Materialen

Onze materialen helpen u om de 40dagentijd onder de aandacht te brengen, thuis of in uw gemeente. Download hieronder de verschillende materialen.

De materialen thuis ontvangen? Bestel ze dan vanaf 1 december via de webwinkel.

Campagneposter
De poster geeft het beeld weer van het thema in de 40dagentijd 'Een nieuw begin'. Met deze poster attendeert u gemeenteleden op de 40dagentijd en alle bijbehorende collecten. 

40dagentijdmagazine 
Dit magazine bevat een overzicht van alle projecten en campagnemogelijkheden.

Collectefolders
Zondag 1 - De kerk bloeit op Cuba
Zondag 2 - In Nederland de gevangenis verlaten.. en dan?
Zondag 3 - Stop kinderarbeid in India
Zondag 4 - Pionieren rond zingevingsvraagstukken
Zondag 5 - Rwanda, 25 jaar na de genocide 
Zondag 6 - Jongeren doorleven het paasverhaal
Zondag 7 - Versterk de kerk in Pakistan

Liturgiegids
De liturgiegids is een handreiking voor de invulling van de kerkdiensten. In de gids staan teksten, liederen, gedichten en gebeden rondom het thema 'Een nieuw begin'. Ook staan er teksten in voor aswoensdag en biddag.

Kanselafkondigingen en kerkbladberichten
Per project zijn er kanselafkondigingen en kerkbladberichten beschikbaar. Download deze los op de verschillende projectpagina's, of download hier alle berichten in één document.

Powerpointpresentaties
Voor elke collecte is er een powerpointpresentatie om te gebruiken tijdens de dienst. Download de presentaties op de projectpagina's.

Collectefilmpjes
De collectefilmpjes van de projecten die centraal staan in de 40dagentijd zijn beschikbaar vanaf 1 januari 2019. Deze zijn te vinden op de betreffende projectpagina´s. Er komen 6 verschillende filmpjes van Rwanda, die u ook later in het jaar zou kunnen gebruiken.

Paasgroetenactie
Kerk in Actie organiseert de landelijke paasgroetenactie, het Boekencentrum zorgt voor de kaarten, maar het zijn de diakenen en ZWO-commissies die deze actie dragen! 

Kalender
De kalender staat vol met gebeden, gedichten, korte meditaties, tips voor het bekijken en bespreken van films en wekelijkse beeldmeditatie. 

Symbolisch bloemschikken
Een mooie symbolische bloemschikking kan iemand diep raken. Met vorm en kleur verbeeldt een symbolische bloemschikking het thema van een viering of de kleur van het kerkelijk jaar, zoals de 40dagentijd.

Spaardoosje
Gebruik het spaardoosje in samenwerking met de kindernevendienst! Tip: deel de spaardoosjes op de eerste zondag van de 40dagentijd uit en daag de gemeenteleden uit om deze op Palmpasen gevuld mee terug te nemen! Bestel het spaardoosje in de webwinkel.

Materiaal voor kinderen en jongeren

Kindernevendienstmethode Kind op Zondag
Kinderen horen er helemaal bij in de gemeente. Daarom verwerkt Kind op Zondag in haar materialen het thema van de 40dagentijd 2018. Zo kunt u de collecte, de liturgie, de preek en de kindernevendienst helemaal op elkaar laten aansluiten. Kijk voor meer informatie op Kind op Zondag.

 

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.