Leven na de arabische lente

Blog

dinsdag 7 juli 2015Pastor Pieter Dronkers bezocht een 3-daagse conferentie op Cyprus over christenen in de Arabische wereld. Lees hier zijn indrukken...

De Arabische lente. Een paar jaar geleden stonden de kranten er vol van. Revoluties en protesten in het ene na het andere Arabische land. Van Tunesië tot Syrië. Even was er even hoop op meer vrijheid en openheid, meer inspraak en democratie. In veel gevallen vervloog het optimisme snel en kreeg chaos de overhand. Nieuwe dictators en terreurorganisaties als IS maakten gebruik van de verwarring om hun macht te vestigen.

Ik vraag me wel eens af hoe mensen in het Midden Oosten in het dagelijkse leven omgaan met al die spanningen en onrust. Ik heb er in de afgelopen jaren wel iets van meegekregen omdat ik bijna drie jaar in Israël in het dorp Nes Ammim heb gewoond en gewerkt. Toch is de situatie in Israël anders dan in de buurlanden. 

Christenen in het Midden Oosten
Om meer inzicht te krijgen in hoe mensen na de Arabische lente hun leven op orde proberen te houden, doe ik de komende dagen mee aan een conferentie op Cyprus. In drie dagen delen onderzoekers hun inzichten over de huidige stand van zaken in de Arabische wereld. De conferentie wordt georganiseerd door de Palestijnse predikant en wetenschapper Mitri Raheb uit Bethlehem. Tijdens de bijeenkomst ligt de focus op de vraag hoe de Arabische lente de situatie van christenen in het Midden Oosten veranderd heeft.

Uit mijn tijd in Nes Ammim weet ik dat Palestijnse christenen zich erg veel zorgen maken over het steeds kleinere percentage christenen in het Midden Oosten. Een van de vele oorzaken van de achteruitgang is de emigratie naar Europa en de Verenigde Staten, maar ook de keuze voor relatief kleine gezinnen speelt een rol.

Veel christenen vinden deze teruggang onverteerbaar, omdat dat zij zich direct verbonden voelen met de eerste christenen in Jeruzalem: de mensen die zich op Pinksterochtend lieten aanspreken door de verhalen van de discipelen. Ze willen nu niet na 2000 jaar als laatste christenen het licht uit doen.

Palestijnse christenen en de dienstplicht
Toen ik in Israël woonde, merkte ik hoe de situatie in de buurlanden zijn weerslag had op de christen-Palestijnse inwoners van het land. Zij gingen zich door alle ontwikkelingen steeds onveiliger voelen: zeker wanneer er berichten waren over christenen die vanwege hun geloof werden bedreigd of vermoord. Dit soort voorvallen leidden tot allerlei debatten, bijvoorbeeld over de vraag of christen-Palestijnse burgers in het leger zouden moeten dienen.

Israël kent een dienstplicht, maar Palestijnse Israëli’s zijn daarvan uitgezonderd. Ze zouden wel vrijwillig in het Israëlische leger mogen dienen, maar bijna niemand kiest daarvoor, onder andere vanwege de militaire bezetting van de Palestijnse gebieden. In 2012 heeft een aantal christenen een organisatie opgericht die Palestijnse christenen ervan wil overtuigen om zich wel bij het leger aan te melden, omdat Israël in de regio een van de weinige veilige havens zou zijn voor christenen. Groot is de aanhang van deze organisatie niet, maar in een aantal lokale kerken heeft dit thema tot flinke discussie geleid. Ik zal op de conferentie in Cyprus iets vertellen over de debatten die ik heb meegemaakt.

Cypriotische zomer
Ik ben echter vooral benieuwd naar de verhalen van de andere onderzoekers. Wat is de situatie van christenen in Egypte, in Syrië, de Bezette Palestijnse Gebieden en Irak? Ik hoop daar in de komende dagen achter te komen en daar ook iets van te laten zien op dit weblog. Daarbij is het voor mij ook een vraag hoe kerken in Europa hun betrokkenheid bij de christenen en alle anderen in het Midden Oosten vorm zouden kunnen geven.

Ik hoop op een leerzame conferentie. Eén bijzonderheid heb ik in ieder geval al te pakken. Toen ik uit Nederland vertrok was het warmer dan bij aankomst op Cyprus. Zoiets komt maar zelden voor.

Pieter Dronkers is pastor van de Remonstrantse Gemeente van de Geertekerk in Utrecht.

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.