Het verhaal van de zondagschoolleerkrachten

Persoonlijk verhaal

dinsdag 9 augustus 2016De kerk in de oostelijke provincie Hunan in China ziet hoe belangrijk het is om zondagschoolleerkrachten te trainen. Dit is nodig voor een goede geloofsopvoeding van kinderen binnen een groeiende kerk. Daarom een vierdaagse training georganiseerd waar zon veertig leerkrachten bij elkaar kwamen voor een tijd van onderwijs en onderling contact.

Kerk en Bijbel

De 86-jarige mevrouw Tang Songbo, de oudste deelnemer vertelt: “De zondagsschool is betrokken bij de groei en opleving van de kerk in China. Als we niets doen, dan kan het zijn dat er in de toekomst geen kerk meer is.”

Een andere leerkracht, Gao Zhulan, 59, zei: “Ik zie dat we onszelf als leerkrachten continu moeten versterken. We moeten steeds willen leren en vervuld zijn met Gods liefde om de kinderen te kunnen liefhebben. Ik hoop dat er meer zulke nuttige trainingen gegeven gaan worden.” 

Nieuweling bij de training Deng Lina, 29, zegt: “Door de training heb ik een beter begrip gekregen van de behoefte aan de zondagsschool als een bediening en ik heb geleerd hoe ik de lessen kan voorbereiden om meer interactie met de kinderen te hebben.” 

Zeng Zhenhua, 28, vertelt: “Ik leer wat het betekent om kinderen lief te hebben. Hen op te voeden in de weg van de Heer is de belangrijkste taak. Aan ons zijn de missie en verantwoordelijkheid gegeven om deze kleinen Gods liefde bij te brengen en het geloof door te geven aan de volgende generatie.”  

Liu Aili, de trainer, merkte dat de uitkomsten haar verwachtingen hebben overtroffen. “Een van de doelstellingen van de training is om de verantwoordelijkheid van de zondagsschoolleerkrachten te benadrukken. Zij hebben de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de levens van kinderen door middel van hun daden, woorden, geloof en liefde. Ik ben dankbaar dat ik veel leerkrachten een basis begrip van het zondagsschoolwerk en het vertrouwen in het lesmateriaal heb kunnen meegeven. Moge de Heer het zondagsschoolwerk in Hunan zegenen.”

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.