Nieuw samenwerkingsverband Nederlandse Hulporganisaties

Nieuws

vrijdag 24 april 2015Op vrijdag 24 april tekenen twaalf Nederlandse noodhulporganisaties een samenwerkingsovereenkomst in het bijzijn van Minister Ploumen. De hulporganisaties, verenigd in de Dutch Relief Alliance (DRA), krijgen over een periode van drie jaar (2015-2017) 120 miljoen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor hulp bij acute crises en rampen.

De twaalf noodhulporganisaties die deel uitmaken van de Dutch Relief Alliance zijn: CARE, Cordaid, Dorcas Aid International, ICCO/Kerk in Actie, OXFAM NOVIB, Save the Children, Tear,Terre des Hommes, Stichting Vluchteling, WarChild, World Vision en Stichting ZOA. Doel van het nieuwe samenwerkingsverband is dat het geld voor noodhulp effectiever wordt besteed, en sneller beschikbaar komt als dat nodig is.

Sneller reageren
“Met de hulporganisaties kunnen we nu sneller reageren als er zich een acute crisis of ramp voordoet, en wordt de Nederlandse bijdrage aan internationale noodhulp beter zichtbaar” zegt Minister Ploumen. Bij elke internationale crisis of ramp, die in aanmerking komt voor hulp uit Nederland, wordt er samen met het Ministerie bekeken welke hulp het meest nodig is, en of er Nederlandse organisaties ter plekke hulp kunnen bieden. Vervolgens wordt een gezamenlijk plan van aanpak opgesteld, dat wordt ingediend bij het Ministerie.

Vooruitlopend op de officiële ondertekening van de overeenkomst, is een aantal Nederlandse hulporganisaties al samen aan de slag gegaan in Noord-Irak, West-Afrika (ebola), Syrië en Zuid-Soedan. “In de crisisgebieden waar we onze samenwerking intensiveren, kunnen we sneller en adequater hulp verlenen”, zegt Stan Klinkenberg namens de leden van de Dutch Relief Alliance.

Coordinatie
In elk crisisgebied is nu één DRA-lid verantwoordelijk voor de coördinatie van het werk van de Nederlandse noodhulporganisaties. Het gaat daarbij om het delen van informatie over de noden in het gebied en nieuwe vluchtelingenstromen, maar ook om het afstemmen van het hulpaanbod, en de beschikbare capaciteit ter plaatse van de hulporganisaties. Sommige organisaties hebben bijvoorbeeld meer ervaring met de logistiek van voedselhulp, andere met het opzetten van sanitaire voorzieningen.

Het nieuwe samenwerkingsverband richt zich vooralsnog uitsluitend op de besteding van noodhulpgeld dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken beschikbaar stelt.

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.