Sweet December

Blog

vrijdag 18 december 2015Op 1 december, middernacht, wensen christenen in Myanmar elkaar "Sweet December". Dat doen dus ook 'onze' Myanmar studenten. Die eerste nacht van december is een soort nieuwjaarsnacht, de hele maand is het Advent en staat alles in het feestelijke teken van Kerst. Datzelfde geldt eigenlijk voor het Luthers Theologisch Seminarie. Advent wordt, de hele decembermaand, nadrukkelijk gevierd. Daar horen vieringen bij, kaarsen en kleuren, uitbeeldingen en namen voor het kind van Bethlehem: Immanuel, God- zij-met-ons, zoals Wijsheid, Sleutel van David, Koning van de naties

In de vieringen hier klinkt ook de harde werkelijkheid van alledag door.

Juist in Myanmar is december bepaald niet alleen sweet, voor veel christenen is déze december vooral een bittere maand. In de overgangsperiode naar democratie – een overgang die is mogelijk geworden door de overweldigende verkiezingsoverwinning van Aung San Suu Kyi  - probeert de regering van Myanmar haar oude rekeningen te vereffenen. Niemand is veilig, met name in de deelstaten in het oosten van het land, in de gebieden van de Kachin en Karen, die in meerderheid christen zijn, wordt nog altijd een stille oorlog gevoerd. Ah Lung, een van de studenten van de cursus Kerk en Samenleving  die Kathleen en ik het afgelopen semester samen gaven, vertelde over het aanhoudend geweld en het dagelijks dilemma van de kerk: hoe jongeren die zich bij het ‘etnische leger’ (willen) aansluiten pastoraal te begeleiden, moet de kerk ze laten gaan en, als ze gaan, moet de kerk hen blijven bijstaan?  In deze cursus waarbij het ging over de rol van kerken in de verschillende samenlevingen in Azië ging, vroegen we ons af hoe christelijke organisaties omgaan met jongeren die radicaliseren en zich aansluiten bij bevrijdingsbewegingen en extremistische organisaties.

Bij onze december-vieringen zongen we onder andere het refrein van dit Adventslied, van Marty Haugen:

My heart shall sing of the day you bring.

Let the fires of justice burn,

Wipe away all tears,

For the dawn draws near,

And the world is about to turn.

 

(Mijn hart zal zingen over de dag die u brengt,

Laat het vuur van gerechtigheid branden,

Wis alle tranen,

Want het is bijna zover

dat de wereld verandert .)

Kathleen en ik sloten eergisteren de cursus Kerk en Samenleving af. We vonden het eigenlijk jammer dat het is afgelopen: zoveel stof tot nadenken, zoveel discussies op het scherp van de snede, er is zoveel uit te wisselen over al die bijzondere verhoudingen tussen kerk en overheid hier in Azië, tussen (etnische en religieuze) meerderheden en minderheden, tussen de verschillende godsdiensten, over de kerk in ‘public space’ dat we er nog wel een cursus aan vast hadden kunnen plakken. De studenten kwamen uit zowel Hong Kong als mainland China, als landen in Zuid-Oost Azië, Myanmar, Laos en Cambodja, Indonesië.

Twee van onze studenten uit mainland China studeerden nu in december af, in diaconie. Ook zij waren betrokken deelnemers aan de discussies die we geregeld hadden over de rol en de roeping van de kerk.  Allebei hebben ze dat wat de kerk al deed, leren benoemen als diaconie, de één in programma’s voor gehandicapten, de ander in het werk onder studenten. Lin De lai en Li Yang Yang gaan nu terug naar hun kerk in China, vele maanden Hong Kong (en alles waarin Hong Kong verschilt van China) rijker en met, zoals zij zelf zeggen, een nieuw perspectief  en heel veel nieuwe ideeën.

Dat zijn we volledig met hen eens: als het over kerk en samenleving gaat is er veel te zeggen - veel is gecompliceerd en conflictief - maar het uitwisselen van gedachten en ervaringen in al die van elkaar verschillende omgevingen, is de moeite van alle complicaties waard. De kerk heeft een boodschap aan alles wat in onze omgeving, dichterbij en verder weg, gebeurt. Vandaag, Internationale Migrantendag, en alle dagen ! 

Sweet December for all of you, Blessed Christmas, Happy New Year !

Hong Kong, 18 december 2015,

Tjeerd de Boer en Kathleen Ferrier

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.