Kerstvoorbereidingen in Quito

Blog

woensdag 16 december 2009We hadden ons er helemaal op ingesteld dat er weinig bijzonders zou gebeuren ter voorbereiding op Kerst in de kerk. In de meeste protestantse kerken in Latijns -Amerika wordt weinig aandacht geschonken aan liturgische voorbereidingstijden zoals Advent en 40 dagentijd. We waren thuis al begonnen met het aansteken van de eerste adventskaars met de kinderen, toen we er achterkwamen dat ze hier in Ecuador (evenals in andere landen) een andere tradtie hooghouden, namelijk die van het Kerstnoveen.

In de Rooms-katholieke versie van het Kerstnoveen speelt het beeld van het kindje Jezus een hoofdrol. De negen dagen voor Kerst wordt dit kindje elke dag in een ander huis gebracht. In dat huis is dan een soort dienst en biedt de gastvrouw de bezoekers van het kindje een maaltijd aan. Het kind (´el niño Dios´, letterlijk ´het kind God´) thuis vragen is een goed werk, dat vaak te maken heeft met een verzoek om een wonder van God. Bovendien geloven de mensen dat de aanwezigheid van het kindje het huis zegent. Er zijn allerlei traditie verbonden aan dit ronddragen van het kindje. Bovendien zijn er veel kindjes in omloop en is er een soort wedstrijd wie het mooiste kindje heeft. Niet alleen dorpen of buurten van de stad, maar ook organisaties, zoals de plaatselijke brandweer, hebben een eigen kindje.Veel protestanten in Latijns-Amerika wijzen dit soort gebruiken af, omdat die in hun ogen een heidens oorsprong hebben. Soms gaan ze zover in hun afwijzing dat ze geen enkel christelijk feest vieren. Vandaar dat het bijzonder is dat onze kerk een eigen versie van het noveen heeft bedacht. Dat vraagt wel wat durf, want onder medeprotestanten zal dit niet veel begrip opleveren. De belangrijkste reden om een eigen Kerstnoveen te organiseren is missionair. De Kersttijd wakkert de religieuze gevoelens en behoeften van mensen aan, zeker op dit continent. Van deze tijd moet dan ook gebruik gemaakt worden om mensen in aanraking te brengen met de Aanwezigheid van God en met het evangelie, zo is de logica van onze kerk. Daarnaast groeit het besef in de Pinksterwereld dat je niet in alles de traditonele protestantse gedachten hoeven te volgen. Zeker in deze kerk, die verbonden is aan het theologisch seminarie, wordt gezocht naar eigen antwoorden vanuit de Pinkstertheologie, die vaak minder afwijzend staat ten opzichte van het Rooms-katholieke dan het traditionele protestantisme.En dus zijn wij blij met een heus Kerstnoveen in onze kerk. Natuurlijk wordt hier op een eigen wijze vorm aan gegeven, met een reeks bijzondere diensten´s avonds in de kerk. Zo´n dienst is heel afwisseld en duurt gemakkelijk zo´n 2 uur. Elke dienst heeft een eigen thema, dit jaar komen negen ´Kerstgevoelens´ voorbij. Elke dienst wordt door een groep gemeentelden voorbereid (en lijkt in die zin erg op het Pinksternoveen zoals we dat in de Goudse Westerkerk vieren). De eerste avond was gewijd aan het thema ´VREUGDE´, een kerstgevoel dat naar het Pinkstergevoel op de eerste plaats staat en dat sluit goed aan bij de Latijns Amerikaanse beleving. Er was een koortje dat liederen zong, er waren schriflezingen en een behoorlijke preek van één van de dominees, waarin ook haar eigen levensverhaal een plek kreeg. Ze vertelde van een kerstavond, samen met haar moeder, waarop niets te eten was, vanwege de armoede waarin ze leefden. Toch was er voor hen op dat moment veel vreugde, zo vertelde ze, omdat door de Kerstliederen die ze samen zongen duidelijk werd dat God aanwezig was. Voor haar was die ervaring verbonden met het lied uit Habakuk 3, ´Al zou de vijgeboom niet bloeien...´. En zoals in zoveel levensverhalen die we hier horen, werd er op een wonderlijke manier voor hen gezorgd. De volgende morgen heel vroeg bracht haar zus onverwacht een mand vol met heerlijkheden voor Kerst. Een belangrijk onderdeel van de dienst was een heel grappig toneelstuk, een parodie op Romeo en Julia. De bedoeling ervan was om samen te lachen en zo het thema van deze dienst samen te voelen. Zoiets luchtigs zouden we in Nederland niet zo snel in een dienst vormgeven, maar hier past dat wel goed. Er volgen nog meer diensten.

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.