Meer dan één China?

Blog

vrijdag 15 januari 2016Een wat gespannen en spannende week, deze week. Om te beginnen in Hong Kong, dat in de ban is van een ‘verdwenen’ boekhandelaar en zijn personeel. De man is uitgever en verkoper van boeken en tijdschriften die kritisch schrijven over alles dat er in ‘mainland’ China gebeurt. Maar ‘mainland’ accepteert dat niet (meer), misschien vooral niet omdat Hong Kong deel van China is. Het is niet duidelijk waar de man, die nota bene ook een Brits paspoort heeft, precies is en waarom hij is ‘verdwenen’. Hij schijnt in China te worden vastgehouden, ergens net over de grens.

Meer in het algemeen lijkt de controle van de Chinese overheid op de eigen samenleving, inclusief die van Hong Kong, strikter en harder te worden. Dat roept de vraag op of hoeveel China’s er eigenlijk kunnen bestaan, een vraag die we aan het Luthers Theologisch Seminarie (LTS) behandeld hebben in de cursus contextuele theologie, toen het over Chinese theologie ging en we vaststelden dat er op z’n minst drie Chinese theologieën zijn, die van ‘mainland’, van Taiwan en van Hong Kong (Macau en de Chinese diaspora niet meegerekend).

Zo zijn er ook drie verschillende Chinese politieke systemen. Anders dan in de eenpartijstaat die China is, zijn Taiwan en Hong Kong parlementaire democratieën. Zo werden er in Hong Kong laatst deelraadsverkiezingen gehouden en wordt volgend jaar een nieuw stadsbestuurder gekozen (al dan niet gecontroleerd).

In Taiwan zijn er morgen, 16 januari,  algemene verkiezingen. Verkiezingen die zeer waarschijnlijk door de huidige oppositiepartij – die tegen al te vriendelijke relaties met het grote buurland is – zullen worden gewonnen. Wat in Taiwan belangrijk is, is belangrijk voor Hong Kong – en andersom. Het Taiwanese zonnebloem-protest was een bron van inspiratie voor de massale en maandenlange bezetting van het centrum van Hong Kong door de Occupy with Love and Peace-beweging. In Taiwan ligt de nadruk op het twee staten principe, in Hong Kong gaat het over die ene staat, maar met twee systemen.

Dat het eigen democratisch systeem deel van het Hongkongse leven van alledag is, werd duidelijk bij de bestuursverkiezingen van de studentenvereniging van het LTS die afgelopen week werden gehouden. De discipline en zorgvuldigheid waarmee dat gebeurde waren indrukwekkend. Voor de verschillende bestuursfuncties waren meerdere kandidaten voorgedragen en in meerdere rondes werd op die manier een nieuw bestuur gekozen. Zo gaat dat in Hong Kong, aan het LTS, in de kerk, in de deelraden en, naar de mensen in Hong Kong hopen, ook volgend jaar voor het stadbestuur.

Hong Kong, 15 januari 2016

 Tjeerd de Boer en Kathleen Ferrier

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.