De christenplicht van dominee Bao en broeder Wei

Blog

maandag 12 mei 2014 In april organiseerde de provinciale Raad van Kerken van Yunnan een vierdaagse training voor vrijwilligers van vier gemeenten in de regio Lincang. Het ging om een training voor kerkelijke vrijwilligers die bezig zijn met het opzetten en uitvoeren van een drugspreventieprogramma en een lokaal drugspastoraat dat financieel wordt gesteund door Kerk in Actie. Met twee van de deelnemers hadden we een kort gesprek.

De Chinese provincie Yunnan heeft een lange grens met Myanmar. Die grens is, ook op plekken waar er bewapende geüniformeerde mannen rondlopen, zo lek als een mandje. Nauwelijks waren we uitgestapt om de grens nabij de plaats Ruili te bekijken, of we zagen hoe een schim vanuit de bosjes achter de grens een meisje van een jaar of vijf onder het prikkeldraad door duwde in onze richting. Ze begon professioneel te bedelen, handjes tegen elkaar in een boeddhistisch gebaar, hoofdje knikken “Please, please, auntie, give me money, give me money”. Grote donkere vochtige ogen  in het schuin opgeven gezichtje, “Please, please, auntie,  hungry, hungry… “ Hoe lang duurt het nog, vroeg we ons af,  voor de schim achter het gammele hek dit meisje dwingt om op andere manieren aan geld te komen?

Goederen, vrouwen, gekocht als bruid of tegen hun wil te werk gesteld in de florerende sexs-industrie, en  drugs vinden in grote hoeveelheden op illegale wijze toegang tot China.

Drugsgebruik, met alle ellende van dien, is dus een groot en, naar wij tijdens ons recent werkbezoek begrepen, groeiend probleem in deze regio. Vanuit de kerk worden er programma's opgezet om kerkleden toe te rusten met deze problematiek om te gaan. Het doel is drieledig: preventie, begeleiding van drugsverslaafden en hun familie en afkicken. Met financiële hulp van Kerk in Actie kon de provinciale Raad van Kerken in Yunnan een belangrijke stap voorwaarts zetten in het uitvoeren van dit programma.

Kern van het programma is het vormen en toerusten van gemeenteleden, die vervolgens in hun eigen kerken met de opgedane kennis aan de slag gaan.

We maakten een deel van een vierdaagse training mee, die plaats vond in de stad Lincang, in het zuidwesten van Yunnan. De groep bestond uit dertien enthousiaste kerkleden van vier verschillende gemeentes. Veel deelnemers hadden er lange reizen voor gemaakt, moesten hun reguliere werk, hun huis en familie een kleine week achterlaten.

Wat drijft hen om dit te doen? In ieder geval niet, zoals een deelnemer tijdens een training in Nederland  eens zei, een verblijf in een luxe congresoord, met lange lunch- en dinerpauzes, en lekkere snackjes bij de koffie of thee. Nee, in Lincang geen snackjes, we aten het heerlijke eten dat in een grote wok op een houtvuur gemaakt was, min of meer in de open lucht, gehurkt of op lage bankjes zittend.

Nee, wat de mensen drijft is allereerst een groot verantwoordelijkheidsgevoel. "Kerkleden, maar ook mensen van buiten de kerk kapot zien gaan aan drugs,  kan niemand die pretendeert een christen te zijn ongemoeid laten", zegt Bao Guangqiang uit Cangyuan. Hij is 41 jaar, vader van twee kinderen en voorganger in een kerk  van 580 leden in een dorp van zo'n 900 inwoners. "Heroïne is het probleem bij ons. Sinds ongeveer tien jaar zie ik dat mensen van middelbare leeftijd, maar ook steeds meer jongeren verslaafd raken en wegglijden. Probleem daarbij is het risico op hiv/aids-infecties. Dat gevaar ontstaat op het moment dat men de drug niet meer snuift of rookt, maar gaat spuiten. Die naalden zijn levensgevaarlijk omdat iedereen dezelfde naalden gebruikt". Anders dan in veel landen waar hiv/aids een van de belangrijkste doodsoorzaken is, kent China een goed functionerend overheidsprogramma om de ziekte aan te pakken en op nationaal niveau de kop in te drukken. Zo kan iedereen gratis bloedtest laten doen, is er gratis medicatie en krijgt iedere aidspatiënt, ook die ver weg van de stedelijke centra op het verarmde platteland wonen, een financiële bijdrage waarvan de hoogte inkomensafhankelijk is, maar tenminste even hoog als minimumloon ter plaatse.

Broeder Wei Zhaoxian is één van de andere deelnemers aan de workshop. Hij komt uit Lancang, in de buurt van Lincang, hij is suikerrietboer, 30 jaar en vrijgezel.  Hij leidt het kerkkoor ter plaatse en is leraar in de zondagsschool. “Ja, dat klinkt allemaal heel goed”, zegt Wei, “maar als mensen er geen gebruik van maken schieten we niets op. Er is natuurlijk veel schaamte rond aids en mensen willen niet dat anderen zien dat ze zich laten testen of vervolgens regelmatig naar de medische post moeten om medicijnen te halen. Daarom zetten we als kerk in op het tegengaan van het stigma waar veel aidspatiënten hier mee te maken krijgen. Daarbij werken we samen met de overheid”. Die samenwerking heeft er al toe geleid dat in Lancang anoniem getest kan worden.

Bij het afscheid, als de (lange) reis naar huis weer ondernomen moet worden, vragen we of de training heeft beantwoord aan de verwachtingen. “Jazeker,” zegt dominee Bao. “We doen dit omdat dit onze christenplicht is. Maar ook om aan de mensen te laten zien dat de kerk er toe doet, dat de kerk maatschappelijk een rol speelt. Daardoor wordt het aantrekkelijk om lid van de kerk te worden.” Wat zonder enige twijfel de meeste indruk gemaakt heeft zijn de praktische lessen van ervaringsdeskundige Broeder Ye, uit Dali, die als gastspreker optrad en zijn eigen verhaal vertelde. Na jarenlang zelf aan heroïne verslaafd geweest te zijn, is hij tot geloof gekomen en  afgekickt. Zijn eigen ervaringen en praktische tips deelt hij graag met zijn broeders en zusters. Broeder Wei en dominee Bao gaan in ieder geval vol goede moed weer terug naar huis, waar hen veel werk wacht.

Tjeerd de Boer en Kathleen Ferrier

De christenplicht van dominee Bao en broeder Wei in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.