Paniek bij PalestijnenÖ.en ook bij IsraŽliís , denk ik

Blog

vrijdag 9 oktober 2015Onderdrukking leidt zelden tot vreedzame gevoelens, men moet dan ook niet raar opkijken, dat zo nu en dan de frustratie zich uit in zinloos geweld. Het doden van burgers in een conflict tussen staten is hoe dan ook niet geoorloofd en leidt ook bij de gewone Palestijn en IsraŽli's tot grote paniek en angst en mogelijk weer tot nieuw geweld.

Sedert een week laait het geweld als een vuur weer op. Vlakbij ons appartement is een Palestijn, die voor de IsraŽliís werkte, doodgeschoten door veiligheidstroepen, omdat hij ze met een mes zou hebben bedreigd. Daarna werd, in lijn met de opdracht van Netanyahu, zijn huis met de grond gelijk gemaakt, dat laatste is een schending van het oorlogsrecht (1).

Het zijn uitingen van opgekropte woede over de dagelijkse vernederingen en het verlies van steeds meer land. Wie gelooft nog† in de haalbaarheid van een eigen Palestijnse staat?

Anderhalve week geleden werd een auto van kolonisten doorzeefd met kogels, vader en moeder op slag dood, vier kinderen blijven verweesd achter. Wat een vreselijke manier van verzet. De dader werd meteen doodgeschoten. Dit soort verzet levert alleen maar verliezers op. Op zich is verzet †niet ongeoorloofd is, maar als je †al verzet wil plegen dan toch tegen †tegen soldaten en grenstroepen en / of politie en niet tegen burgers.†

Nu† moet gezegd worden, dat de kolonisten wapens dragen en daarmee een zeker risico lopen om als combattanten te worden aangemerkt. De internationaal rechtelijke discussie is daarover nog niet geheel beslecht. Het etiketteren van alle vrijheidsstrijders als terroristen maakt† het er allemaal niet eenvoudiger op. Bijvoorbeeld, gemeten† naar de discussie van nu zouden Geuzen en verzetsstrijders in WO II misschien wel terroristen zijn.

Ik blijf me verbazen, dat hoewel er zoveel hoogstaande en intelligente palestijnen zijn er †naar mijn weten geen †deugdelijke en degelijke strategie is ontwikkeld om te komen tot de vorming van een staat. Twee intifadaís †en nu misschien een derde? Allemaal met een negatief effect; het heeft ze immers niets dan ellende gebracht? Een nederlagenstrategie misschien, als U dat begrip nog herkent? Het aanbod in 1948,† de zogenaamde Partition (2) was al veel beter dan ze nu nog ooit kunnen krijgen, als het er al† van zal komen. Het is achteraf praten en wel wat gemakkelijk. Het heeft er alle schijn van, dat de bezetting en kolonisatie van de West Bank uiterst succesvol is, bezien vanuit de regering in Jeruzalem.

Hoewel, men kan ook zeggen dat men alles heeft geprobeerd. Eerst zocht men †de vestiging van en staat met geweld, dat later formeel is afgezworen, vervolgens ging men heel ver aan †de onderhandelingstafel , maar dat heeft ze niets gebracht. Nu zoekt men erkenning via de internationale instituties en veel landen laten hen daarbij in de steek.†

Hoe kan nu deze idiote aanval met een mes op een soldaat hier tot iets positiefs leiden? De jonge Palestijn, 20 jaar, is dood. Men beweert, †dat hij probeerde een wapen van een soldaat af te pakken.Ja, dan zal de soldaat zich verdedigen, hoewel ik als jurist nog wel een vraag heb naar de proporties van het gebruikte geweld. Maar ik was er niet bij, dus nader onderzoek zal †misschien helderheid brengen. Ook kan het zijn, dat dagelijke vernederingen tot krankzinnige reakties leiden. Immers velen zijn getraumatiseerd, geparalyseerd, onderdrukt en voelen zich geheel verlaten.

Zijn† huis en dat† van zijn ouders is nu verwoest, er volgden meer schermutselingen hier in Yatta en de afloop is bekend: het leger wint en de Palestijnen hebben niets gewonnen. Ik heb als oud militair Ė eens diende ik als ritmeester bij de† huzaren Ė geleerd, dat je alleen een aanval onderneemt, als je er vrijwel zeker van bent dat die slaagt.

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken, dat iedere stad op de West Bank wel een aantal eenlingen heeft, die nu iets proberen te doen en dat met gevaar voor eigen leven. De middelen zijn vrijwel altijd ongeoorloofd en het resultaat bedroevend. Tot een Ďlevťe en masse Ď (3) zal het wel niet komen, want daar mist men dan† weer de moed voor. Er is ook wel heel veel aan voorbereiding voor nodig om tot een dergelijke vorm van† georganiseerd verzet te komen.

Het is niet eenvoudig om een strategie te ontdekken in de pogingen van de politieke leiding van Palestina om tot een oplossing van dit conflict te komen. En of deze acties† een vrede naderbij brengen of eerder een obstakel vormen om een stap in de goede richting te zetten, laat ik aan ieders oordeel over†.

Wellicht wel wat veel humanitair oorlogsrecht deze keer, maar ooit was ik ook kolonel van de militair juridische dienst en volgde , toen ik jong was,† een† postdoctoraal humanitair oorlogsrecht, het recht waarvan de wortels tot† Den Haag terug gaan (4). Dat is voor een groot deel mijn referentiekader, dat me helpt de gebeurtenissen hier te duiden.

Op het moment van schrijven staat de teller op 4 doden aan de zijde van IsraŽl en 6 bij de Palestijnen. Hier waren de scholen en openbare gebouwen gesloten als uiting van rouw, dat dan weer wel.

Kees Blok, Yatta

(1 ) artikel 53 Vierde Geneefse Conventie, www.rodekruis.nl/dit-zijn-we/humanitair-oorlogsrecht/documents/verdrag

( 2) VN resolutie181 van 29 november 1947, deze was akkoord, zij het †met pijn door de Joodse vertegenwoordiging, maar werd massaal afgewezen door de Arabische onderhandelaars en vertegenwoordigingen

( 3 ) www.crimesofwar.org/a-z-guide/levee-en-masse

( 4 ) https://nl.wikipedia.org/wiki/Vredesconferentie_van_Den_Haag

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.