Heel gewoon?

Blog

dinsdag 23 februari 2016Meer blauw op straat. De politie is je beste vriend. De politie beschermt ons. Gewone noties in Nederland: politie is goed en de zichtbare aanwezigheid van politie op straat stelt gerust, zeker in deze tijden van een bijna alomtegenwoordige terreurdreiging.

Alhoewel, ik moet bekennen dat de aanwezigheid van militaire politie met grote geweren op station Schiphol me meer angst aanjaagt dan dat ze me geruststelt of veilig doet voelen.

foto%20marechaussee.jpg

De politie, en zeker de militaire politie, in Brazilië hebben een ietwat andere reputatie. Ze zijn eerder deel van de geweldsproblematiek, dan een deel van de oplossing. Geweld dat vanzelfsprekend onderdeel wordt/is van het dagelijks leven, een “naturalização da violencia”, is de Portugese terminologie die hiervoor gebruikt wordt. Geweld ligt om de hoek. Dat is iets waarmee iedereen in Brazilië leeft.

Geweld%20indigena.png

Maar, als je een relatief blanke huidskleur en/of wat geld hebt kan je je hiertegen beschermen door in een bewaakt of omheind appartementencomplex te gaan wonen, geen gebruik te maken van het OV en je van de ene bewaakte plek naar de andere te bewegen. Maar voor een groot deel van de Braziliaanse bevolking is dit geen optie en voor inheemsen al helemaal niet.

Bewaakt.jpg

In het afgelopen jaar zijn er door heel Brazilië heen geweldsexplosies geweest tegen de inheemse bevolking. Dat had op sommige plekken, zoals in Mato Grosso do Sul (zie mijn eerdere blogs), te maken met de strijd die zij voeren om de rechten op land en zelfbestemming die bestaan binnen de Braziliaanse grondwet. Waar het tot confrontaties kwam tussen inheemsen en landeigenaren, stond de politie meestal aan de kant van de landeigenaren en greep niet in tegen het geweld dat zij gebruikten om de protesten van de inheemsen uiteen te slaan of mensen van “hun” land te verjagen. Zo zijn er de afgelopen weken ook weer huizen van inheemsen in die regio in de as gelegd.

Geweld%20MS.jpg

De mainstream media in Brazilie berichten nauwelijks over het geweld tegen de inheemse bevolking of de situatie in Mato Grosso do Sul: een andere vorm van het alledaags worden van geweld tegen inheemsen. Stilte. Ontkenning. Het zijn alternatieve blogs, online kanalen van berichtgeving en sociale media die deze gewelddadigheden aan de orde stellen.

Het is echter niet alleen een probleem van het niet aan de orde stellen van dit geweld door de media: het gaat door de hele samenleving heen. Inheemsen worden als lastig, een overlast gezien. De gebieden die hen zijn toegewezen of waarop zij een claim leggen worden door overheid en bedrijfsleven gezien als economisch waardevol: voor de akkerbouw, veeteelt, mijnindustrie of het opwekken van energie (grote dammen in rivieren). De bewoners en hun manier van leven en de schade aan het milieu is secundair bij de economische en ontwikkelingsbelangen.

Belo%20Monte.jpg

Omdat de staat vaak afwezig is in zaken die inheemsen aangaan en beschermen, is het ook niet zo raar dat de politie in conflictsituaties de belangen van niet-inheemsen (voor wie de staat wel ruimte maakt en wiens belangen wel erkent worden) verdedigt. Organisaties die zich aan de kant scharen van de inheemse bevolking worden onder de druk gezet en in een geval zelf door een soort van parlementaire enquête onderzocht. En omdat de mainstream media stil blijft weten velen niet wat er gaande is en blijft de inheemse bevolking voor een groot deel van de bevolking onzichtbaar.

Vitor%20Pinto.jpg

Zo kon het gebeuren dat in oktober 2015 drie meisjes van het Kaingang-volk op hun weg naar school in de regio van São Leopoldo door een vrachtwagen werden geschept zonder dat daar veel verontwaardiging over ontstond over hun dood. De chauffeur is vooralsnog op vrije voeten. In december sneed een man op een busstation in Santa Caterina een inheems kind van twee jaar met een mes de nek door terwijl zijn moeder hem te drinken gaf aan de borst. De dader is voortvluchtig en men heeft weinig illusies dat hij ooit gevonden zal worden. De mainstream media bleven stil. Je kunt er in het Engels hier meer over lezen.

Voor de inheemse bevolking komt het geweld  van alle kanten en treft op verschillende manieren. Het bedreigt levens en rechten en noch de politiek, noch de politie, noch de media staan aan hun kant. Het geweld duurt al eeuwen en gaat ongehinderd door. Geweld is “gewoon” in Brazilië, maar de snoeiharde realiteit is dat het voor inheemsen als gevolg van structurele discriminatie een stuk alledaagser is dan voor vele anderen. 

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.