Op de foto en op reis

Blog

donderdag 17 april 2014 Onlangs  was het ‘foto-ochtend’ aan het Luthers Theologisch Seminarie, een  verbazingwekkende gebeurtenis. Het is een jaarlijkse traditie en hoort bij het academisch leven hier, niet alleen aan het LTS, maar in heel Hong Kong. De diploma- en eindexamenkandidaten gaan, máánden voor de uitreiking zelf en máánden voor men überhaupt weet of men geslaagd is, massaal en plechtig aangekleed op de foto.

De reden hiervoor is puur praktisch, namelijk het alvast kunnen samenstellen van de drukproeven van een feestelijk graduation bulletin, mét alle foto’s en gelukwensen. De foto is eigenlijk belangrijker dan de gebeurtenis en dus een wat risicovolle onderneming. Eén van de diploma-kandidaten is Tai, die eigenlijk Sengbhandith heet. Tai komt uit Laos en hoopt in mei dit jaar z’n bachelor theologie met succes af te ronden. Dan heeft hij vier jaar aan LTS gestudeerd en gaat hij terug naar Laos als (toekomstig) predikant van de Lao Evangelical Church (LEC).Tai is 26 jaar en komt uit een gezin vijf kinderen, hij heeft vier zusters, van wie één ernstig gehandicapt is. Zijn ouders waren traditioneel boeddhist, maar kwamen een jaar of tien geleden in aanraking met het christelijk geloof. In 2006 is het hele gezin gedoopt en lid geworden van de LEC. Met steun van de kerk kon Tai daarna een beroepsopleiding elektrotechniek volgen en begon tegelijkertijd aan een basiscursus Bijbelkennis. Hij kreeg van de LEC verantwoordelijkheden in een van lokale gemeentes in Vientiane, de hoofdstad.  Zo leerde hij preken én evangeliseren, met name onder jongeren, in een omgeving die overwegend boeddhistisch is.  Na z’n beroepsopleiding is Tai met een paar vrienden een technisch klusbedrijfje begonnen, maar eigenlijk wilde hij het liefst predikant worden en theologie studeren. Hij kreeg van de kerk toestemming en de gelegenheid om dat te gaan doen.  In Laos waren er tot voor kort geen theologie-opleidingen, niet lang geleden kreeg de LEC toestemming voor een eigen theologisch instituut. Daarom zijn de predikanten van de LEC elders opgeleid, onder andere in Thailand, de Filipijnen en ook aan het LTS in Hong Kong. Zo is er nu een netwerk van LTS-alumni ontstaan, van inmiddels vijftien oud-studenten, die als predikant of anderszins in de kerk van Laos werkzaam zijn.   De kerken in Laos hadden (met name sinds 1975 toen Laos een volksrepubliek werd) en hebben met allerlei beperkingen te maken. De overheid erkent maar drie kerkgenootschappen. Naast de LEC zijn dat de rooms-katholieke kerk en de adventisten. De Laotiaanse overheid is ook erg beducht op buitenlandse invloeden, buitenlanders kunnen niet zomaar actief lid worden van een kerk. Tai vertelt dat ook verschillende van zijn vrienden hem, toen hij zich had bekeerd tot het christelijk geloof, verbaasd vroegen wat hij toch zag in die buitenlandse godsdienst. Zijn antwoord was dat het niet klopt dat alleen het christendom buitenlands zou zijn, dat dan ook het boeddhisme buitenlands was. Wat hem aanspreekt is dat het in het christendom gaat om je persoonlijk geloof in Jezus Christus die voor het heil van iedereen gekomen is.  Hij vertelt dat er ook ‘verborgen christenen’ zijn in Laos, mensen die niet voor hun geloof durven uit komen, omdat ze bang zijn voor hun familie of buren en voor de gevolgen van hun keus voor Jezus. Voor Tai ging er in Hong Kong een wereld open, letterlijk en figuurlijk. Alles aan het LTS was nieuw, de vakken, het internationale karakter en het contact met studenten en docenten uit andere landen.

Op dit moment zijn er vier studenten van de Lao Evangelical Church aan het LTS.  Na de diploma-uitreiking gaan drie van hen terug naar Laos waar ze voor het LTS meteen een belangrijke taak gaan krijgen. Bij het leerplan van het LTS hoort namelijk een ‘cross cultural mission’ reis, als praktijkervaring voor de studenten. De reis gaat deze zomer naar Laos en de LTS-alumni zullen op die reis als gids en begeleider optreden. De voorbereidingen voor de reis zijn al in gang gezet. Er gaat een groep van negen studenten (de meeste uit Hong Kong, één uit Singapore) en twee begeleiders, onder wie Tjeerd. Het programma is gericht op kennismaking, met kerk en samenleving, met mensen van plaatselijke gemeentes, met maatschappelijke organisaties. Er worden bezoeken gebracht en er wordt meegewerkt aan projecten. Het gaat vooral om het leggen van verbindingen, tussen Laos en Hong Kong,  tussen kerk en zending-in-context, tussen zending en werelddiaconaat.

Voor met name Tai is het een mooie gelegenheid om wat hij geleerd heeft ter plekke te delen en zich zo verder voor te bereiden op zijn werk voor de Lao Evangelical Church. Voor het LTS is een reiservaring als deze belangrijk omdat die het internationale karakter van de opleiding versterkt en de brugfunctie die het LTS heeft vanuit Hong Kong naar China (inclusief Taiwan) en Zuidoost Azië (met name de Mekong-regio en Indonesië).  

Hong Kong, 31 maart 2014, Tjeerd de Boer en Kathleen Ferrier

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.