Nieuwe studenten, nieuw seizoen

Blog

zondag 24 augustus 2014 In de eerste helft van augustus organiseerde het LTS een zomercursus voor de nieuwe buitenlandse studenten, een intensieve cursus, vol Engels en vol praktijk.

Onder leiding van Rose Chue en Abraham Peterson, onze collega’s Engels, volgden de nieuwe ‘internationale’ LTS-studenten, twee weken lang een intensieve zomercursus. Het ging in de cursus vooral om de kennismaking met de nieuwe omgeving, met Hong Kong, met het leven op de LTS-campus – én met de Engelse taal.

Net zoals in voorgaande jaren komt de grootste groep buitenlandse studenten uit Myanmar, van verschillende kerkelijke achtergrond en theologische opleidingen. Verder zijn er, en dat is ook een traditie, studenten uit Laos en Indonesië. Dan is er iemand uit Thailand (van de lutherse kerk daar), uit Zuid-Korea, zijn er uitwisselingsstudenten uit Duitsland, Zwitserland en Noorwegen en is er een student uit Pakistan. Een bijzondere student, want eigenlijk komt hij (nu) uit Hong Kong, hij heet Ahmed en is een asielzoeker, die al vijf jaar in procedure is voor een verblijfsvergunning. Hij is christen geworden, zeer tegen de zin van zijn familie, is gedoopt en aangenomen in de Hong Kong Union Church die hem de gelegenheid en een beurs geeft voor een jaar introductie in theologie.

Uiteraard worden er ook andere docenten bij dit “LTS-inburgeringsprogramma” betrokken en zo heb ik een middag gevuld met algemene informatie over het belang van uitwisseling en interculturaliteit – en verteld over onze reis en verblijf in Laos, waar we als groep van studenten en docenten bijna drie weken de gelegenheid hadden kennis te maken met kerk en samenleving,

Verder was er een gezamenlijke maaltijd, waarbij iedereen uitgenodigd was eigen, traditionele, hapjes mee te brengen. Onze bijdrage was een chocolade tulband voor het dessert.  Er was ook een  bijzondere filmavond, waar een Laotiaanse film werd vertoond,  met ondertiteling en een discussie achteraf.  Rose Chue is een fervent filmliefhebber. Ze gebruikt dan ook vaker films - en literatuur - bij haar lessen. Niet alleen voor taalverwerving, maar ook om te leren een kritische discussie te voeren.

De intensieve cursus is vooral heel praktisch, de studenten leren hoe het openbaar vervoer en dan met name de metro werkt, in Hong Kong; ze gaan als groep naar ‘immigration’ om hun studentenvisum te regelen en krijgen inleidingen in de belangrijkste onderdelen van hun studieprogramma.

En nu het seizoen bijna begint, trekt, de laatste week voor het zover is, de héle LTS-gemeenschap zich even terug, voor en grondige voorbereiding op het nieuwe studiejaar. Dat gebeurt op het eiland Cheung Chau, in het vormingscentrum van de Salesianen. De maandag en de dinsdag zijn voor de docenten en vanaf woensdag is er een introductieprogramma voor docenten en studenten samen.

Naast kennismaking met nieuwe collega’s en studenten is een belangrijk moment het bekend maken wie bij welke ‘LTS-families’ gaan horen... Families zijn voor het LTS de kerngroepen waarin studenten en docenten een cursusjaar lang regelmatig samen eten, eropuit trekken en lief en leed delen met elkaar.

En dan, op dinsdag 2 september, start het nieuwe cursusjaar. Ik geef dit semester twee cursussen: Introduction to Missiology en Contextual Theology.

De belangstelling is groot en ik heb er zin in!

Hong Kong, 24 augustus 2014

Tjeerd de Boer

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.