Xin nian kuai le - Happy New Year !

Blog

donderdag 8 januari 2015 Al zegt iedereen hier dat het echte Nieuwjaar nog moet komen (het begin van het Chinese Nieuwjaar, het jaar van de Geit, valt op 19 februari) toch keken we weer met zo’n 400.000 anderen naar het vuurwerk aan het havenfront, om 00.00 uur op 1 januari 2015, en wensen we elkaar nog steeds Happy New Year. Aan het Luthers Theologisch Seminarie begint deze eerste week van het nieuwe jaar met intensieve cursussen, voor onder meer een groep nieuwe studenten uit China.

Wat het LTS zo bijzonder maakt is het internationale karakter van de opleiding. Dat is  zichtbaar bij de docenten en bij de studenten. Ongeveer de helft van docenten komt uit Hong Kong (en Taiwan), de andere helft is ‘internationaal’. We hebben collega’s uit Noorwegen, Zweden, Duitsland en de USA.  Wat de studenten betreft zijn er vier groepen: de grootste groep studenten is die uit Hong Kong. Het aantal studenten uit China groeit, van zowel kerkelijke opleidingen als van rijksuniversiteiten. Dan zijn er de studenten uit de regio, uit Myanmar, Cambodia, Laos, Thailand, Vietnam, Nepal, Zuid-Korea, Japan, India en Pakistan, Singapore en Indonesië en tenslotte zijn er heel wat uitwisselingsstudenten: uit Duitsland en Noorwegen, uit de USA en Australië. We hopen natuurlijk van harte dat er in de toekomst ook studenten uit Nederland belangstelling gaan krijgen en voor een of twee semesters naar het LTS willen komen. Het LTS kan internationaal zijn omdat, anders dan op alle andere theologische opleidingen in Hong Kong, een belangrijk deel van de cursussen in het Engels wordt gegeven.  Daarnaast is er vooral de mogelijkheid om een voortgezette studie te doen – en dat is belangrijk voor de studenten uit de regio en uit China. De meeste van hen hebben al een basisopleiding theologie, werken als predikant of als docent en komen naar Hong Kong voor een doctoraal theologie of voor een gerichte studie, bijvoorbeeld op het gebied van diaconie of van pastorale begeleiding.


Meer in het algemeen bieden een verblijf en een studie aan het LTS een mooie gelegenheid tot reflectie en verdieping in een internationale omgeving, tot uitwisseling van ervaringen of kennismaking met andere werkelijkheden. De voorbeelden zijn heel divers. Zo is er het verhaal van Phalla, een student uit Cambodia, die een jaar of vijf geleden zijn eigen kerk stichtte en inmiddels een netwerk van meerdere lokale gemeenten heeft opgezet, met verschillende scholen. Hij organiseert evangelisatieconcerten en vertelt hoe hij als straatkind, opgevangen door boeddhistische monniken, in een christelijk weeshuis terecht kwam en zo, geraakt door het Evangelie, de gelegenheid kreeg om voortgezet onderwijs te volgen. Nu is hij in Hong Kong om, met al z’n praktijkervaring, theologie te studeren.   
 

Sutthipat uit Thailand is predikant van de lutherse kerk in Bangkok en geeft al vele jaren godsdienst op basisscholen, waar hij optreedt met een eigen poppentheater. Door het uitbeelden van verhalen  met poppen lukt het eerder en beter kennis over te dragen aan kinderen die niet opgroeien in een cultuur van boeken, lezen en vertellen. Aan het LTS doet hij nu een verdiepingsprogramma theologie en ook een jaar Engels. In de cursus missiologie gaf hij, samen met Linda, uit Laos, een voorstelling over het verhaal van David en Goliath.

Sutthipat%20and%20Linda.jpg

Een derde voorbeeld is dat van Selamat. Hij is predikant van een van de Indonesische migrantenkerken in Hong Kong, van een gemeente die voornamelijk bestaat uit domestic helpers, hulpen in de huishouding, van wie velen moslim zijn. Met Kerst worden twee van hen gedoopt. Selamat zit in het eerste jaar van het doctoraal programma en wil graag een Indonesische theologie ontwikkelen die de minderheidspositie van de kerken in Indonesië (en in Hong Kong) eerder als uitdaging dan als probleem beschouwt. Tegelijkertijd is Selamat zich zijn pastorale verantwoordelijkheid zeer bewust en weet hij dat van moslim christen worden niet zomaar door iedereen wordt geaccepteerd.  Eén van onze studenten uit Pakistan stelde daarbij de vraag of  je christen kunt zijn er als er in je paspoort nog staat dat je moslim bent.

Juist door het bij elkaar komen en samen studeren van en met mensen van zoveel verschillende achtergronden ontdekken we iedere keer opnieuw hoe belangrijk het is dat theologie ‘contextueel’ is en vorm krijgt door de omgeving: ‘the context shapes the voice that answers the voice of Christ’.

 

Hong Kong, 7 januari 2015

Tjeerd de Boer en Kathleen Ferrier

 

 

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.