Afstuderen ... en Kerk in Actie Werelddag, 16 april 2016

Blog

dinsdag 12 april 2016Er zijn nog minstens twee maanden te gaan, maar het afstuderen is al begonnen aan het Luthers Theologisch Seminarie. Een van de wonderbaarlijkste momenten van het cursusjaar is het ‘photo taking moment’. Alle studenten die straks in juni hun bul in ontvangst hopen te kunnen nemen, trekken alvast de toga aan, met de bijbehorende versierselen, om, individueel, in groepsverband of met wie maar wil, te worden gefotografeerd. De foto-in-vol-ornaat is bijna belangrijker dan het moment van uitreiking zelf, met alle risico’s: je kunt namelijk ook nog zakken!

De meeste bijna-afgestudeerden zijn intussen ook bezig met de praktische toepassing van hun nieuwe titel. Uiteindelijk was dát de reden van hun komst naar het LTS, het verstevigen van de academische basis van het werk dat zij al doen in kerk en theologische opleiding.

Veel alumni gaan in juni al meteen aan de slag als docent aan een theologisch seminarie, in bijvoorbeeld Myanmar, waar het nieuwe academisch jaar dan nét, in mei, begonnen is.

Anderen gaan verder met het kerkelijk werk dat ze meestal al heel wat jaren doen. Zoals Dyla: Dyla is lid van het pastorale team van een kerk in Phnom Penh, de hoofdstad van Cambodia. Aan het LTS doet hij een eenjarige master in diaconie, omdat zijn kerk het diaconale werk beter wil organiseren en verder uitbouwen.

Hij kwam naar het LTS, met name omdat het LTS bekend is in de regio, door een uitgebreid netwerk van alumni die hebben ervaren hoe belangrijk een goede theologische scholing is. Niet dat er in Cambodia geen theologische opleidingen zijn, maar dat zijn bijbelscholen op bachelor-niveau.

Dyla, die midden dertig is, heeft de bijbelschool gedaan en daar ook z’n vrouw ontmoet. Door een tragisch verkeersongeluk is zij een paar jaar geleden om het leven gekomen, hem en hun jonge zoontje achterlatend. Dyla is dus een jonge weduwnaar en hij heeft het kind, voor het jaar dat hij in Hong Kong studeert  aan de zorg van opa en oma, zijn ouders, toevertrouwd. Hij mist hem vreselijk.

Dyla is geboren in een christelijk gezin en, om die reden, in een vluchtelingenkamp in het grensgebied met Thailand. In het Cambodia van de Rode Khmer (1975-79) werden christenen beschouwd als staatsvijanden.

Daarom spreekt hij ook Thai en kan hij zich verstaan met de LTS-studenten uit Laos. Hij heeft, ook meer in het algemeen, de gave van het woord. Dat komt hem goed van pas in de stage die hij, voor z’n master, loopt bij de Vine, een grote internationale (Engelssprekende) gemeente die een heel eigen pastoraal en diaconaal programma voor vluchtelingen en asielzoekers heeft opgezet. Het is niet gemakkelijk voor Dyla, een jaar weg van huis, maar toen we hem laatst enthousiast bezig zagen in de Vine, vertelde hij, opnieuw, dat zijn ervaringen aan het LTS en in Hong Kong hem duidelijk hebben gemaakt wat de wereldkerk is en hoe belangrijk het is op een systematische manier na te denken over de verhoudingen tussen kerk en samenleving.

Dyla staat stralend op de foto die allang van hem genomen is. Ook op 5 juni, Graduation Sunday, zal Dyla stralen. Omdat hij dan naar huis gaat en z’n zoontje weer zal zien, maar ook omdat hij wijzer teruggaat naar Cambodia dan toen hij kwam (dat zijn z’n eigen woorden), met de bagage heeft die hij nodig heeft om zijn passie te volgens: zijn kerk en de positie van christenen in Cambodia versterken.

 

Hong Kong, 12 april 2016,

Tjeerd de Boer en Kathleen Ferrier

 

PS:

Aanstaande zaterdag, 16 april, is het Kerk en Actie Werelddag – vanaf 9.30 uur, in de Immanuëlkerk in Ermelo.

’t Zal er óók over China gaan en over hoe belangrijk goed theologisch onderwijs is!

Voor meer informatie: https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/werelddag

Tijdens dit jaarlijkse evenement is er de mogelijkheid om christenen van over de hele wereld te ontmoeten. Verhalenverteller en journalist Kees Posthumus, zorgt ervoor dat het een dag wordt VOLarrow-10x10.png met ritme, mooie tegenstellingen en gesprekken met buitenlandse gasten. Er wordt samen gezongen, er zijn verschillende soorten workshops en er is ruimte om met elkaar ervaringen of tips uit te wisselen. Fiets mee voor Kameroen of luister naar verhalen uit Sumatra en India. Kom meer te weten over de opvang van Syrische vluchtelingen in het Midden-Oosten. Of lees eens samen de Bijbel met andere ogen.

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.