn vrouwen en mannen getraumatiseerd, konden kinderen niet of nauwelijks naar school en kunnen gezinnen moeilijk rondkomen. Moeders hebben moeite hun kinderrijke gezin iedere dag weer van eten te voorzien, zeker als hun mannen door overmatig drankgebruik gewelddadig zijn. Medewerkers van Mothers’ Union bezoeken deze vrouwen en bouwen een vertrouwensband op. Wat zijn hun grootste uitdagingen? Geweld, gebrek aan inkomsten of isolement? Samen werken ze aan verbetering. Zo zorgt Mothers’ Union voor zaaigoed, zodat moeders zelf in hun inkomsten kunnen voorzien en maken zij moeilijke onderwerpen als huiselijk geweld en drankgebruik bespreekbaar. Zo worden kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda sterker. Lees meer over de Mothers' Union.

Zondag 2: Stabiele inkomsten voor het huishouden

Boerin zijn in Noord-Oeganda is niet makkelijk. Oorlog verdreef mensen van hun velden en door klimaatverandering mislukken oogsten steeds vaker. De Kerk van Oeganda geeft landbouwvoorlichting en brengt boerinnen en boeren samen in boerenorganisaties, zodat ze samen een betere prijs kunnen vragen voor producten. Voorlichters geven informatie over zaden die sneller kiemen, of juist doorgroeien zonder regen. Boerenorganisaties vormen tegelijk een spaargroep. Iedereen legt geld in en om de beurt kan iemand het hele bedrag gebruiken voor een grotere (landbouw)investering. Daarmee krijgen boerinnen en boeren de slagkracht om hun productie te verhogen en te zorgen voor een stabiel inkomen. Ook worden via boerenorganisaties bomen geplant en zuinigere oventjes geproduceerd en verspreid. Zo wordt eten bereiden minder belastend voor het milieu. Lees meer over de Kerk van Oeganda. Lees meer over de Kerk van Oeganda.

Zondag 3: Positie van vrouwen in Oeganda

In de Oegandese samenleving nemen vrouwen meestal een ondergeschikte positie in. De zorg voor de kinderen, voor hun man, het gezinsinkomen en de huishouding, alles rust op de schouders van de vrouw. Daarbij zijn zij vaak slachtoffer van huiselijk geweld. Al bij de oprichting van Mothers’ Union was het hun droom dat vrouwen een prominentere rol zouden krijgen in samenleving én in de kerk. Mothers’ Union brengt vrouwen met elkaar in contact en maakt hen bewust van hun belangrijke rol als, vrouw, als moeder, en als lid van de kerk. Lees meer over de Mothers' Union.

Zondag 4: Een nieuwe start

De regio Karamoja in Noord-Oeganda heeft enorm te lijden onder de gevolgen van de burgeroorlog, terugkerende droogte en armoede. Moeders, vaders en kinderen zien geen uitzicht meer en trekken naar de hoofdstad Kampala. Daar belanden zij in een uitzichtloze situatie in sloppenwijken. Sommige gezinnen verlangen terug naar hun geboortestreek. Samen met lokale partners, verenigd in de coalitie UCAA, ondersteunt Kerk in Actie hen om weer terug te keren. Bij aankomst worden ze opgevangen door organisaties die in deze regio werken aan de ontwikkeling van Karamoja en aan de opvang van kwetsbare kinderen. Vervolgens ontvangen ze een startpakket met zaden en landbouwgereedschap om het gewone leven weer op te pakken. Dankzij dit gezinsinkomen kunnen kinderen weer naar school en later een vakopleiding volgen. Lees meer over opvang van straatkinderen uit Karamoja.

Zondag 5: Traumaverwerking en bestrijden van geweld tegen vrouwen

Door de jarenlange oorlog in Noord-Oeganda zijn veel vrouwen en mannen getraumatiseerd. Vooral mannen vluchten in drankgebruik en vrouwen krijgen te maken met huiselijk geweld. Kinderen in gezinnen hebben zwaar te lijden onder deze omstandigheden. Medewerkers van Mothers’ Union gaan naar de dorpen en geven speciale cursussen aan vrouwen op het gebied van traumaverwerking en relatietherapie. Mothers’ Union biedt deze cursussen aan vrouwen én hun mannen aan, waardoor zij samen leren respectvol met elkaar om te gaan. Lees meer over de Mothers' Union.

Zondag 6: Hiv/aids en gezondheid

Meer dan een miljoen mensen in Oeganda zijn besmet met hiv. Sinds in 1982 de eerste besmetting aan het licht kwam, zijn vooral mensen in de leeftijd van 18 tot 40 jaar overleden. Oeganda mist hierdoor een groot gedeelte van zijn beroepsbevolking. Ook zijn hierdoor meer dan een miljoen kinderen wees geworden. Zij worden opgevangen door familie of buren. Deze zorg is echter zwaar: deze veelal arme gezinnen hebben de handen al vol aan hun eigen kroost. Grootouders die de zorg hebben over acht tot tien kleinkinderen zijn geen uitzondering. Mothers' Union geeft voorlichting over het voorkomen van en omgaan met hiv/aids, helpt met medicijnen en ondersteunt gezinnen die weeskinderen opvangen. Lees meer over de Mothers' Union.

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.