Delen!

Blog

dinsdag 14 oktober 2014 “Verenig de harten om te delen” dat was het thema dat afgelopen zondag centraal stond bij de Bijbelstudie voor jongeren.

Elke 6 weken komen jongeren uit de classis Pugungraharjo bijeen voor een gezamenlijke Bijbelstudie. Elke keer in een andere  gemeente zodat alle 7 gemeenten uit de classis 1 keer per jaar aan de beurt komen. Jongeren hebben er een motorreis van 10 tot 60 minuten voor over om bij elkaar te komen. Dit keer was de gemeente van mijn man Karel aan de beurt als host en ik was gevraagd om de Bijbelstudie te leiden. De jongeren uit Karels gemeente hadden dit thema gekozen vanwege de diaconale actie die ze gehouden hadden afgelopen Paasweekend (zie één van de vorige blogs). We trokken allemaal onze rode T-shirt weer aan met op de achterkant het thema in grote letters afgedrukt.

De Bijbelstudie ging over de broodvermenigvuldiging volgens Markus 6. Ik gebruikte de Indonesische zinsopbouw om het Bijbelgedeelte uit te leggen: “Subject 1-predikaat-Object-Subject 2. Wie DEELT er Wat uit aan Wie?” Als je het Bijbelgedeelte goed leest dan is niet alleen Jezus degene die deelt en worden er niet alleen broden en vissen uitgedeeld. Na een korte uitleg gingen de jongeren uiteen in groepjes om na te denken over wat zij zouden kunnen delen met anderen. De een noemde muziek, een ander computervaardigheden, de volgende ervaringen. En, werd er geconcludeerd, eigenlijk kun je dat delen met iedereen die dat nodig heeft en ook in samenwerking met wie dan ook. Ook dachten ze na over hoe ze gemotiveerd konden blijven om te delen. “Omdat Jezus eerst uitdeelt”, zei een jongere. Een volgende: “Door af te dalen naar mensen die in moeilijkheden zitten, zodat ons hart weer in beweging komt”.

Naast de Bijbelstudie had de band met zanggroep een paar passende liederen uitgekozen met bijbehorende bewegingen (https://www.youtube.com/watch?v=D3MiW7UYFRU&feature=youtu.be)
en ook deden we een spel met elkaar in de grote kring. 

Eén van de hoogtepunten was het moment dat de jongeren werkelijk ervaringen konden delen via een skypegesprek met jongeren uit de PKN van Alphen aan de Rijn. Over en weer werden er drie vragen gesteld die we van te voren hadden voorbereid met elkaar. Ik mocht als tolk optreden. De jongeren uit Alphen wilden graag weten hoe het is om een uniform naar school te dragen, of er speciale jeugddiensten zijn en hoe het Avondmaal wordt gevierd. De jongeren uit de classis van Pugungraharjo waren nieuwsgierig naar de leeftijd van de Alphenaars, welke activiteiten er allemaal voor jongeren worden georganiseerd en welke ervaringen ze hebben op het gebied van “delen”. Ter afsluiting zongen de Indonesische jongeren de Nederlanders toe met het lied “Dank U voor deze nieuw morgen”. De jongeren uit Alphen zongen “Dit is de dag” in het Indonesisch voor ons (https://www.youtube.com/watch?v=zjTc93MDopE&feature=youtu.be). Over en weer leverde dat een groot applaus op.

Voor mijzelf was deze skypebijeenkomst ook een nieuwe ervaring. Tot nog toe ben ik al een paar keer “live” in kerkdiensten gekomen met verschillende skypegesprekken, maar dat gebeurde tot nog toe alleen. Dit keer, zij het met tussenkomst van een tolk, werd het even delen van hart tot hart.

Wij sloten de jongerenbijbelstudie af met het delen van onze gaven en een maaltijd. Daarna reden de jongeren weg met ik hoop weer nieuwe opgedane ervaringen die het waard zijn om te delen.

 

Delen! in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.