Worship, doop en oecumene

Blog

maandag 10 oktober 2011Net 2 weken geleden bevestigd als predikant en dan nu al eenkindje gedoopt. Het kan soms heel snel gaan in Indonesië…Afgelopen weekend heb ik kennis gemaakt met de classis vanBandar Jaya, ongeveer een uur rijden van Metro. Tri Joko (voorzitter van de synode, hij was ook aanwezig in NL tijdens mijn bevestiging en hij heeft verschillende diaconale projecten bezocht in NL) maakt ook deel uit van deze classis. Ik logeerde bij hem en zijn familie. Zaterdag overdag kennisgemaakt met allerlei mensen in en om de kerk en mijn speeches voorbereid. Zaterdagavond was er een ‘worshipavond’ voor jongeren. Deze wordt 4x per jaar georganiseerd voor jongeren vanuit de hele classis (5 lokale kerken). Op deze avond moest ik mezelf ook voorstellen d.m.v. een speech en natuurlijk ‘moest’ ik weer met iedereen op de foto. Er was die avond een band aanwezig die zoveel volume produceerde dat ik de oproep tot gebed van de naast grenzende moskee niet heb gehoord (de volgende ochtend om half 4 wel...). Het dak vloog eraf. Ook hier is worshipmuziek bij jongeren uit de kerk ‘hot’. De kerkdiensten zijn sober, maar op jongerenavonden worden drum en gitaar de kast uitgehaald. De liederen zijn allemaal in het Indonesisch. Ik had er over met collega’s uit het synode kantoor: worshipmuziek is hier populair bij jongeren, omdat populaire muziek aanspreekt, maar de GKSBSwil geen ‘welvaartstheologie’ preken zoals in de gemiddelde Evangelische/Pinksterkerk hier gebeurt.  De inhoud is dus anders. Voor de GKSBS ligt er een uitdaging op het gebied van liturgie. Describa (Christya) verwoordde het als volgt: ‘Our liturgy is always in dialogue’.Voor de GKSBS zijn er een paar belangrijke hoofdzaken, maar de liturgie staat niet vast. Ze is in gesprek met haar context en die is pluralistisch: een mix vanJavaanse, etnische (per provincie verschillend) en westerse culturen. De GKSBS is actief in 5 provincies en elke provincie heeft weer haar eigen etniciteiten.In elke lokale context is de liturgie dus ook weer anders. En dan is er ook nog het verschil tussen jong en oud. Kortom: interessant en ingewikkeld, ook in relatie tot diaconaat is dit goed om in de gaten te (blijven) houden. Zondagochtend heb ik voor het eerst een kindje gedoopt:Arleta Gisela was haar naam. Tri Joko deed de dienst, ik stelde de doopvragen en doopte het meisje in mijn steenkolen Indonesisch (maar het schijnt dat de mensen het hebben verstaan, ondanks mijn niet-rollende-r…). Een bijzonder moment, hoewel ik waarschijnlijk meer bezig was met mijn Indonesisch dan met de doop zelf.  Na de dienst kwam de vrouwenbijbelstudiegroep samen en daar heb ik me uitgebreid voorgesteld en verteld over de kerken in Nederland. Er wordt hier in ieder geval voor Nederland gebeden. ’s Middags was er weer een programma: naar een bevestiging van een predikant, 3 uur verderop in een ‘suikerfabriekgemeenschap’. Een oecumenische kerk in de suikerrietplantages/fabriek. Omdat hier mensen met allerlei verschillende christelijke achtergronden komen te werken, is er sinds ongeveer20 jaar een oecumenische gemeenschap. Op Sumatra is het de gewoonte dat alle predikanten van alle denominaties (van Pinksterkerk tot Rooms-katholiek!)meedoen met de handoplegging (waar deze predikant dan ook maar bevestigd wordt).Ook ik mocht meedoen met de zegen. Ik heb verteld hoe bijzonder ik dat vond endat in Nederland nog niet zo snel zie gebeuren. Hier zeggen ze: we zijn een minderheid en hebben elkaar nodig, oecumene is belangrijk!  Ik zeg: leermomentje voor Nederland… Eigenlijk heb ik nog veel meer om met jullie te delen, maar rond half 5 gaat hier het kaarsje een beetje uit. Het is vandaag extreem warm: overgang naar het regenseizoen. De eerste flinke buien zijn al gevallen. Ik laat zo eerst even een flinke plens water over mezelf vallen in de kamar mandi(badkamer). Da! Doei!

Worship, doop en oecumene in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.