Bijzondere dagen

Blog

maandag 4 november 2013De afgelopen tijd maakten we een aantal bijzondere dagen mee. Op en rond het Lutheran Theological Seminary (LTS) was het, om te beginnen, natuurlijk Hervormingsdag: dat werd heel nadrukkelijk en plechtig gevierd, eerst in de LTS-kapel – met als een meer ludiek onderdeel een blik op hoe zo’n viering er over vijftig jaar in China uit zou zien. Zoiets als: ‘Hervormingsdag, wat is dat nou weer?’ 

Daarna was er een avondgebed in de open lucht, ter nagedachtenis aan de overledenen van het afgelopen jaar, vanaf de binnenplaats van het LTS naar de begraafplaats aan de andere kant van de heuvel: de christelijke begraafplaats die onderdeel is van het Tao Fong Shan Christian Centre. Bij het vaste weekritme van het LTS horen de dagelijkse ochtendwijdingen, waarbij die van de vrijdagen een speciaal karakter hebben. Het ging de afgelopen week over bijzondere manieren van bidden, onder andere over zingen en bidden, wandelen en bidden - en over het kalligraferen van een gebed, van een psalmtekst, in Chinese karakters. Verder was er deze week ook een bijeenkomst van het Hong Kong Network on Religion and Peace, een netwerk van mensen van verschillende religies, in de orthodoxe synagoge op Hong Kong Island. De synagoge is een prachtig oud gebouw, met houten lambriseringen van binnen en mooie torens van buiten, en dat helemaal omgeven door gigantische, moderne wolkenkrabbers. De rabbijn hield een mooie inleiding over het Joodse gebed en over z’n drie dagelijkse gebedsbijeenkomsten, die meestal worden afgesloten met een maaltijd - en dat was nu ook het geval. Over de LTS-vrijdagen gesproken: één keer maand komen de “LTS-families” bijeen. Families zijn gemengde groepen van gemiddeld tien studenten en docenten die aan het begin van het jaar worden gevormd om elkaar beter te leren kennen, waar nodig te steunen en onderlinge banden te versterken. Mijn familie heet Peter en is heel internationaal: James (HK), Enoka, Mawn, Kap en Muan (Myanmar), Malasavanh en Tai (Laos), Rospita (Indonesië), Jasmin (Duitsland) en collega Ted (USA). We kennen elkaar inmiddels wat beter, onder meer door een gemeenschappelijke bijeenkomst bij Ted thuis, waar we allemaal, aan de hand van (veelal digitale) foto’s uitgebreid over onze families hebben verteld. De meeste studenten wonen hier in Hong Kong met een individuele studiebeurs, zonder hun directe familie dus, veel studenten zijn getrouwd en hebben kinderen, velen van hen (ook van onze familie) zullen hen een jaar of langer niet anders kunnen zien of spreken dan via skype, facetime of andere media. Met name de studenten uit Myanmar komen vaak van afgelegen plaatsen en hebben bewogen levensgeschiedenissen, zoals Mawn die vertelde dat ze in de loop van de burgeroorlog in het noorden van het land, het grootste deel van haar familie heeft verloren, door alle ontberingen en door ziekte, eerst haar vader en later zeven van haar broers en zusters en uiteindelijk ook haar moeder. Alleen haar jongste broer, die een baby was toen de het gezin moest vluchten, leeft nog. Zelf is ze het voorbeeld van iemand die doorgezet heeft, eerst als onderwijzeres, later als student theologie en predikant, of beter: bijna-predikant want in haar kerk zijn er (nog) geen vrouwelijke predikanten. In ieder geval geeft ze ook les aan de theologische opleiding in haar land, daarom is ze nu voor een doctoraat naar het LTS gekomen. Onze familie is behalve internationaal ook op andere manieren heel divers: bijvoorbeeld wat betreft studieprogramma’s, allerlei leeftijden (variërend van net van school tot ruim volwassen) en niveaus, van een jaar Engels en uitwisseling tot aan bachelor, master en doctoraat. Wat betreft kerkelijke achtergrond: luthers (vanzelfsprekend), baptist, anglicaans, pinkstergemeente en protestant. Kortom, een familieverband als een aardig voorbeeld van community building, globaal en lokaal ineen. Het LTS zelf is zo’n community, met geregelde gemeenschappelijke activiteiten, van dag tot dag, van onderlinge hulp en ondersteuning én ontspanning. Zo is er binnenkort een sporttoernooi op de binnenplaats van de dormitories en worden er, nu het herfst is geworden, winterkleren (!) ingezameld en uitgedeeld. En als er dan voor elkaar wordt gebeden kan dat, zoals laatst, misschien het beste in alle talen tegelijk gebeuren. Dat past bij bijzondere dagen. In commercieel Hong Kong is het, na Halloween, inmiddels Kerst geworden.

Hong Kong, 3 november 2013,Kathleen Ferrier en Tjeerd de Boer

Bijzondere dagen in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.