Chinese theologie? Theologie in China!

Blog

zondag 24 april 2016De afgelopen dagen waren we in Jinan, de hoofdstad van de Chinese provincie Shandong en, met meer dan zeven miljoen inwoners, een van die Chinese megasteden. We waren er, op uitnodiging van het ’Institute for Sino-Christian Studies’, om les te geven aan de Universiteit van Shandong en aan het theologisch seminarie aldaar. Het was ontzettend leuk en een goede ervaring om het werk aan het Luthers Theologisch Seminarie zo te kunnen verbreden naar China, en natuurlijk een heel nieuwe en uitdagende context voor de lessen.

Kerk en Bijbel

De lessen in Jinan gingen over kerk en samenleving en over secularisatie en globalisering.  Aan de universiteit  gaven we les aan studenten van de afdeling Judaic and Inter-Religious Studies (die onder de filosofische faculteit valt), de bijeenkomst van het seminarie, het Shandong Theological Seminary  van de TSPM, de Driezelfkerk, de geregistreerde protestantse kerk van China, was een soort studium generale voor alle studenten.

Ondanks een gedeelde interesse in theologie en godsdienst(wetenschap) - en om een relatief kleine fysieke afstand, een half uurtje met de auto, ging het in Jinan om groepen studenten die elkaar – en elkaars opleiding - niet kennen: aan de universiteit studenten met een persoonlijke belangstelling voor religie, aan het seminarie studenten die worden opgeleid voor predikant of andere kerkelijke verantwoordelijkheden.

Shandong%20Theological%20Seminary.jpg

De les – met vertaling - aan het seminarie werd in de kerk gehouden, voor zo’n honderd studenten van de predikantsopleiding (bachelor in theologie) en vijftig  van de eenjarige basisopleiding, gemeenteleden die een basiscursus theologie volgen om elder (ouderling) te kunnen worden. Alle studenten van het seminarie  zijn intern – net zo als trouwens de studenten van de universiteit.

Ons verhaal over kerk en samenleving, over kerk in de drie deelgebieden van de  publieke ruimte (overheid, maatschappelijk middenveld en economie), over Gods verbond, Gods Koninkrijk en onze verantwoordelijkheid, over dienend leiderschap en diaconaat, leverde veel vragen en gesprek op.

Dat  gold ook de les aan de universiteit – aan leergierige master-studenten, met een levendig gesprek over de herleving van religie, óók in China. In de gesprekken nadien bleken de studenten, bijzonder genoeg, een heel verschillende achtergrond te hebben, sommigen expliciet niet-gelovig, andere christen en actief lid van zowel de Driezelf-kerk of als van huiskerken en studenten fellowships, min  of meer georganiseerde christelijke gemeenten die niet zomaar op de campus bij elkaar komen, dat kan of mag niet, maar meestal ergens bij iemand thuis, bijvoorbeeld een docent..

Shandong%20University.jpg

Het is, lijkt ons, een samenvatting van de situatie van de kerk in China: verschillende groeperingen die elkaar nauwelijks kennen, van ‘officieel’ tot ‘ondergronds’, van strak georganiseerd tot heel individualistisch, van streng in de leer tot open voor een ‘contextuele’ manier van geloven, van emotioneel gelovig tot intellectueel geïnteresseerd, maar allemaal even gemotiveerd, met  veel vragen, van  hoe het elders is tot ideeën over hoe het anders kan.

Het is absoluut de moeite waard om vanuit Hong Kong deze stappen te zetten, China in, om mee te leven, mee te praten en te discussiëren en mee te denken met al die verschillende studenten (en soorten) theologie in China.

Hong Kong, 24 april 2016

Kathleen Ferrier en Tjeerd de Boer

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.