Materialen

Onze materialen helpen u om de 40dagentijd onder de aandacht te brengen, thuis of in uw gemeente. Download hieronder de verschillende materialen.

De materialen thuis ontvangen? Bestel ze dan via de webwinkel.

Campagneposter
De poster geeft het beeld weer van het thema in de 40dagentijd 'Onvoorwaardelijke liefde'. Met deze poster attendeert u gemeenteleden op de 40dagentijd en alle bijbehorende collecten. Download hier de campagneposter.

40dagentijdmagazine 
Dit magazine bevat een overzicht van alle projecten en campagnemogelijkheden. Download hier het magazine. 

Collectefolders
Route 1 Zondag 18 februari - IOCC, Libanon 
Route 1 Zondag 25 februari - SchuldHulpMaatje, Nederland 
Route 1 Zondag 4 maart - P3W, Indonesie 
Route 1 Zondag 11 maart - Sociale Supermarkt, Nederland
Route 1 Zondag 18 maart - SAVE, India 
Route 1 Zondag 25 maart - Mothers' Union 
Route 2 Moedige moeders in Oeganda  (voorkant collectefolder jpg, voorkant collectefolder pdf)

Liturgiegids
De liturgiegids is een handreiking voor de invulling van de kerkdiensten. In de gids staan teksten, liederen, gedichten en gebeden rondom het thema 'Onvoorwaardelijke liefde'. Ook staan er teksten in voor aswoensdag en biddag. Download de liturgiegids hier.

Kanselafkondigingen en kerkbladberichten
Per project zijn er kanselafkondigingen en kerkbladberichten beschikbaar. Download deze los op de verschillende projectpagina's, of download hier alle berichten in één document voor route 1 en download hier alle berichten in één document voor route 2.

Powerpointpresentaties
Voor beide routes zes powerpointpresentaties om te gebruiken tijdens de dienst. Met elke week aandacht voor een project en de daarbij horende collecte. Download de presentaties op de projectpagina's.

Collectefilmpjes
Hieronder vindt u een link naar de collectefilmpjes van de projecten die centraal staan in de 40dagentijd. Deze zijn ook te vinden op de betreffende projectpagina´s.
Route 1, zondag 1: Met je kinderen op de vlucht - IOCC Libanon, (download)
Route 1, zondag 2: Uit de schulden - Schuldhulpmaatje Nederland, (download)
Route 1, zondag 3: Sterke vrouwen opleiden op Papoea - P3W (download)
Route 1, zondag 4: Kerken Almere runnen een sociale supermarkt - Sociale Supermarkt Almere,(download)
Route 1, zondag 5: Geen kinderarbeid in de textielindustrie in India - SAVE, (download)
Route 1, zondag 6: Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda
Route 2, project UCAA: Een nieuwe start (download)

Meer filmpjes met persoonlijke verhalen vanuit Oeganda:
* Film over blinde man (Mothers Union)

Bijbelstudies

Voor elke zondag in de 40dagentijd hebben we een Bijbelstudie ontwikkeld die aansluit bij de tekst van die zondag:
Zondag 1 (Marcus 1: 12-15) - Ontmoetingen in de woestijn (download)
Zondag 2 (Marcus 9: 2-10) - Onwaarschijnlijke ontmoetingen (download)
Zondag 3 (Johannes 2: 13-22) - Boosheid (download)
Zondag 4 (Johannes 6: 1-14) - Genoeg voor iedereen (download)
Zondag 5 (Johannes 12: 20-33) - Als het er op aan komt (download)
Zondag 6 (Marcus 14: 1-11) - Een onverwachte boodschap (download)

De Bijbelstudies kunt u ook downloaden via www.kerkinactie.nl/bijbelstudies40dagentijd. Hier vindt u ook andere bijbelstudies én een korte handleiding om met deze methode van bijbellezen aan de gang te gaan.

Paasgroetenactie
Kerk in Actie organiseert deze landelijke actie, het Boekencentrum zorgt voor de kaarten, maar het zijn de diakenen en ZWO-commissies die deze actie dragen! Lees hier meer informatie.

Spreker
De medewerkers van Kerk in Actie en haar partnerorganisaties vertellen graag over hun werk. Inspirerende verhalen horen over (één van) de projecten uit de 40dagentijd? Vraag hier een spreker aan.

Kalender
De kalender staat vol met gebeden, gedichten, korte meditaties, tips voor het bekijken en bespreken van films en wekelijkse beeldmeditatie. Bestel de kalender gratis via de bestelbon, of koop de kalender voor 4 euro in de webwinkel.

App 40dagentijd
De 40dagentijd-app is een handig middel om je dagelijks te bezinnen op het leven en het volgen van Jezus in het dienen van de naaste. Het is een tijd van bezinning en versobering. Deze app helpt je om echt tijd hiervoor te vinden. Download de app vanaf begin februari 2018 en doe je 40dagentijd met Kerk in Actie. Meer informatie is binnenkort te vinden op www.kerkinactie.nl/40dagentijdapp.

Symbolisch bloemschikken
Een mooie symbolische bloemschikking kan iemand diep raken. Met vorm en kleur verbeeldt een symbolische bloemschikking het thema van een viering of de kleur van het kerkelijk jaar, zoals de 40dagentijd. Via deze link vindt u ideeën om zelf aan de slag te gaan. Rond 14 februari zullen wij een filmpje online plaatsen waarin een bloemschikking wordt gemaakt, ter inspiratie voor de komende 40dagentijd. 

Spaardoosje
Gebruik het spaardoosje in samenwerking met de kindernevendienst! Tip: deel de spaardoosjes op de eerste zondag van de 40dagentijd uit en daag de gemeenteleden uit om deze op Palmpasen gevuld mee terug te nemen! Bestel het spaardoosje in de webwinkel.

Materiaal voor kinderen en jongeren

Grote duivenspaarpot
Knutsel samen met de kinderen, bijvoorbeeld tijdens de kindernevendienst, deze grote duivenspaarpot in elkaar. Tijdens de 40dagentijd kunnen jullie dan samen sparen voor (één van) de projecten van Kerk in Actie. Bestel de spaarpot gratis via de webwinkel

Werkvormen voor jongeren
Ook voor de jongeren zijn er werkvormen ontwikkeld door JOP. Bekijk de werkvormen hier.

Kindernevendienstmethode Kind op Zondag
Kinderen horen er helemaal bij in de gemeente. Daarom verwerkt Kind op Zondag in haar materialen het thema van de 40dagentijd 2018. Zo kunt u de collecte, de liturgie, de preek en de kindernevendienst helemaal op elkaar laten aansluiten. Kijk voor meer informatie op Kind op Zondag.

 

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.