Praying for Hong Kong

Blog

dinsdag 9 december 2014 Vanavond, dinsdagavond 9 december, hadden de Hong Kong studenten van het Luthers Theologisch Seminarie (LTS) een speciale gebedsbijeenkomst georganiseerd, want het lijkt er op dat er morgen of overmorgen een einde komt aan een unieke periode in de geschiedenis van Hong Kong.

Een einde aan de meer dan tien weken durende bezetting van strategische wegen en kruispunten in het (regerings- en financiële) centrum van Hong Kong. Een einde aan het bijzondere, geweldloze, vreedzame en creatieve, tentenkamp dat studenten en hun medestanders hadden opgebouwd en ingericht om hun beweging voor democratie en een democratisch Hong Kong kracht bij te zetten. De afgelopen dagen was de bewegingsruimte door gerechtelijke bevelen al behoorlijk ingeperkt en werd er hard ingegrepen door de politie. Studenten hebben nu aangegeven zich niet te zullen verzetten tegen de op handen zijnde totale ontruiming. De oprichters van Occupy Central With Love and Peace, de oorspronkelijke beweging voor democratie, hebben zich intussen al publiekelijk over- en aangegeven op het hoofdbureau van politie. 

Democratie en het recht op een democratisch gekozen stadsbestuur waren en zijn dagelijks nieuws, dagelijks gesprek en (vaak verhitte) discussie.  Ook aan het LTS was en is de situatie het dagelijks onderwerp van gesprek, gebed en reflectie. Maar of de democratie daarmee dichterbij is gekomen, is de vraag. In al die weken is er precies één  gesprek geweest tussen protesterenden en de regering, was en is er géén verdere discussie tussen de meest betrokken partijen, discussie die de studenten graag wilden en die de overheid had kunnen (en moeten) aangaan. In Hong Kong is immers het overgrote deel van de bevolking voor democratie.

In deze waarschijnlijk laatste bezettingsdagen besloot studentenleider Joshua Wong een hongerstaking te beginnen, als ultiem drukmiddel om de regering te dwingen het gesprek met de protesterende studenten aan te gaan. Op doktersadvies is hij gestopt, anderen hebben het overgenomen. Aan het LTS zijn studenten, in solidariteit, een vastenactie gestart. Het zijn dramatische poging om de aandacht vast te houden.    

We hebben, ook met eigen ogen, kunnen zien en meemaken hoe het leven in een altijd drukke stad stil kan komen te liggen, hoe de verhoudingen kunnen veranderen: jongeren die het initiatief van ouderen overnemen, studenten dat van docenten, -overigens met hun instemming-, hoe commerciële belangen (en dat is het waar het leven in Hong Kong eigenlijk om draait: geld verdienen) ineens op scherp komen te staan. Alles komt dan op scherp te staan omdat opkomen voor democratie ook opkomen is voor meer sociale rechtvaardigheid, in een stad waar de tegenstelling tussen arm en rijk alleen maar toeneemt.  In de kerken van Hong Kong is er de afgelopen op veel manieren en momenten gebeden voor democratie, voor liefde en vrede. Net als het LTS zouden ook de kerken plekken  kunnen zijn waar de discussies gevoerd worden, over de manier waar Hong Kong werkelijk democratisch kan worden. In ieder geval plekken waar alle protesten een andere, meer democratische, vorm moeten kunnen krijgen dan bezettingen of hongerstakingen.

 

Hong Kong, 9 december 2014

Kathleen Ferrier en Tjeerd de Boer

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.