Beijing

Blog

zondag 21 augustus 2016Beijing, vroeger Peking, is anders dan de steden en plaatsen die we tot nu toe in China bezochten. Dit is duidelijk de hoofdstad, de plek waar de regering zetelt, in gigantische gebouwen aan imposante avenues.

 

 

 

Hemelse Vrede

Beijing is zo’ n plek waar alles van China bij elkaar komt en dat dan met name op het Tiananmenplein, het Plein van de Hemelse Vrede, als het centrum van het centrum.

Het plein van een Verboden Geschiedenis, van de dagen op en rond 4 juni 1989, toen protesten tegen de regering bloedig werden neergeslagen. Veel mensen in China hebben geen weet van die geschiedenis.

Het is een plein waarop duidelijk wordt hoe het officiële verleden onontkoombaar aanwezig is, door het mausoleum voor voorzitter Mao aan de ene kant en aan de andere zijn enorme portret op de poort naar wat vroeger het keizerlijk paleis was, de Verboden Stad.

Tiananmenplein.jpg

Symbolisch genoeg wordt het plein doorkruist door een onmetelijk brede avenue, waarover het verkeer raast – en op publieke feestdagen militaire parades, die vooral als doel hebben de groeiende macht van China op het wereldtoneel te benadrukken. Het voortdurend razende verkeer is hier trouwens een dagelijkse bedreiging voor de gezondheid. Luchtverontreiniging is een groot probleem (volgens de verhalen driemaal en op slechte dagen tot vijftienmaal erger dan in Nederland), dat nu door de regering wordt aangepakt, hopelijk krachtdadig, met spoedig resultaat voor de hoestende en kuchende bevolking.

Contrasten

Beijing is de stad van China’s verleden en heden, van paleizen en tempels, van gigantische regeringsgebouwen en hoofdkantoren, en van China’s toekomst, van futuristische gebouwen, zoals dat van de staatstelevisie, ontworpen door Rem Koolhaas, en het Vogelnest, het Olympisch stadion.

Beijing is een stad van contrasten. Van grote drukte, op straat en in de metro, en de rust en stilte in de parken en in de hutongs, de volksbuurten met kleine straatjes en lage huizen die alle revoluties overleefd hebben.

Beijing is niet alleen de hoofdstad van het Grote Land, het is ook de stad van de Grote Muur. Dan bedoelen we allereerst de Grote Muur die duizenden kilometers lang is en symbool staat voor wat China (en slavenarbeid) vermag. Het is onmogelijk niet onder de indruk te raken als je op de muur staat en ziet hoe enorm ver en weids die reikt in een landschap van groene heuvels en velden.

de%20Grote%20Muur.jpg

(Er is ook een andere indrukwekkende Chinese  muur: de firewall om internet. Op het moment dat je de grens van Hong Kong met China overgaat zijn facebook, twitter en google/gmail geblokkeerd, want verboden.)

Kerken

Natuurlijk is Beijing ook een stad van religie, met behalve de tempels ook, minder opvallend en vaak verscholen, kerken. Stad van kathedralen, kerken die, eeuwen lang, alle mogelijke rampen en herbouw hebben beleefd en er nog altijd staan, zoals de Sint Jozefkerk aan de Wangfujing, de Kalverstraat van Beijing. Of van de Kuanjie-kerk, een gemeente van de officiële Driezelf-kerk, die tijdens de Olympische Spelen van 2008 bezocht werd door de toenmalige Noord-Amerikaanse president Bush, waarbij de huiskerken teleurgesteld waren dat hij niet ook hen kwam steunen. Een van die huiskerken is de Shouwang-kerk die, al jaren,  in een van de stadparken bijeenkomt, bij wijze van protest omdat hun geen eigen ruimte toegestaan wordt.

Door kennis te maken met Beijing werd ons eens te meer duidelijk hoe groot China is, groot in afmetingen, groot in contrasten Groot ook in de onverbiddelijkheid van muren en verboden steden en van verboden geschiedenissen, met de meer en minder zichtbare uitdagingen waar China en zeker ook christenen in China anno 2016 voor staan.

Hong Kong, 20 augustus 2016,

Tjeerd de Boer en Kathleen Ferrier

 

 

 

 

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.