Kerk en milieu

Blog

vrijdag 12 augustus 2016Wel eens meegedaan aan een workshop of cursus rondom het thema kerk en milieu? Of misschien is jouw kerk een Groene Kerk (https://www.groenekerken.nl/)?

Partnership program
We zijn in het partnership program van 33 partnerkerken/synodes in IndonesiŽ en de PKN ook bezig met bewustwording rondom kerk en milieu. Daarom willen we in regio oost, midden en west IndonesiŽ een tweetal workshops houden. De eerste workshop met als doel bewustwording dat de kerk iets met het milieu moet doen, omdat het Gods schepping is. De tweede workshop is meer praktisch: wat kan de kerk dan doen op dit gebied? Dit jaar zijn we begonnen met de eerste ronde workshops. Samen met mijn collegaís Deeby en Ribas hebben we al een try-out en een workshop in oost-IndonesiŽ geleid.

De workshop
Na een hele uitgebreide openingsceremonie waarbij alle deelnemers een typische Minahasa (noord Sulawesi) sjaal om kregen, begonnen we de workshop met een kennismaking. De deelnemers moesten zichzelf voorstellen aan de hand van het milieu. Zoals je op de foto ziet, kwamen er vooral heel wat bomen voorbij.
Tijdens de workshop werden de deelnemers zich er onder andere bewust van dat als het om het trio planet-profit-people (ecologische-economische-sociaal/culturele duurzaamheid) gaat dat voorals sociaal/culturele duurzaamheid (people) een prioriteit is in relatie tot het onderwerp milieu. Wil jij weten hoe dat bij jou zit? Kijk dan op de volgende website: http://www.duurzaamheidentalenten.nl/het-spel/uitleg/
Verder
kregen ze met behulp van een Ďlevend webí in beeld hoe alle onderdelen van het ecosysteem met elkaar verbonden en afhankelijk van elkaar zijn, maar ook hoe groot en desastreus de rol van de mens daarin kan zijn.
Met de interactieve Bijbelstudie kwam vooral naar voren dat God deze schepping bezit en niet wij mensen. Juist in relatie tot het milieu en de schepping de mens zondig is en de schepping niet tot haar bestemming laat komen.
Ook ondergingen de deelnemers een exposure en gingen ze op bezoek bij een bedrijf dat geothermale energie opwekt. Ze spraken met mensen van het bedrijf en uit de gemeenschap er omheen over de voor- en nadelen. Tot slot kwam er een milieu activiste over haar ervaringen vertellen. Haar boodschap was dat de kerk met een neutrale opstelling partij kiest voor de grote multinationals die het milieu beschadigen.
We eindigden de workshop met de vraag wat elke kerkelijke synode concreet wil ondernemen naar aanleiding van deze workshop. De meeste synodes willen vooral workshops als deze doorgeven aan hun kerkenraadsleden en gemeenteleden om bewustwording te creŽren.
De laatste avond van de driedaagse workshop lieten we milieuvriendelijke lampionnen op.

Kerk en milieu?
Het viel mij op dat veel kerken van de deelnemers midden tussen de grote multinationals (mijnen) zitten die veel schade aanrichten aan de leefomgeving. En ook hoe moeilijk het is om als kerk je mond open te doen, omdat zoveel belangen een rol spelen.
Ik vroeg me tijdens het horen van deze verhalen af: hoe zit dat eigenlijk in Nederland? Hoe kritisch zijn wij als kerk als er een groot bedrijf in de buurt schade aanricht aan het milieu? Moeten we iets zeggen of doen en wat dan? Misschien mooi om ons op te bezinnen zo aan het eind van de zomerÖ

Kerk en milieu in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.