Honderd jaar

Blog

zondag 1 december 2013 Helemaal in stijl werd vorig week zondag het jubileumjaar van het LTS afgesloten, met een dankdienst en een diner. Het was feestelijk en druk in de Truth Lutheran Church.

Na het plechtig binnendragen van het kruis, de Bijbel en de vaandels van de LTS-kerken kwamen eerst de gastsprekers aan het woord.  Eregast was Elder (ouderling) Fu, de voorzitter van de Three-Self Patriotic Movement (TSPM) en de China Christian Council, de officieel geregistreerde protestantse kerkorganisatie van China. Verder waren er de gelukwensen van de vertegenwoordigers van de beide raden van kerken in Hong Kong (HK Christian Council en de HK Chinese Christian Churches Union).

De woorden van dank en overdenking werden afgewisseld met liederen (waaronder de LTS-hymne), door verschillende koren: het LTS-koor, een koor van alumni en het koor van de ‘internationale’ studenten, de studenten van buiten Hong Kong. Na de dienst was er een feestelijk banket in het hotel van de YMCA aan de overkant van de kerk. Ook daarbij werd gespeecht, nu met name door de vertegenwoordigers van de buitenlandse partnerorganisaties, waarbij Kathleen, op verzoek van de organisatoren, dat namens ‘Nederland’ deed. De zang (en muziek, van klassiek tot country) kwam voornamelijk van de faculty, de docenten. Verder werden er een jubileumbulletin uitgebracht, met terugblikken, dankwoorden en felicitaties, en een jubileumuitgave van Theology & Life, het wetenschappelijk tijdschrift van het LTS. 

De vieringen aan het LTS zijn even internationaal als multicultureel. Iedere week gaat er afwisselend iemand voor uit Hong Kong, China en andere delen van de wereld. Er is altijd simultane vertaling - en dus vertalers – in het Engels, Kantonees en Mandarijn. De liederenbundel waaruit we zingen is meertalig, het zingen wordt meestal begeleid door de piano, soms met dwarsfluit. Dankzij een gulle gever staat er sinds kort een orgel in de kapel – die verder heel liturgisch is ingericht en aangekleed, met iedere week een nieuw, passend bloemstuk.  Het was deze weken internationaal behoorlijk druk met gasten die de assemblee van de Wereldraad van Kerken in Zuid-Korea combineerden met een bezoek aan Hong Kong, delegaties uit onder meer Duitsland, Zweden, Ethiopië, bezoekers uit Maleisië, Nepal, Cuba. Dr. Konrad Raiser, voormalig secretaris-generaal van de Wereldraad, was hier om een intensieve cursus (van twee weken) over oecumenische theologie te geven en een belangwekkende lezing over de oecumenische beweging in de 21ste eeuw en de plaats van Azië.

Andersom waren twee van ‘onze’ studenten door hun kerk, in Myanmar, afgevaardigd naar de Wereldraad-assemblee, -studenten en jongeren hadden er een eigen programma- en ze kwamen met nieuwe theologische bagage en onder de indruk (van alle veelkleurigheid, alle getuigenissen, maar ook van de dagelijkse protesten) terug. 

Ons dagelijks leven hier in Hong Kong begint inderdaad dagelijkser te worden, zo na ruim drie maanden. We weten nu precies hoe en waar het beste kunnen overstappen in de metro, waar we het beste welke boodschappen kunnen doen. Tai Wai, ons ‘dorp’ is een interessante combinatie van uiteenlopende werelden, letterlijk gescheiden door het metrostation. Aan de ene kant het oude winkelcentrum, een zogenaamde natte markt(hal) waar echt van alles te koop is, tot en met levende (slacht)kippen en vissen. Aan de andere kant begint Festival City, een complex met vele woontorens, autovrij omgeven door grasperken, fonteinen en vijvers, en zo’n 15.000 (!) bewoners. En dat allemaal tegen de indrukwekkende achtergrond van de groene heuvels van de ‘Drakenrug’. 

Steeds opnieuw stellen we vast hoe bijzonder hier in Hong Kong de combinatie is van inheems, Chinees, en internationaal. Hong Kong is natuurlijk in alle opzichten een Chinese stad (veel mensen zeggen in bepaalde opzichten meer Chinees dan China) met, voor ons, het gemak van de tweetalige opschriften (wat dan weer niet betekent dat iedereen in Hong Kong tweetalig is). Hong Kong is tegelijkertijd een internationaal bruggenhoofd, om te beginnen tussen China, met een dagelijks druk grensverkeer, en Zuid-Oost Azië, met bijvoorbeeld die honderdduizenden ‘helpers’ in de huishouding en andere arbeidsmigranten. 

Onze wereld is even internationaal, alleen al door de LTS-collega’s in de buurt die net als wij in augustus arriveerden: zo wonen Bambang en Sri uit Indonesië een straat verderop, aan dezelfde straat waar ook verschillende docenten uit de USA wonen. Afgelopen donderdag (de laatste van november) hebben we er voor het eerst van ons leven uitgebreid Thanksgiving gevierd: met een grote groep nieuwe vrienden, met kalkoen en cranberry, met woorden van Lincoln en het ontroerende verhaal van die eerste dankdag van Engelse pelgrims en native Americans. Ondanks de kou (ja, echt) was het een hartverwarmende internationale ervaring. 

Kathleen Ferrier en Tjeerd de Boer, Hong Kong, 1 december 2013. 

Honderd jaar in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.