Update uit Moro-Moro

Blog

woensdag 18 november 2015Weet je nog toen er dik twee jaar geleden twaalf jongeren uit Nederland op bezoek waren in Lampung? Ze waren onder meer een nacht te gast bij boeren uit Moro-Moro, uit “register 45 gebied”. (Zie het blog: http://www.kerkinactie.nl/actueel/2013/09/een-bezoek-dat-niet-genoeg-gewaardeerd-kan-worden). Door dit bezoekje waren ze in één klap beroemd en kwamen ze zelfs in de krant te staan, want er waren Nederlanders op bezoek geweest in politiek gevoelig gebied. Dankzij de aanwezigheid van de jongeren hebben ze een uitzet of verdrijving verhinderd en konden de boeren in alle rust en vrede Suikerfeest vieren. Hoe gaat het ondertussen met de boeren in Moro-Moro?

Maffia in Moro-Moro
Ik sprak af met Praja, project-manager van Moro-Moro bij Yabima, en hij bracht me op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Ik probeer ons gesprek samen te vatten. Ondertussen hebben de overheid en de grote bedrijven hun strategie veranderd. Geen rechtstreekse uitzettingen meer met veel geweld en verwoesting. Ze gebruiken tegenwoordig een fijngevoeligere manier. Ze schakelen nu maffia in om de goede verhoudingen onder de boeren te beïnvloeden. Praja legt uit: “De afgelopen jaren gebeuren er veel conflicten in Indonesië en ook in Lampung. Conflicten die vaak gaan over land, maar die ook etnische of religieuze aspecten bevatten. De maffia in Moro-Moro speelt in op de actualiteit door onrust te zaaien onder de boeren”. Een voorbeeld: boer Made van Balinese afkomst is aan het oogsten of planten en er komt een ‘preman’ (free man = maffia) van Lampungese afkomst langs. Hij vraagt om een groot bedrag geld. Boer Made bedenkt zich geen twee keer, aangezien hij in de krant vaak genoeg leest hoe Lampungese slechteriken mensen vermoorden of verwonden. Maar ja als hij regelmatig zo’n groot bedrag moet betalen, dan levert zijn land geen winst op. En daar is dan het programma van de overheid in samenwerking met de grote bedrijven. Ze stellen boer Made voor om mee te doen met het partnerschapsprogramma. Wat dit programma inhoudt? Boer Made moet zijn opbrengsten delen met de grote bedrijven en wel met een verdeling van 30%-70%. Als boer Made meedoet dan wordt hij door de maffia met rust gelaten.
Ondertussen zijn er een stuk of 8 groepen in “register 45 gebied” die meedoen aan het partnerschapsprogramma. Moro-Moro wil er niet aan mee doen.  

Het alternatief
Waarom Moro-Moro niet mee wil doen? Praja vertelt: “70% voor de bedrijven, 30% voor de boeren is op z’n minst een oneerlijke verdeling. De boeren van Moro-Moro zouden in ieder geval de voorwaarden van het partnerschapsprogramma willen aanvechten en voor een 50%-50% verdeling willen gaan. Maar dan nog moeten ze wel goed bedenken of ze wel mee willen doen. Want met het ondertekenen van dit partnerschapsprogramma zouden ze erkennen dat het land aan de bedrijven toebehoort, terwijl de boeren volgens de wet het recht hebben om dit braakliggende land te bewerken en dit al ook jaren doen”.
Er is een alternatief waar momenteel hard aan gewerkt wordt door Yabima, de boeren van Moro-Moro en een andere ngo. Het alternatief is meedoen met de commissie “landloslating”. Aan het eind van de regeerperiode van de vorige president (eind 2014) is er een opening in de wet gecreëerd waarbij bedrijven hun land zouden moeten loslaten. Dit kan alleen als er op gemeente- en provincieniveau een commissie “landloslating” wordt opgesteld. Een voorwaarde voor een dorp om mee te doen is door de landsgrenzen en landbewerking in kaart te brengen. Aangezien Moro-Moro niet erkend is als dorp doen ze dit zelf met behulp van Yabima en een ngo die hierin gespecialiseerd is. Op deze manier worden de feiten van Moro-Moro op een rijtje gezet en in kaart gebracht dat o.a. de bedrijven een deel van hun land niet zelf bewerken en dus dit land “losgelaten” moet worden. 
Praja vertelde mij dat de kans niet groot is dat ze commissies voor elkaar krijgen op gemeente- en provincieniveau aangezien de overheid tot op heden niet erg pro-Moro-Moro is. “Maar we zetten ons er helemaal voor in. Over twee maanden hopen we alle data in kaart gebracht te hebben en gaan we het voorstellen aan de overheid op gemeente- en provincieniveau en hopen we dat er een commissie wordt opgesteld”.

Basisschool dicht
Ander nieuws uit Moro-Moro: er heeft één basisschool op “register 45 gebied” de deuren moeten sluiten. De school buiten dit gebied die verantwoordelijk was voor deze school was namelijk bang om in de  problemen te komen. De kinderen hebben een verwijsbrief gekregen om zich aan te melden bij andere scholen. De kinderen kunnen of naar één van de twee basisscholen op registergebied op 1 of 4 km afstand, of naar één van de “moederscholen” op 5 of 20 km afstand. 
Een paar organisaties uit Java zijn nu samen met de bewoners uit Moro-Moro aan het onderzoeken of het mogelijk is een soort van buitenschoolse opvang te starten in het schoolgebouw dat nu niet meer gebruikt wordt. 

Gebed
Tot zover de update uit Moro-Moro. Ik kreeg vanaf verschillende kanten de vraag van hoe het nu gaat met de boeren van Moro-Moro. Ik hoop dat jullie zo weer een indruk hebben gekregen hoe de situatie is. Ik zou jullie willen vragen om te bidden voor Moro-Moro en de andere inwoners van “register 45 gebied”. Bidden jullie mee?
U bent Schepper van hemel en aarde, aan U behoort ook het land van Moro-Moro toe
We bidden U of dit land eerlijk verdeeld mag worden, 
dat niet alleen het recht van de sterkste zal gelden
Geef de boeren moed en doorzettingskracht en de overheid openheid en compassie 
zodat de commissie landloslating tot stand mag komen
Om Jezus’ wil
Amen 

Update uit Moro-Moro in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.