National Day 1 oktober

Blog

zaterdag 1 oktober 2016Vandaag, 1 oktober, is het China’s nationale dag, de dag van de Revolutie, de dag waarop in 1949 de Volksrepubliek China werd uitgeroepen. In China ieder jaar weer een belangrijke dag - en het begin van de Gouden Week, een nationale week van vrije dagen. In Hong Kong gaat de nationale dag bijna ongemerkt voorbij. Bijna, want er is uiteraard wel een bescheiden officiële plechtigheid en er is een publiek vuurwerk, dat, hoe kan ’t anders, groter is dan dat van Oud en Nieuw en zelfs groter dan dat van Chinees Nieuwjaar. ’t Is als met de vlag van de Volksrepubliek China, die altijd net iets hoger wappert dan die van Hong Kong.

Dat klopt natuurlijk met de verhouding tussen Hong Kong en mainland China. Hong Kong is uiteindelijk niet veel meer dan een kleine stadsstaat aan de rand van die immense republiek.

In de huidige politieke ontwikkelingen wordt dat eigenlijk steeds meer benadrukt. Toen Hong Kong in 1997 werd ‘teruggegeven’ aan China werd er een periode van vijftig jaar van geleidelijke integratie afgesproken. Hong Kong hield zeggenschap over het eigen bestuur, met uitzondering van defensie en buitenlandse zaken. Het Chinese Volksleger heeft hier barakken, maar heeft die, voor zover bekend, nog nooit verlaten. Hong Kong heeft inderdaad geen eigen diplomatieke vestigingen elders, maar wordt in China zelf wel, voor bijvoorbeeld in- en uitreisvisa, als buitenland beschouwd.

Ook na 1997 is Hong Kong een eigen weg blijven gaan. Zo werd Hong Kong’s nationale dag niet onmiddellijk China’s dag van de revolutie, maar die van de ‘handover’, 1 juli. Een andere belangrijke dag werd, meer recent, 28 september, het begin van de Umbrella Movement die, nu twee jaar geleden, gedurende 79 dagen verschillende centrale punten van de stad bezet hield, als oproep tot algemene verkiezingen en uit protest tegen het politiegeweld tegen die oproep.

Ook aan het Luthers Theologisch Seminarie (LTS) werd 28 september herdacht, met enige weemoed en als teken dat het in Hong Kong wel ergens om gaat. Tijdens het ochtendgebed van afgelopen woensdag werd gebeden om wijsheid voor zowel de gezagsdragers als alle mensen die betrokken zijn bij het wel en wee van de stad.

Verkiezingen

Anders dan in de rest van China worden er in Hong Kong dus verkiezingen gehouden, zoals de gemeenteraadsverkiezingen, vier weken geleden. Die verkiezingen werden een verrassende overwinning van een jongere en meer radicale politieke generatie, verbonden met de Umbrella Movement, die zich heel duidelijk uitspreekt voor een eigen weg en meer autonomie voor Hong Kong. Het was kandidaten officieel verboden voor een onafhankelijk Hong Kong te zijn – er was zelfs een formulier ter ondertekening voor ontworpen. Desondanks zullen de nieuwgekozenen niet hun mond houden als het gaat om verdergaande autonomie voor Hong Kong. Er is, legde iemand uit, nu een generatie Hongkongers die geen persoonlijke relatie meer heeft met het koloniale verleden en evenmin een (familie)relatie met China, een generatie die is opgegroeid in wat officieel Hong Kong SAR (Special Administrative Region) heet: een unieke stadsstaat, met een eigen taal en cultuur, met een eigen bestuurlijke traditie. Door het ingewikkelde en getrapte kiesstelsel is het pro-democracy kamp bijna per definitie kleiner dan het pro-establishment (lees: pro-Beijing) kamp - de verhoudingen zijn nu 30-40 geworden -, maar de minderheid is wel zo groot dat die het het stadsbestuur heel moeilijk kan maken daadwerkelijk te besturen. 
In maart 2017 volgen de burgemeestersverkiezingen. Die verkiezingen waren de meest concrete aanleiding tot de protestbeweging(en), als de Umbrella Movement van de afgelopen jaren. Het draaide en draait om het algemeen kiesrecht, het recht om een eigen burgemeesterskandidaat (hier in Hong Kong de CEO genoemd) te kiezen om vervolgens vrijelijk op de gekozen kandidaten te kunnen stemmen. Dat gaat ‘Beijing’ nog altijd te ver en die verkiezingen, in maart 2017, blijven dus het onderwerp van verhitte discussies en verdeeldheid.

Ontwikkelingen

In al die discussies lijken ook de politieke en maatschappelijke verschillen tussen Hong Kong en mainland China steeds meer te contrasteren, nu in China toezicht en controle op met name religieuze, non-gouvernementele organisaties aangescherpt gaan worden. 
Wat dat betekent voor de groeiende stroom studenten vanuit China, ook naar het LTS, is nog niet erg duidelijk. Het is belangrijk dat er meer uitwisseling is, van ervaringen, van vragen, van interesses, maar in welke mate van vrijheid dat kan, blijft voorlopig nog gissen.

Aan het LTS gaat het voornamelijk om twee groepen studenten, studenten van de Driezelf-kerk, de officieel geregistreerde protestantse kerk, en uitwisselingsstudenten. De eerste groep bestaat uit predikanten en docenten van de kerkelijke theologische seminaries, die naar het LTS komen voor een voortgezette studie. De tweede groep is die van studenten van faculteiten filosofie en godsdienstwetenschap van rijksuniversiteiten, met interesse in cursussen christelijke theologie.
Beide groepen komen ‘goedgekeurd’, door hun kerk of door hun universiteit – en leren in Hong Kong het andere China kennen, met alle uitdagingen en vragen die daarbij horen, ook op 1 oktober. 

(Wordt vervolgd)

Hong Kong, 1 oktober 2016,

Tjeerd de Boer en Kathleen Ferrier 

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.