Inferieure IsraŽliís

Blog

woensdag 9 december 2015Schrikt U niet, want ik ben zeker geen racist. Ik wil U verhalen hoe men in IsraŽl sedert zeker een twintigtal jaren door wetgeving een soort tweederangs burgers heeft gecreŽerd. Wanneer iemand wel een IsraŽlisch paspoort heeft maar men behoort niet tot de joodse bevolking , dan heeft men beduidend minder rechten dan wanneer men wel joods is. Twee miljoen Palestijnse IsraŽliís zijn vanuit dat gezichtspunt dus inferieur aan joodse medeburgers : ze zijn tweederangs burgers.

In een fatsoenlijke democratie - en dat was †IsraŽl zeker van plan te worden, lees de onafhankelijkheidsverklaring er maar eens op na ( 1 ) - †hebben alle burgers gelijke burgerrechten en burgerplichten† Ťn heeft men oog voor de rechten van minderheden. Beide principes zijn echter† niet meer het richtsnoer van wetgeving in deze staat. Dat stemt mij droef.

Intellectuelen in IsraŽl geven aan, dat †Groot ĖIsraŽl, †vijf miljoen Palestijnen en de democratie en rechtsstaat† niet tegelijkertijd naast elkaar kunnen bestaan: de ene component sluit de andere uit. Daar valt niet veel tegen in te brengen. Chaim Yavin : ď Er zit iets tragisch in IsraŽl, een weeffout die lastig op te lossen is. IsraŽl wil een joodse staat zijn, ťn een volwaardige democratie. Maar die twee kenmerken verdragen elkaar slecht. Er zit altijd een element van ongelijkheid in voor de inwoners die niet joods zijn. Al sinds de stichting van de staat IsraŽl in 1948 zien we de Palestijnen niet als gelijken.Ē ( 2 )

Haviken in de Knesset Ė het parlement - erkennen dat ook en de meerderheid is sedert jaren bezig een tweedeling in de samenleving te scheppen, waar men in het geheel niet geheimzinnig over doet. Men heeft dus eerste klas IsraŽliís en een B-garnituur, met veel minder rechten. In minimaal †een vijfendertig tal wetten wordt dat onderscheid gemaakt, soms heel verborgen en impliciet, soms heel openlijk. Bijvoorbeeld: wie geen dienstplicht heeft †vervuld, †heeft †geen of minder† kans op een overheidsbaan, maar als Arabische IsraŽli mag je niet in militaire dienst, dusÖÖÖÖ.. Andere voorbeelden zijn: een verbod voor iemand uit de B-categorie om onroerend goed te kopen, †je hebt minder kans om het passief stemrecht uit te oefenen, dorpen krijgen minder subsidies omdat de inwoners wel IsraŽli zijn, maar vooral toch Palestijnen en ga zo maar door: allemaal afgezegend in het centrum van deze afbrokkelende democratie: de Knesset.

Zeer openlijk en Ď sans gÍne Ď wordt in dit forum gesproken over het† discrimineren van medeburgers†. Wat de geachte afgevaardigden er allemaal uitkramen grenst aan het ongelooflijke. †Dat alles soms onder het voorwendsel van Ď veiligheid Ď, maar vaak ook gewoon omdat de B-categorie niet joods is†.† De gideonsbende van inheemse democraten, die hiertegen waarschuwt wordt kleiner en wordt vaak weggezet als verrader in een klimaat van Ď wij Ď tegen Ď zij Ď. Een aantal van hen sprak ik tijdens de EAPPI Mid Term Orientation, die in IsraŽl plaats vond. Met name Palestijnse christenen hebben het in IsraŽl moeilijk, ik heb U daarover in mijn vorig verhaal via een noot† verteld.

Echt schrijnend wordt het als je een identiteitsbewijs† van een joodse IsraŽli† vergelijkt †met dat van een Arabische IsraŽli, want dat staat daar† ook met zoveel woorden op vermeld. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar was dat ergens zoín† tachtig jaar geleden ook niet †het geval? En is nu niet een malloot in de Verenigde Staten ook† met zulk een abject plan gekomen? Waar moet het naar toeÖ..Özucht.

Een hoogleraar, die wel van joodse† komaf is, maar niets op heeft met het religieuze jodendom en zijn eigen afkomst, †heeft zojuist een rechtszaak in laatste instantie bij het Hooggerechtshof† verloren, waarin hij eiste dat de aanduiding jood van zijn identiteitsbewijs weggehaald zou worden. De rechtsstaat staat hier onder druk.(3)

Het IsraŽlisch volkslied heeft een schitterende melodie, het blijft een plezier om daar naar te luisteren, over de tekst kan men echter twisten.(4). Terzijde, die van de Palestijnen is niet veel beter. Maar de vlag met davidster is wel† heel erg exclusief joods †in de richting van miljoenen Arabische staatsburgers. Dat leidt niet snel tot een nationaal saamhorigheidsgevoel.

Ik hoorde onlangs, dat sommige vooraanstaande joodse† families in het westen, aangeven niet langer te willen worden† geassocieerd met dit regime van fanatici: zij hebben het project IsraŽl opgegeven.

Jarenlange beÔnvloeding door politici, en de door de regering gecontroleerde media Ė en de meeste zijn dat Ė heeft er toe geleid dat veel IsraŽlií s inderdaad hun mede IsraŽlií s met een Arabische achtergrond als minder, inferieur zien. En dan zijn we weer †bij de wrange †titel van dit verhaal.(5)

Kees Blok, Yatta nog ťťn blog te gaan

Wilt u reageren ? Dan ben ik graag bereid u te antwoorden:

cornelis.blok50@gmail.com

( 1 ) http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/declaration

( 2 ) Chaim Yavin http://vorige.nrc.nl//buitenland/article2118926.ece/Tv-presentator_over_discriminatie_van_Israelische_Arabieren

( 3 ) www.mossawa.org

( 4 ) https://nl.wikipedia.org/wiki/Hatikwa

( 5 ) Gelukkig is er ook nog een ander geluid, zie : http://www.sikkuy.org.il/?lang=en

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.