Context en cultuur van China tot Chin (+ informatie over de Kerk in Actie Werelddag en over ons verlof)

Blog

zaterdag 11 april 2015“Juist door het bij elkaar komen en samen studeren van en met mensen van zoveel verschillende achtergronden ontdekken we iedere keer opnieuw hoe belangrijk het is dat theologie ‘contextueel’ is en vorm krijgt door de omgeving: ‘the context shapes the voice that answers the voice of Christ’.” Zo eindigde één van de eerdere blogs. Het is goed om dat nog maar eens te benadrukken. Veel van de gesprekken tijdens en tussen of na de lessen aan het Luthers Theologisch Seminarie gaan over de verbinding tussen theologie en het leven van alledag, in al die verschillende ‘contexten’ die hier bij elkaar komen. Het gaat over Hong Kong – en het algemeen kiesrecht en de sociale ongelijkheid bijvoorbeeld, het gaat over China, over de verhoudingen daar, het gaat over de situatie in onder andere Myanmar.

En dan gaat ook over de context van de Bijbel en van theologie zelf en van al de historische contexten die van de kerk van alle tijden nu ook een kerk (en dus theologie) van alle plaatsen heeft gemaakt. Christelijke theologie is niet meer alleen zomaar Europese of Noord-Amerikaanse theologie, maar is mét het christendom globaal geworden en is tegelijkertijd aan het contextualiseren. Hoewel we het in Nederland niet zo snel over de noodzaak van een Nederlandse theologie zullen hebben (maar waarom eigenlijk ook niet?) leeft hier bij alle studenten de behoefte om aan theologie te doen die werkelijk relevant is. Dat wil zeggen: een theologie die mensen in hun eigen taal en cultuur, in hun eigen omgeving letterlijk en figuurlijk aanspreekt.

Of om het negatief te zeggen: het ergste dat theologen kan overkomen is dat hun boodschap wordt afgedaan als Westers, buitenlands.      

Ging het in mijn lessen het vorige semester over de geschiedenis en de betekenis  van contextuele theologie, nu geef ik een cursus over de relatie tussen christendom en cultuur en wordt de vraag naar de context eigenlijk nog dringender.  Hoe verhouden zich christelijk geloof en theologie tot bijvoorbeeld de Chinese cultuur? Hoe geeft de Chinese cultuur vorm aan een Chinese theologie – en hoe zwaarwegend zijn dan de verschillen in omstandigheden in China, Hong Kong, Macau en Taiwan? Is contextualiseren een aanpassing aan de bestaande cultuur van een eenpartijstaat? Welke Chinese culturele waarden vormen de basis voor een Chinese theologie?

lotus%20kruis%202%20.jpg

Een heel ander voorbeeld is dat van de Chin. De Chin State is de noordwestelijke staat van Myanmar, de meeste inwoners van die staat zijn Chin, een van Myanmars etnische minderheden. De meeste Chin zijn christen en daarmee óók lid van een religieuze minderheid, in een land waar het boeddhisme de nationale meerderheidsgodsdienst is. In die bijzondere context is Chin en christen een bijna identiek en identiteit geworden. Betekent dat dat de oorspronkelijke Chin-cultuur nu  christelijk is geworden en dat er sprake is van een Chin-theologie?

Het voorjaarssemester van het LTS loopt tot halverwege mei, volgende week moeten de  studenten beginnen met het schrijven van hun ‘final paper’. Zonder uitzondering kozen ze voor vragen naar de relatie tussen christelijk geloof en hun eigen cultuur. In een volgend blog  vertel ik graag over hun antwoorden.  

 

KERK IN ACTIE WERELDDAG

We willen jullie ook graag wijzen op de jaarlijkse Werelddag van Kerk in Actie op zaterdag 25 april a.s., in Ermelo.

Meer informatie is te vinden op de website van Kerk in Actie:  http://www.kerkinactie.nl/agenda/kerk-in-actie-werelddag

Belangrijk onderdeel van het programma van de Werelddag wordt gevormd door workshops en een daarvan gaat over China.

Dit is de inleidende tekst voor de workshop:

China en haar groeiende kerk

 “De Chinese kerken zijn de snelst groeiende kerken in de wereld. Nergens anders zijn kerken in drie decennia gegroeid van ‘bijna verdwenen’ tot vele tientallen miljoenen gelovigen. De meeste christenen zijn nog maar nauwelijks tien tot twintig jaar betrokken bij een kerk en daarom vind je overal eerste en tweede generatie christenen

Bas Plaisier is verschillende jaren voor kerk in Actie werkzaam geweest als docent theologie in Hong Kong en heeft vandaaruit intensief door China gereisd. Hij geeft ons een blik in een van de snelst groeiende kerken ter wereld. Wat is er aan de hand in China en wat zouden wij van onze broeders en zusters daar kunnen opsteken?

VERLOF

We komen, vanaf 10 juni a.s., met verlof naar Nederland, zoals ook aangekondigd op de website van Kerk in Actie (http://www.kerkinactie.nl/agenda/terugkomstperiode-tjeerd-de-boer).

 

Tjeerd de Boer en Kathleen Ferrier

Hong Kong, 10 april 2015

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.