Contextueel bijbellezen in Nederland

Blog

maandag 3 oktober 2016

Kerk en Bijbel

In de zomer ben ik teruggekomen van 15 maanden wonen en werken in Brazilië. 15 maanden aan de slag bij CEBI, Centrum voor Bijbelse studies. Een organisatie die groepen in Brazilië toerust om samen contextueel Bijbel te lezen. Een methode die begint bij het leven zelf en de Bijbel een toetssteen laat zijn. Wat kan er anders? Waartoe worden we aangezet? Ik liep mee, las mee, studeerde mee. Na uitgezonden te zijn naar Brazilië verken ik nu de mogelijkheden van contextueel bijbellezen in Nederland.

Brazilië is een heftig land. De verschillen tussen arm en rijk, blank en zwart, inheems en ‘import’ zijn groot. Mensen leven er in grote luxe en in diepe armoede. Een vrouw kan president worden,en tegelijk zijn de cijfers van huiselijk geweld hoog. Het afgelopen jaar is er sprake geweest van veel politieke onrust. De corruptie wordt aan de kaak gesteld en tegelijk zijn degenen die het hardst schreeuwen om ‘eerlijke’ politiek zelf ook niet vrij van de verdenking van corruptie.

In dit land leest CEBI de Bijbel met de mensen in de marge. De mensen in de verdrukking. Demensen wiens stem niet wordt gehoord. Door het lezen van de Bijbel en het eigen verhaal daarnaast te leggen wil CEBI mensen wél een stem geven. Hen leren dat hun verhaal er toedoet. Dat niet zomaar alles gepikt hoeft te worden, maar dat er ook een tegengeluid mag klinken.

Nederland is een minder heftig land. Wij leven in relatieve veiligheid en rijkdom, wij kennen geen favela’s (sloppenwijken). Maar ook hier zijn er situaties die transformatie, verandering, nodig hebben. Ik was te gast bij het oecumenische platform Kerk en Aardbeving in Groningen. In Groningen is er van alles aan de hand. De aardbevingen, of beter gasbevingen, zorgen voor angst, stress, scheuren in huizen, verdeeldheid in gemeenschappen, en mensen die hun huis uit moeten. Dit alles komt in onze bijeenkomst aan bod. Ondergronds speelt er letterlijk en figuurlijk van alles. En hoe solidair is de rest van Nederland?

Samen zoeken we naar een tekst om te lezen en we kwamen uit bij Matteüs 7, de gelijkenis over de wijze man die zijn huis bouwde op een rots en een onnadenkende man die zijn huis bouwde op het zand. Heeft iedereen de mogelijkheid zijn huis op een rots, op goede bodem, te bouwen? Speelt hier ook macht en geld een rol? Wat betekent het wijs te zijn? Wijs omgaan met land? Kunnen wij zelf ook wijsheid bevorderen? Hoe gaan we om met de bodem, hoe gaan we om met elkaar? Daar ligt een taak voor de kerk en het platform.

De Bijbel werd met andere ogen gelezen. We begonnen met wat er rondom ons heen speelt en legden de Bijbel daarnaast. Zo kwamen we tot nieuwe inzichten.  Dat is contextueel bijbellezen.

Op kerkinactie.nl/bijbellezen vindt u materiaal om zelf met deze manier van Bijbel lezen aan de slag te gaan: een korte handleiding en verschillende bijbelstudies. Op 21 en 22 maart 2017 verzorgt Kerk in Actie een training contextueel bijbellezen op Hydepark voor predikanten en kerkelijk werkers. De training wordt gegeven in het open erkend aanbod van de PCTE.

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.