Theologie in Zuidoost Azië

Blog

woensdag 9 juli 2014 Het Luthers Theologisch Seminarie (LTS) is lid van ATESEA, de vereniging voor theologisch onderwijs in Zuidoost Azië. Er zijn 88 theologische opleidingen aangesloten bij ATESEA, in 14 landen hier in de regio, in onder meer de Filipijnen, Indonesië en Myanmar. Dat zijn ook meteen de landen met de meeste seminaries. De Bijbelscholen in China zijn geen lid, maar China is wel een belangrijk land voor ATESEA, al was het alleen al omdat nogal wat studenten uit China naar buurlanden komen om er te studeren. In deze eerste twee weken van juli worden er in ATESEA-verband over en weer bezoeken gebracht. Eens in de vier jaar ‘accrediteert’ ATESEA alle aangeboden programma’s en dan met name van de verschillende master-opleidingen. Vandaag kreeg LTS bezoek van een accreditatie-team en vorige week maakte ik deel uit van een team dat twee seminaries in Manilla, de hoofdstad van de Filipijnen, bezocht.

Het is natuurlijk erg de moeite waard om bij collega-seminariesop bezoek te kunnen gaan, niet alleen om ‘in hun keuken te kijken’ hoe goed of hoe slecht zij het doen, maar vooral om kennis te maken met hun programma’s en manier van werken. ATESEA heeft in de Filipijnen 24 leden, seminaries van allerlei kerkelijke richting of juist niet, theologische faculteiten, verspreid over heel wat eilanden en voor een belangrijk deel geconcentreerd in groot-Manila. Verschillende teams (van drie of vier leden) bezochten steeds twee opleidingen. Mijn team (met, zie foto, Dr. Limuel Equiña en Dr. Cristina Mañabat uit de Filipijnen en Dr. Judy Berinai van Saba, Maleisië) ging naar het Asian Theological Seminary (ATS) en het APNTS, het Asia-Pacific Nazarene Theological Seminary, allebei in voorsteden van Manila. Het formele deel van het bezoek is vastgelegd in een uitgebreid handboek voor het maken van een ‘momentopname’ van de organisatie (administratief, financieel en bestuurlijk, en academisch). We ontmoetten vertegenwoordigers van alle geledingen, maakten lessen mee en kregen documentatie en rondleidingen.

Het aardige was ook iets te kunnen zien van de context waarin de opleidingen functioneren. Het seminarie met de mooiste campus (groen en uitgestrekt) ligt midden tussen sloppenwijken en heeft ook werkelijk een relatie met een groep straatkinderen en –jongeren die onder de brug om de hoek slaapt. De studenten organiseren geregelde opvang – met douche en maaltijd – en geven aanvullend onderwijs zodat de kinderen een diploma halen; vanuit het seminarie is  bovendien een gemeente gesticht in wat in de Filipijnen een squatter area heet, een sloppenwijk, verderop aan de rivier die dwars door de campus loopt (en bij zwaar weer overstroomt).

Het andere seminarie, zonder woonfaciliteiten voor studenten, ligt, heel strategisch, vlakbij een station van de stadsspoorlijn en richt zich, behalve op het opleiden van predikanten, ook op een bredere groep, op, zoals het daar heette, de market place, met een beroepsopleiding  counseling en cursussen MBA, business en management.

Wat de twee seminaries verbindt, ook met het LTS in Hong Kong, is het internationale karakter. Op beide seminaries studeren betrekkelijk veel studenten uit Myanmar en Zuid-Korea én China, onder andere omdat  de aangesloten kerken internationaal zijn. Daarnaast zijn de opleidingen in de Filipijnen Engelstalig  en worden er  goede basiscursussen Engels gegeven (Engels is in de Filipijnen toch een soort nationale taal).  Heel bijzonder om te zien hoe  op de seminaries in Manila vele culturen en contexten overbrugd worden en ook nieuwe bruggen geslagen tussen kerken en tradities. Tussen de Filipijnse en de Chineessprekende kerken in de Filipijnen en door aandacht voor China en de kerken en ontwikkelingen daar. Juist daarin kan ATESEA en kan met name Hong Kong een bemiddelende rol spelen.

 

Hong Kong, 9 juli 2014,

Tjeerd de Boer

Theologie in Zuidoost Azië in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.