Kerk in Actie start 'Zorgzame kerk'

Nieuws

donderdag 20 maart 2014Kerk in Actie zal tijdens de jaarvergadering van de Federatie van DiaconieŽn op zaterdag 29 maart voor het eerst het nieuwe project Zorgzame kerk presenteren.

Het project zorgzame kerk wil in een breder verband van de Protestantse Kerk werken aan een samenleving waarin mensen meer op elkaar betrokken zijn. Dat betekent voor kerken een herbezinning op hun rol in de samenleving en hun pastorale en diaconale activiteiten. Het project zorgzame kerk voedt, ondersteunt en begeleidt die herbezinning en de vertaling daarvan in concrete activiteiten van pastoraat en diaconaat. Zorg en zorgzaamheid behoren immers van oudsher tot het eigene van kerk zijn.

Het project bestaat uit vier onderdelen:

Kerk als schakel: het kerkgebouw inzetten voor van zorg- en welzijnsactiviteiten.
Kerk als knooppunt: aandacht voor levensvragen van mensen in de wijk.
Zorgmaatjes: ondersteuning bieden aan zorgafhankelijke mensen die dreigen in een isolement te raken.
Lokale lobby: opkomen voor de belangen van mensen die voor hun zorg afhankelijk zijn van de burgerlijke gemeente.

Kerk in Actie nodigt diaconieën van harte uit om aan deze jaarvergadering mee te doen en zo te worden geïnformeerd over het nieuwe project Zorgzame kerk. De jaarvergadering zal worden gehouden in vergadercentrum De Schakel in Nijkerk en begin om 10.30 uur. U kunt zich aanmelden bij info@federatie-diaconie.nl

Lees meer over het project Zorgzame kerk.

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.