Myanmar

Blog

woensdag 29 juni 2016Het Mekong Mission Forum (MMF, http://www.mekongmission.com/) is een netwerk van kerken en kerkelijke organisaties in de landen van de Mekong-delta: Myanmar, Thailand, Laos, Cambodja en Vietnam. Afgelopen week was de jaarlijkse bijeenkomst van het MMF, in Yangon, Myanmar. Het ging over ethiek en economie, we waren beiden uitgenodigd er te spreken over de bredere context van kerk en samenleving.

De bijeenkomst was een uitgelezen kans om nader kennis te maken met Myanmar, een land dat we vooral hebben leren kennen door alle verhalen en werkstukken (papers, theses) van de LTS-studenten uit Myanmar. Aan het Luthers Theologisch Seminarie vormen zij, al heel wat jaren, de grootste groep buitenlandse studenten. Tientallen LTS-alumni zijn inmiddels werkzaam in de kerken en theologische opleidingen in de verschillende staten die deel uitmaken van de ‘Unie van Myanmar’. Dit jaar kwamen daar drie doctors (D.Th.) en zes masters (M.Th. en M.A. in diakonia) bij.

Tomas%20en%20Tun.jpgMMF%20MIT%20team.jpg

De LTS-studenten uit Myanmar horen, zonder uitzondering, tot één van de etnische minderheden van dat land, samen ongeveer veertig procent van de bevolking tegenover de Birmese meerderheid van zestig procent. Sinds haar onafhankelijkheid in 1948 is Myanmar een land-in-conflict. Hoewel het land een unie heet te zijn, van staten die min of meer samenvallen met etnische grenzen, is er nog altijd sprake van gewapende binnenlandse strijd en vluchtelingen in kampen binnen en buiten de grens, door vervolging van minderheden, van niet alleen christenen, ook van moslims (Rohingya).

Onze studenten zijn Chin, Kachin, Karen en Shan,  groepen en staten waar christenen de belangrijkste meerderheden of minderheden zijn. In al die staten hebben de kerken, en dan met name de baptistenkerk, hun eigen theologische seminaries. Voor een vervolgopleiding komen studenten naar het LTS.

MMF%20consultation.jpg

De MMF-bijeenkomst was op het MIT, het Myanmar Institute of Theology, de grootste en landelijke theologische opleiding. Docenten en studenten van het MIT waren direct betrokken bij de conferentie en bij het onderwerp dat actueel genoeg is. De nieuwe, democratisch gekozen, regering, regeert nu honderd dagen en is allerlei initiatieven gestart om na de tientallen jaren militaire dictatuur, orde op zaken te stellen. ’t Gaat dan over de participatie van minderheden (de nieuwe vice-president is een Chin christen, bijzonder genoeg), over nieuwe economische verhoudingen en voorzichtige openingen, over transparantie, over vredesopbouw. Over die onderwerpen ging ook de conferentie, onderwerpen die aan de orde kwamen door de inbreng van ngo’s, waarbij werd vastgesteld dat er in de kerkelijke kring maar heel weinig kennis is over wat er zoal gebeurt – en verandert – in het nieuwe Myanmar.

Het was goed en indrukwekkend iets te zien en te horen van ‘onze’ studenten, van hun betrokkenheid en kennis: Zo Dong (D.Th.), een van hen, had een belangwekkende bijdrage over armen en rijken in het evangelie van Lucas, in de context van Myanmar.

Tomas Zatel, een andere D.Th. LTS-alumnus, maakten we mee op het Bethany Theological Seminary, het seminarie van de presbyteriaanse kerk in Yangon, waarvan hij  nu vice-rector is.

Zo is het MMF een netwerk waarin de LTS-alumni, door hun kerkelijk werk en hun lesgeven aan de vele theologische opleidingen een dragende rol zijn gaan spelen, ook in alle vragen rond kerk en samenleving.  In kerken die door hun unieke meerderheidspositie in sommige staten van Myanmar een zware verantwoordelijkheid hebben in conflictbemiddeling en vredesopbouw. Wat moet een kerk zeggen tegen jongeren die zich aansluiten bij gewapende guerrillagroepen, dat was een vraag die al eerder in onze lessen aan de orde kwam,  en nu weer. Vragen in een samenleving waarin christenen nu misschien voor het eerst een eigen stem krijgen).

Wat dat betreft was de MMF-bijeenkomst van dit jaar een fundamentele bezinning op de vraag hoe de kerk in de samenleving ‘over God spreekt’, een vraag die zeker in het werk van (of bij) onze studenten een vervolg zal krijgen in de context van het nieuwe Myanmar.

Hong Kong, 29 juni 2016,

Tjeerd de Boer en Kathleen Ferrier

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.